Projectleider vitaliteitsaanpak voor vitale buurten, wijken en dorpen

Gemeente Apeldoorn
Max 110 p/u
Gelderland
32-36 uur p/w
01-05-2024
31-12-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

De gemeente Apeldoorn werkt sinds 2019 met de Vitaliteitsaanpak waarin op basis van data-analyse, participatie en samenwerking met gebiedspartners (oa woningcorporaties, welzijnswerk, politie etc.) wordt gekomen tot een Vitaliteitsagenda. Daarin staat opgenomen wat er nodig is om het gebied op allerlei terreinen vitaal te houden of vitaler te maken.

 

Vitale buurten, wijken en dorpen waar mensen met veel plezier wonen en ook zelf een bijdrage aanleveren. Dat is het doel van de Vitaliteitsaanpak. Kerninstrument van deze aanpak is de Vitaliteitsagenda. Hierin staan actie- en gebiedsgerichte plannen waar iedereen baat bij heeft.

 

Dit doen we voor 39 gebieden. Zowel in 2024 als in 2025 dienen vier Vitaliteitsagenda’s te worden opgesteld en door het college vastgesteld. In 2024 gaat het om De Gaarden, Brinkhorst-Driehuizen, Welgelegen en het Componistenkwartier. Eind 2024 worden de gebieden voor 2025 bepaald.

Momenteel trekken de Gebiedsmanagers dit proces. Dat blijkt simpelweg te veel werk èn er is behoefte aan een kwaliteitsslag met meer eenvormigheid.

Specifieke aandachtspunten:

 • Elk gebied heeft zijn eigen kenmerken, kwaliteiten en (potentiële) samenwerkingspartners. Eenvormigheid betekent dus beslist niet ‘one size fits all’ maar wel meer eenvormigheid in het proces en de communicatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor een duidelijk, bij het gebied passend proces om te komen tot Vitaliteitsagenda’s. Dit doe je door te werken op basis van de vastgestelde Vitaliteitsaanpak waarin de stappen staan die doorlopen worden om te komen tot een Vitaliteitsagenda. Waar nodig of wenselijk vul je deze per gebied met maatwerk in. In deze aanpak integreer je het Apeldoorns Projectmatig Werken (APMW).
 • Je werkt nauw samen met de beleidscollega’s en de projectondersteuner van de eigen vakgroep Gebiedsmanagement. En natuurlijk met de gebiedsmanagers van de gebieden waarvoor een Vitaliteitsagenda wordt opgesteld. Zij voorzien je van advies en inhoudelijke input.
 • Buiten de vakgroep werk je per gebied samen met relevante (beleids)collega’s. Bijvoorbeeld van het sociaal domein, beheer & onderhoud, in het gebied spelende projecten, energietransitie etc. Eigenlijk alle collega’s die met hun werk (kunnen) bijdragen aan de vitaliteit van het desbetreffende gebied.
 • Natuurlijk is er ook nog een hele samenwerkingswereld buiten de organisatie. Vrijwel standaard gaat het daarbij om woningcorporaties, welzijnswerk en politie maar in bepaalde gebieden kan het ook gaan om bijvoorbeeld zorgpartijen, scholen en kerken of bijvoorbeeld Staatsbosbeheer en de provincie.
 • En vanzelfsprekend werk je met de inwoners van een gebied aan een goede uitvoerbare Vitaliteitsagenda waarin zij zich herkennen en die ook door hun initiatieven en bijdragen tot uitvoering komt.

 

Daarnaast werk je aan de doorontwikkeling van de Vitaliteitsaanpak door met jouw kennis en kunde bij te dragen aan vraagstukken als:

 • Hoe kunnen we met de Vitaliteitsaanpak beter sturen op onze doelen en de PDCA-cyclus integreren?
 • Hoe zorg je ervoor dat de Vitaliteitsagenda’s ‘levende’ documenten zijn waar energie op zit en dat ook na de vaststelling blijft?
 • Hoe kan  een gebiedsmanager de coördinatie van de uitvoering het beste inrichten?
 • Hoe ga je om met gebieden waarin de vastgestelde Vitaliteitsagenda niet voldoende lijkt om het tij te keren?
 • Hoe kunnen we de (tussentijdse) evaluatie en eventuele bijstelling van de al vastgestelde Vitaliteitsagenda’s het beste vorm en inhoud geven?
 • Hoe integreren we de rol van andere collega’s van Gebiedsmanagement zoals de Initiatievenmakelaar het beste in de Vitaliteitsaanpak?

 

Als projectleider Vitaliteitsaanpak beschik je over de volgende competenties:

Plannen, coördineren, structureren, volharden overtuigingskracht, samenwerken, schrijven en communiceren. Daarnaast politieke sensitiviteit, maatschappelijke sensitiviteit, humor, positieve energie en interesse in mensen.

 

Zonder ‘harde’ competenties wordt de klus niet geklaard. Zonder ‘zachte’ competenties wordt de klus niet goed geklaard. Draagvlak, enthousiasme in de samenwerking (zeker ook met externe partijen), invoelingsvermogen voor problematiek van inwoners (soms op hele andere terreinen) zijn allemaal van belang om tot een goed resultaat te komen.

 

Functie-eisen

Wij zoeken projectleider die:

 • gelooft in de waarde van integraal gebiedsgericht werken
 • continu bouwt aan draagvlak, samenwerking en eigenaarschap
 • het belang van communicatie en afstemming beseft en daarin geen stappen overslaat of partijen uit het oog verliest
 • overzicht en structuur aanbrengt
 • resultaat bereikt

en ook:

 • een academisch werk- en denkniveau heeft
 • de bereidheid heeft om zo nodig in de avonden of de weekenden te werken
 • (vrijwel) fulltime beschikbaar is

De eisen

Alles uitklappen
2. De kandidaat beschikt over minimaal WO werk- en denkniveau.
3. De kandidaat is bereid om zo nodig in de avonden of de weekenden te werken.
4. De kandidaat dient binnen 8 weken na aanvang werkzaamheden een VOG te overleggen, uitgaand van Algemeen Screeningsprofiel Informatie Functieaspecten 11, 12 en 13. De VOG mag niet ouder zijn dan zes maanden.
5. De inschrijver mag maximaal 2 kandidaat aanbieden. Per kandidaat dient een aparte inschrijving ingediend te worden. De inschrijving kan tot 15 april 2024 23.59 uur ingediend worden.

De wensen

Alles uitklappen
1. De kandidaat heeft ruime ervaring als programma- of projectleider binnen een gemeente.
2. De kandidaat heeft ervaring met integraal gebiedsgericht werken.
3. De kandidaat heeft ervaring met proces-gestuurd werken (PDCA-cyclus).

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

De opdracht sluit 15-04-2024

Je hebt nog 2 dagen om te reageren.

Reageer minstens 1 dag voor de sluitingstijd van deze opdracht.

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  (Vereist)