Projectleider uitvoering aanpak bedrijventerrein

Provincie Overijssel
Geen max uurtarief
Overijssel
12-16 uur p/w
01-07-2024
30-11-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

De teams Nieuwe Energie en Economie vallen beide onder de eenheid Economie en Cultuur. De twee teams hebben elk een eigen takenpakket, waarbij op het onderdeel verduurzaming bedrijven en bedrijventerreinen (BT) veel wordt samengewerkt.

We hebben een aanpak ontwikkeld voor het verduurzamen van bedrijventerreinen (BT). Onze aanpak BT Overijssel bestaat uit een “trein met 3 wagonnetjes”:

 1. Het mobiliseren van de terreinen – waar nog geen collectieve verduurzamingsactiviteiten plaatsvinden – door een sprintsessie. We beginnen daarbij met vraagstuk van de energietransitie. Hiervoor hebben we een aanjager.
 2. Ideeën die in de sprintsessie ontstaan verder uitwerken. Hierbij zijn de ondernemers aan zet. Om ze daarbij een zetje in de rug te geven is er een sprintsubsidie beschikbaar Hiermee kan een lokale projectleider/ gebiedstrekker worden ingehuurd door de ondernemers. Vaak is een eerste stap daarna het meten en analyseren van kwartierdata. De noodzaak om samen te werken op een meer structurele wijze, komt vaak in deze fase naar boven.
 3. Wanneer ideeën haalbaar zijn is er vaak nog expertise nodig om ze ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Deze capaciteit levert ons Versnellingsteam.

Nieuw in de aanpak is het Train de trainer principe. Daarmee willen we lokaal kennis en expertise opbouwen om via deze aanpak te komen tot verduurzaming van BT.

Je werkt in een team met een aanjager en een versnellingsteam (extern) en 2 interne collega’s vanuit de teams Economie en Energie.

De middelen voor deze aanpak komen voor een groot deel uit een subsidie, een Specifieke Uitkering (SPUK) van het Rijk. Doel van de SPUK is het verbeteren van de organisatiegraad tbv verduurzaming. Wij doen dat door met de ondernemers te werken aan een inhoudelijk verduurzamingsproject.

Een ander onderdeel van deze SPUK is de ontzorging van kleine MKB-ers (tot 50 medewerkers). Dat is een apart programma, maar er wordt vanuit de Aanpak verduurzaming BT wel mee samengewerkt.

 • Coördineren van de aanpak. Op bedrijventerreinen komen meerdere opgaven samen. Daardoor staat het in de belangstelling bij veel beleidsmakers. Denk aan energie, zon op dak, water, natuur, klimaatadaptatie, human capital en mobiliteit. De coördinator zal daarom moeten zorgen dat we minimaal van elkaar weten wie waar aan de slag is en de krachten bundelen waar dat mogelijk is.
 • Onafhankelijke aansturing van de aanjager en het Versnellingsteam, waarbij je regelt dat er een soepele overdracht is van de aanjager naar het versnellingsteam. Bij verschil van inzicht hierbij bemiddel je.
 • De train de trainer aanpak ontwikkelen.
 • Daarnaast zorgt de coördinator ook dat de aanpak met de 3 wagonnetjes loopt. Dat betekent dat de coördinator overziet welke activiteiten waar zijn gestart. Wat er nodig is en waar de aanpak eventueel bijgesteld moet worden. In welke gebieden er nog weinig gebeurt en waar dus gesprekken gevoerd moeten worden. Waar gaan we de sprintsessie inzetten, wie betrekken we hierbij, hoe is de gemeente aangehaakt.
 • Belangrijk onderdeel is de organisatie en uitvoering van de monitoring. Het bijhouden van de activiteiten (wat doen we, waar en wat levert het op) is niet alleen voor de afrekening van de SPUK van belang maar het geeft ons inzicht in de voortgang en waar we bij zouden moeten sturen.
 • Daarnaast zorgt de coördinator dat de kennisdeling georganiseerd wordt (wat hebben we geleerd, met wie willen we dat delen. Doen we dat via de werkplaats of via de reguliere Programmeringsafspraken? Hoe delen we de kennis met parkmanagers, ondernemers, ambtenaren?)

Tot slot zorgt de coördinator dat we geregeld afstemmen met aanjagers, versnellingsteam, VNO-NCW, provincie, gemeenten, programma ontzorging MKB en met RVO, BZK, PVB en de Regio Deal.

De resultaten die de kandidaat moet behalen is als volgt:

 • Jaarlijks wordt op minimaal 20 BT gestart met de verduurzaming van het terrein inclusief het verbeteren van de organisatiegraad.
 • De halfjaarlijkse monitoring (per BT) zoals verzocht wordt vanuit BZK/RVO. Aan het eind van dit gehele verduurzamingstraject lever je een eindrapportage aan.

Verder valt onder de verantwoordelijkheden:

 • De aanpak loopt goed, knelpunten worden opgelost, de train de trainer aanpak wordt ontwikkeld.

Stakeholders (intern en extern) worden actief betrokken, er wordt kennis gedeeld.

De eisen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.
De kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde hbo opleiding.
De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider in de periode: 2018-heden.
De kandidaat beschikt aantoonbaar over werkervaring in projectleiding, waarbij hij/zij persoonlijk verantwoordelijk was voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van de voortgang van administratieve taken, inclusief rapportage.
De kandidaat beschikt aantoonbaar over werkervaring met verduurzamen van bedrijventerreinen en samenwerken op het speelveld van ondernemers en overheid. Deze werkervaring is opgedaan tussen 2020 en heden.

De wensen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft kennis van/ervaring met: - Energie - Toekomstbestendige bedrijventerreinen - Bedrijfsmatig/financieel inzicht en kan dit aantonen met een diploma/certificaat/ervaring.
De kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde hbo opleiding op het gebied van bedrijfskunde, economie of vergelijkbaar

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.