Projectleider Sportinnovator

ZonMw
Max 100 p/u
Zuid-Holland
12-16 uur p/w
15-11-2023
15-05-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
Sportinnovator is hét sportinnovatienetwerk van Nederland en heeft als missie het aanjagen en toepassen van innovaties voor een leven lang met plezier sporten en sportief bewegen. Het ecosysteem van Sportinnovator bestaat uit Sportinnovator-centra, sportorganisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen en gemeenten. Zij werken samen aan baanbrekende innovaties. Sportinnovator ondersteunt ook vernieuwingen die bijdragen aan prestatieverbetering in topsport en aan het sneller verduurzamen van de sport en sportaccommodaties.

Sportinnovator is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt ondersteund door ZonMw.

Opdracht
Je Inzet als projectleider is gericht op het professionaliseren en inhoudelijk laten groeien van  een aantal projecten bij Sportinnovator die inhoudelijk met elkaar verbonden zijn. De projectleider staat onder leiding van de Sport Innovation Officer, en zal in samenwerking met het team Sportinnovator de werkzaamheden vervullen.

De taken van de projectleider zijn te verdelen naar:

Opstellen en start maken met uitvoeren strategische agenda ‘gemeenten en sportinnovaties:

 • Met bestuurlijk Topteam-lid Overheid tot een nieuwe meerjaren strategische agenda (t/m 2026) komen en vaststellen
 • Onderdeel van de agenda is een plan van aanpak uitwerken en uitvoering opstarten om:
  • Een groeiend aantal gemeentes actief te betrekken bij Sportinnovator
  • Innovaties bij gemeenten te implementeren om meer mensen te laten sporten en sportief bewegen
  • Het versnellen van en opschalen of uitrollen van innovaties op lokaal niveau
  • Daarin de connectie te leggen tussen innovatie en de relevante nationale agenda’s of (lokale) akkoorden als Sportakkoord en GALA.

Doorontwikkeling innovatieplatform duurzame sportsector

 • Doorontwikkeling platform: Een plan van aanpak opstellen en de uitvoering opstarten voor vervolgfase Platform 2024-2025 opstellen, vanuit gedeeld opdrachtgeverschap. Hierin werken 14 gemeenten op vijftal thema’s aan verduurzaming.
  • De 1einnovaties worden in 2023 in de praktijk gebracht; geleerde lessen hieruit vormen de basis voor de vervolgaanpak
  • Advisering over de platform-inrichting, met heldere rolverdeling tussen betrokkenen
 • Coördinatie uitrol innovatie-atlas; dit product van het innovatieplatform wordt momenteel ontwikkeld en eind 2023 gelanceerd.
  • Coördinatie op en start maken met de uitrol, doorontwikkeling en promotie van de Nederlandse innovatie-atlas,
  • Start maken met doorvertaling Nederlandse innovatie-atlas naar het in 2024 te starten project EU innovatie-atlas, inclusief kaders voor toolbox.

Onder voorbehoud: strategisch advies uitwerken landelijk ecosysteem

 • b.v. afgerond desk-research en bij een bestuurlijk positief besluit – in november te nemen-  meedraaien met projectteam in de fase van verkenning en, met aandacht voor proces en uitvoering.  Met een ondersteunende en adviserende rol richting bestuur een plan van aanpak uitwerken rondom doorontwikkeling van het landelijk ecosysteem van Sportinnovator.

De eisen

Alles uitklappen
Minimaal een afgeronde opleiding op wo bachelor niveau in de richting van bewegingswetenschappen of sport
Aantoonbare werkervaring in de landelijke overheid op beleidsterrein van VWS
Aantoonbare werkervaring bij een gemeente met het opzetten en tot uitvoering brengen van Lokaal Sportakkoord
Aantoonbare werkervaring met ondersteunende en adviserende werkzaamheden in bestuurlijke context
Aantoonbaar netwerk in het sport-speelveld, waaronder NOC*NSF, Platform Ondernemende Sport, VSG, innovatoren en kennisinstellingen
Aantoonbare kennis van innovatie en innoveren

De wensen

Alles uitklappen
Aantoonbare werkervaring op het gebied van Sportinnovator
Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur in de sport
Minimaal 4 jaar in de afgelopen 10 jaar aantoonbare werkervaring met innovaties of innovatiemanagement in Sport en Bewegen
Minimaal 2 jaar in de afgelopen 4 jaar aantoonbare werkervaring met het opzetten en uitwerken van uitvoeringsprogramma’s gericht op sportbeleid en een collectieve inspanning

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.