Projectleider-VSV (Vroegtijdige Schoolverlaters)

Gemeente Eindhoven
Geen max uurtarief
Noord-Brabant
24 uur p/w
30-06-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Aanleiding:
Gemeente Eindhoven is als contactgemeente wettelijk verantwoordelijk voor de totstandkoming van een regionaal programma voortijdig schoolverlaten 2025-2029. Moet daarin sturing op proces en bestuurlijke afstemming geven en moet andere gemeenten in de doorstroompuntregio vertegenwoordigen.

OCW (Onderwijs Cultuur en Wetenschappen) en SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) werken aan een wetsvoorstel ‘Van school naar duurzaam werk’, die vanaf 1 augustus 2025 van kracht moet worden.
Als gevolg van wetswijziging zal Doorstroompunt (voorheen RMC) en Arbeidsmarktregio (AMR) meer moeten gaan samenwerken om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden in de overgang van school naar werk.

Gemeente Eindhoven krijgt als centrumgemeente naast actieve rol in de totstandkoming van het programma hiermee ook een verantwoordelijkheid en rol naar partijen in de arbeidsmarktregio en regionale arbeidsmarktinfrastructuur. Voor doorstroompunten verandert er veel aangezien de doelgroep groter wordt: doorstroomcoaches krijgen te maken met een leeftijdsuitbreiding naar 27 jaar en met verbreding van de doelgroep.

“Er is behoefte aan een projectleider voortijdig schoolverlaten, die in beeld brengt wat de nieuwe wetgeving van de gemeente vraagt en wat nodig is om daar goed invulling aan te geven.

Opdracht:
In intensieve samenwerking met regionaal programmacoördinator NDJP,
contactpersoon contactschool VSV, beleidsmedewerker VSV contactgemeente
Eindhoven, beleidsmedewerkers onderwijs, jeugd en participatie Doorstroomregio 37,
uitvoerende doorstroomcoördinatoren Eindhoven en Helmond komen tot:

Nieuw kader VSV/ doorstroompunt
(Raadsvoorstel)

Planning met op te leveren tussenproducten op hoofdlijn:

Q2 2024: Een notitie met daarin:
Beeld van waar nieuw kader en programma 2025-2029 aan moet voldoen, richting/uitgangspunten/speerpunten inhoudelijke richting, planning met de processtappen nieuw kader 2025-2029.

Daarbij ook helder aangegeven hoe besluitvormingsproces binnen de gemeente Eindhoven eruit moet zien, wie wat wanneer doet om tot nieuw kader en regionaal programma NDJP te komen.
Daarin rekening gehouden met een projectmatige aanpak en implementatie van de nieuwe wetten : “van school naar werk en de nieuwe participatiewet”.

 

Q3/4 2024: Notitie met de contouren voor kader 2025-2029
met een voorstel voor governance en overlegstructuur kader
(bestuurlijk, strategisch en operationeel niveau).

De eisen

Alles uitklappen
Kennis/ervaring met beleidsterrein VSV/doorstroompunt/JIKP
Ervaring met werken in een gemeente
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.