Projectleider Strategische Gebiedsontwikkeling (masterplan Muiden Noordwest)

Gooise Meren
Max 125 p/u
Noord-holland
8 uur p/w
01-12-2023
01-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht
We werken aan een Masterplan voor de wijk Noordwest in Muiden. De wijk ligt tussen de oude Vesting, de Vecht, de nieuwbouwwijk de Krijgsman en de Muidertrekvaart. In en rond de wijk spelen verschillende ontwikkelingen: de bouw van nieuwe woningen in de Krijgsman, de wens voor uitbreiding van strand en haven alsook de wens voor kleinschalige horeca in de Westbatterij. Het verkeer over de weg en het water neemt toe en heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de wijk. In de wijk speelt de herontwikkeling van een lege schoollocatie, is behoefte aan extra huisvesting voor basisonderwijs en vraagt het corporatiebezit aandacht. Deze ontwikkelingen moeten in samenhang worden bekeken en er moet antwoord komen op de vraag: hoe gaan we met al deze ontwikkelingen om en wat is er nodig om te zorgen dat Muiden Noordwest als wijk sterk, levendig en leefbaar is?

Inmiddels is hiervoor in april 2023 een kadernota vastgesteld door de raad. In de kadernota staan de principes voor de toekomst van het gebied. Hierin zijn richtingen aangegeven waar we aan denken, maar zijn nog geen concrete plannen opgenomen. Dit alles in goede samenwerking met omwonenden en belanghebbenden en gebaseerd op resultaten van onderzoeken. Vanuit deze kadernota willen we nu het masterplan gaan maken. Het doel van het masterplan is om de gemeentelijke beleidsambities voor de leefomgeving in Muiden Noordwest concreet te maken. Dit gaat over toekomstbestendig maken van de woningvoorraad, het versterken van de ruimtelijke kwaliteit, erfgoedwaarden en recreatieve mogelijkheden en het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Hiervoor is de samenwerking met de corporatie heel belangrijk en intensief. En uiteraard de verbinding met de bewoners en belanghebbenden in het gebied zelf.

Werkzaamheden betreffen onder andere:

  • Ontwikkelen van het masterplan (in samenwerking met RO-bureau);
  • Uitvoeren en verwerken van enkele randvoorwaardelijke onderzoeken/studies (o.a. woningdichtheid, verkeer en kunstwerken (brug));
  • Op basis van een intentieovereenkomst met belangrijkste stakeholder in het gebied (corporatie) komen tot een vruchtbare samenwerking;
  • Aanwezig zijn bij/begeleiden van diverse werksessies;
  • Voorbereidingen treffen voor de omgevingsplanprocedure;
  • Voorbereiden en ondersteunen bij de besluitvormingsprocedures en participatiemomenten.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in duo-projectleiderschap met een interne projectleider. De ervaring leert dat dit met een goede werkverdeling een meerwaarde kan leveren voor deze gebiedsontwikkeling. Gezien de huidige stand van zaken zal de opdracht opbouwen van 4 uur per week in de eerste periode naar uiteindelijk 8 uur per week vanaf februari 2024.

De eisen

Alles uitklappen
Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring met integrale, complexe gebiedsvisieprojecten/ gebieds(her)ontwikkelingsprojecten binnen gemeenten (benoem dit duidelijk in het cv
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de aansturing van een multidisciplinair team in kader van gebiedsontwikkeling (benoem dit duidelijk in het cv, met minimaal 1 concreet voorbeeld)
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met bewonersparticipatie en stakeholder management
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering binnen een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv met minimaal 1 concreet voorbeeld)

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.