Projectleider Transitie Omgevingswet

Gemeente Hattem
Geen max uurtarief
Gelderland
24 uur p/w
01-07-2024
30-06-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Projectleider Transitie Omgevingswet
(24 uur)

De opdracht
De implementatie van de Omgevingswet was tot nu toe gericht op de noodzakelijke acties om de invoering van de wet mogelijk te maken. Veel van deze voorbereidingen zijn samen met onze buurgemeenten uitgevoerd. De werkprocessen zijn gezamenlijk beschreven, de benodigde software is aangeschaft en geïmplementeerd. Ook beschikken we sinds 2022 over een vastgestelde Omgevingsvisie. Met de ketenpartners zijn samenwerkingsafspraken gemaakt en de medewerkers zijn getraind.

Nu de Omgevingswet in werking is getreden, willen we de komende jaren werken aan het volop kunnen benutten van de mogelijkheden die de wet biedt. In dit proces zullen nog beleidskeuzes gemaakt worden en kunnen de eerste lessen van het werken onder de Omgevingswet benut worden. Deze transitie betreft zowel het afronden van nog lopende of nu startende projecten en het zo nodig (tussentijds) evalueren van gemaakte keuzes/afspraken. De grootste opgave vormt het proces om te komen tot een gebiedsdekkend omgevingsplan voor de gemeente Hattem. Het opstellen van een plan voor de verdergaande invoering van de “geest” van de wet maakt tot slot ook onderdeel uit van de opdracht.

Wat je gaat doen
Als Projectleider Transitie Omgevingswet ga je aan de slag met twee opdrachten tegelijk. Je bent verantwoordelijk voor het bepalen van de strategie en het proces voor de doorontwikkeling van de Omgevingswet in de periode tot uiterlijk 2032. Daarnaast zorg je voor een vastgesteld Plan van Aanpak om voor 2032 te komen tot een gebiedsdekkend Omgevingsplan in Hattem.

Doorontwikkeling implementatie Omgevingswet
Van de projectleider vragen we om het overzicht te creëren en te houden op wat er nog moet gebeuren voor de verdere implementatie van de Omgevingswet. Vanuit je inhoudelijke kennis ga je aan de slag met de verschillende taken en werk je samen om de resultaten te behalen. Jij geeft daar richting en sturing aan en bent het boegbeeld binnen de organisatie. Onderdeel daarvan is het verbreden van de kennis over en de betrokkenheid in de gehele organisatie. Maar ook het bevorderen van participatie en het optimaliseren van de processen maken onderdeel uit van je werkzaamheden. Het is vanzelfsprekend dat je de financiën daarbij bewaakt.

Je hebt oog voor de knelpunten en succesverhalen van de uitvoering van de nieuwe werkprocessen onder de Omgevingswet. Het evalueren van de processen rondom het adviesrecht van de raad, participatie en de leges maakt daar onderdeel van uit.

De implementatie van de Omgevingswet is in de afgelopen periode programmatisch opgepakt. Op enig moment zal dit in de lijn moeten worden belegd. Als projectleider bepaal je hiervoor de strategie in nauw overleg met de intern betrokkenen.

Je bent als projectleider als geen ander in staat om de collega’s te betrekken bij de te verrichten werkzaamheden en stippelt samen met hen de koers uit. Je voelt je als een vis in het water als je samen met de collega’s actief de werkzaamheden oppakt. Je staat de collega’s pro-actief met raad en daad bij.

Tot slot vertegenwoordig je de gemeente Hattem in diverse regionale overleggen over de Omgevingswet.

Omgevingsplan
Als projectleider Transitie Omgevingswet ben je tevens verantwoordelijk voor het treffen van voorbereidingen om uiteindelijk te komen tot een gebiedsdekkend Omgevingsplan in Hatem. In deze fase werk je aan:

 • Het opstellen van een Plan van Aanpak voor het Omgevingsplan. Op de verschillende onderdelen van de transitie naar een Omgevingsplan moeten fundamentele keuzes gemaakt worden. Het Plan van Aanpak geeft aan op welke manier deze keuzes gemaakt gaan worden. Op basis van de keuzes wordt per onderdeel een aanpak opgezet. Uiteraard besteed je aandacht aan een realistische planning en het verkrijgen van het benodigde budget;
 • Voor het opstellen van een Omgevingsplan willen we leren van de ervaringen die we hebben opgedaan met enkele Chw bestemmingsplannen en de ervaringen van onze buurtgemeenten Heerde en Oldebroek. De leerpunten en ervaringen neem je als input mee voor het Plan van Aanpak;
 • Op dit moment zijn de contouren van het omgevingsplan van Hattem nog niet bekend. Vooruitlopend op het Omgevingsplan start je met het ontwikkelen van een handboek, dat bestaat uit een casco met een serie standaardregels en een annotatiestrategie. Hierbij werk je nauw samen met de twee buurgemeenten Heerde en Oldebroek;
 • Het inrichten van het beheer van het tijdelijk omgevingsplan en vragenbomen (toepasbare regels) en de doorontwikkeling daarvan maakt onderdeel uit van de opdracht.

Je stelt een projectteam Omgevingsplan samen. Gedurende de looptijd van het project geef je sturing aan het projectteam. Vanzelfsprekend draag je zelf ook actief bij aan de werkzaamheden.

Je zorgt er voor dat bij het traject alle relevante partijen actief bij het opstellen van het casco voor het omgevingsplan worden betrokken en je speelt daarbij een verbindende rol.

Jouw opdracht stopt in principe met een warme overdracht aan de Projectleider Omgevingsplan die uiteindelijk het Plan van Aanpak voor het gebiedsdekkend Omgevingsplan gaat uitvoeren.

Wie je bent
Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau. Daarnaast beschik je over:

 • Minimaal 4 jaar ervaring in een vergelijkbare rol als projectleider/programmamanager binnen een gemeentelijke-, een overheids-, en/of grotere non-profit organisatie in het ruimtelijk domein;
 • Je hebt aantoonbare kennis van de Omgevingswet en verandermanagement;
 • Je bent bekend met de werking van de plansoftware voor het omgevingsplan en de software voor de toepasbare regels plansoftware;
 • Je hebt ervaring met interactieve beleidsvorming(sprocessen) met college en/of gemeenteraad;
 • Je beschikt over de volgende competenties: communicatief vaardig (schriftelijk en mondeling), sensitief, verbindend, overtuigingskracht, stressbestendig, goed kunnen samenwerken, creatief en oplossingsgericht, planmatig, tegenstellingen kunnen overbruggen, zelfstandigheid, resultaatgericht en praktisch/pragmatisch.

Hattem, Hanzestad op de Veluwe
De gemeente Hattem is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, te wonen en te werken. Hattem is één van de Hanzesteden op de Veluwe, met haar eigen charme en identiteit. Hattem is omringd door prachtige natuurgebieden: de uitgestrekte uiterwaarden langs de IJssel en de bosrijke Noord-Veluwe. In de binnenstad bevinden zich veel authentieke winkeltjes en heerlijke terrassen. De stad is daarnaast  drie musea rijk. Toeristen weten ons dagelijks te vinden. Samen maken wij de stad nog mooier. Wij betrekken onze inwoners actief bij onze plannen en geven ruimte aan hen om zelf initiatieven te nemen.

Wie zijn wij?
De gemeente Hattem is een compacte organisatie, volop in ontwikkeling. De organisatie is verdeeld in 4 ketens, met daarin samensturende teams. De verschillende teams werken samen aan diverse opgaves en thema’s. Hierdoor ligt de verantwoordelijkheid laag binnen de organisatie en zijn de lijnen kort. De directie bestaat uit een organisatieontwikkelaar en de gemeentesecretaris. In een team werk je samen met talentvolle collega’s, ieder met een eigen achtergrond en ambitie. Diversiteit en inclusiviteit vinden we heel belangrijk. Bij ons is er ruimte voor iedereen.
We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je wordt gestimuleerd je kwaliteiten en talenten te ontwikkelen zoals jij voor ogen hebt. Zo bouw je niet alleen mee aan onze mooie stad, maar ook aan je eigen toekomst. Daarnaast vinden we een goede balans tussen je werk en je privéleven belangrijk. De organisatie kent een informele organisatiecultuur. Samenwerken, verbeteren, duidelijkheid en vertrouwen zijn onze kernwaarden.

De eisen

Alles uitklappen
Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding
Kandidaat heeft ervaring in een vergelijkbare rol als projectleider/programmamanager binnen een gemeentelijke-, een overheids-, en/of grotere non-profit organisatie in het ruimtelijk domein
Kandidaat heeft aantoonbare kennis van de Omgevingswet

De wensen

Alles uitklappen
Kandidaat heeft meerdere jaren ervaring in een vergelijkbare rol als projectleider/programmamanager binnen een gemeentelijke-, een overheids-, en/of grotere non-profit organisatie in het ruimtelijk domein
Kandidaat heeft aantoonbare kennis van verandermanagement
Kandidaat is op CV aantoonbaar bekend met de plansoftware voor het omgevingsplan. Graag duidelijk aangeven hoe kandidaat hieraan voldoet
De kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Dit kan samen met kennis vertrouwen en ervaring worden getoetst in een persoonlijk gesprek. - communicatief vaardig (schriftelijk en mondeling) - sensitief - verbindend - overtuigingskracht - stressbestendig - goed kunnen samenwerken - creatief en oplossingsgericht - planmatig - tegenstellingen kunnen overbruggen - zelfstandigheid - resultaatgericht - praktisch/pragmatisch.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.