Projectleider Regionaal Werkcentrum ZHC

Zoetermeer
Max 103 p/u
Zuid-Holland
24 uur p/w
31-10-2023
30-06-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Voor de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal zijn wij op zoek naar een daadkrachtige en enthousiasmerende Projectleider die sturing geeft aan en meebouwt in de verschillende werkgroepen om te komen tot een Regionaal Werkcentrum.
De arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal staat voor een duurzame, ontwikkelingsgerichte en inclusieve arbeidsmarkt. In onze regio werken Werkbedrijf De Binnenbaan, de zes gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties samen aan diverse arbeidsmarktvraagstukken. Regionale dienstverlening wordt al geboden vanuit het Werkgeversservicepunt, het Regionaal Mobiliteitsteam en het Leerwerkloket.
Er is één regionale stuurgroep waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd en waaraan de projectleider verantwoording aflegt.
Natuurlijk sta je er niet alleen voor! Binnen de regio werken we met een Programmateam waarvan de projectleider onderdeel zal gaan uitmaken. Voor dit project werk je samen met een kernteam bestaande uit bevlogen mensen vanuit de verschillende partijen. Ook is binnen het kernteam kennis en ervaring aanwezig van wat op andere plekken in het land wordt ontwikkeld.
Het Programmateam ZHC valt onder de verantwoordelijkheid van de manager Beleid & Implementatie, afdeling Sociaal Domein van de gemeente Zoetermeer.

Opdracht
Vanaf het voorjaar 2022 wordt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van SZW gewerkt aan de Uitbreiding van de arbeidsmarktinfrastructuur. Het ministerie werkt met de introductie van een Regionaal Werkcentrum toe naar een eenvoudiger inrichting van dienstverlening aan burgers en werkgevers in de arbeidsmarktregio’s.
In de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal anticiperen de samenwerkende partijen op de komst van een Regionaal Werkcentrum (RWC). Hiertoe is op 7 september 2023 een intentieverklaring getekend door de bestuurders van de samenwerkende partijen.
Om te komen tot een Regionaal Werkcentrum  is een project/kernteam opgericht. Zij gaan aan de slag met het uitwerken van diverse scenario’s tijdens de verkenningsfase. Een bestuurlijk besluit moet leiden tot een voorkeursscenario. En in de voorbereidingsfase wordt het voorkeursscenario uitgewerkt in een projectplan.

De opdracht richt zich op het opleveren van scenario’s in fase 2. En het uitwerken van het voorkeursscenario in fase 3. Onderstaand is bestuurlijk vastgesteld:
·       Verkenningsfase. Projectteam is verantwoordelijk voor de verkenning van mogelijke scenario’s. Het voorkeursscenario wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de bestuurders van de regio (uiterlijk februari 2024)
·       Voorbereidingsfase (juni 2024). Het voorkeursscenario wordt uitgewerkt naar een projectplan en bestaat uit de volgende onderdelen: Diensten- en producten (wie, wat, waar, wanneer en hoe); Gewenste huisvesting (locatie(s) en digitaal platform; advies over de governance van het RWC; Kosten(verdeling) tussen de deelnemende partijen
Daarna volgt de realisatiefase (2024-2025). Deze fase maakt geen onderdeel uit van deze opdracht.
Jouw analyse van de opgehaalde informatie leidt tot een concreet resultaat vertaald naar een voorstel voor een drietal scenario’s.
In fase drie worden de scenario’s uitgewerkt en getoetst op haalbaarheid. Het resultaat in deze fase is een projectplan dat werkbare handvatten biedt voor doelstellingen en te halen resultaten voor de vierde fase.

De eisen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij.)
Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider binnen het Sociaal Domein

De wensen

Alles uitklappen
Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met arbeidsmarktvraagstukken en kennis van sectorale arbeidsverhoudingen in en tussen sociale partners (benoem een duidelijk voorbeeld in het cv)
Aantoonbare werkervaring binnen een complexe omgeving met diverse interne en externe stakeholders (duidelijk weergegeven in het cv d.m.v. minimaal 2 referentieprojecten)
Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het aansturen van projectteams

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.