Projectleider PLE-C10

Stedin
Geen max uurtarief
Zuid-Holland
40 uur p/w
16-10-2023
31-12-2023
Freelance

Opdrachtomschrijving

1) Voor wie is de vacature geschikt? 

Medior + / Senior epic owner

2) Algemene omschrijving van de opdracht en de uitdaging/complexiteit die deze opdracht kenmerken

Als onderdeel van het programma Blue Sky zoeken we een medior+ / senior Epic Owner voor de epics Netveiligheidanalyses voor congestie management en Congestiemaatregelen in Bedrijfsvoering.

3) Waarom is deze opdracht er? Wat is de noodzaak?

Stedin krijgt in toenemende mate te maken met meer risico- en congestiegebieden. Uitbreiding en verzwaring van onze netten is noodzakelijk. Het tempo van de energietransitie is echter zó hoog dat dit vaak te lang duurt, we moeten ook slimmer omgaan met de bestaande netcapaciteit en onze netten optimaler benutten. Hier wordt centrale sturing op uitgevoerd door de netcapaciteitsketen.

In de Netcapaciteitsketen werken de afdelingen Klant, BVC, Markt, AM  en Communicatie samen om de netcapaciteit te managen en de netten optimaal te benutten. Kader hiervoor wordt gevormd door de nieuwe ACM codes voor transportschaarste en congestie. De groei van het aantal risico- en congestie gebieden gaat nu zo hard dat we de keten versnelt moeten opschalen, sneller dan we hebben voorzien.

Op dit moment kunnen we maximaal 7 gebieden aan, dit moeten groeien naar 50 gebieden in maart 2024 en 200 gebieden in sept 2024. Ook daarna zal het aantal gebieden toenemen. In 2023 en 2024 wordt daarom via het programma Blue sky de keten Netcapaciteit versnelt schaalbaar gemaakt voor meer risico- en congestiegebieden.

De key focus van Blue sky is op 200 gebieden op 1 sept 2024. Echter, we toetsen de oplossingen daarvoor ook op de architectuur en businessprocessen die nodig zijn voor maximale schaalbaarheid ná sept 2024.

Belangrijke capabilities hierbij zijn het geautomatiseerd uitvoeren van Netveiligheidsanalyses en het toepassen van congestiemanagement maatregelen in bedrijfsvoering. Deze capabilities willen we ontwikkelen middels 2 epics die het liefst door dezelfde epic owner worden geleid.

Epic Netveiligheidanalyses voor congestie management
Om congestie in de komende 72 uur te kunnen berekenen, moet Bedrijfsvoering continue geautomatiseerd netveiligheidsanalyse uitvoeren op basis van het dynamisch netmodel. In deze Epic moet zowel de tijdelijke oplossing die eerder is neergezet (Powerfactory) worden opgeschaald, als een permanente oplossing worden ontwikkeld.

Doelen: Netveiligheidsanalyses kunnen uitvoeren voor 50 congestiegebieden in Powerfactory (per maart 2024); Netveiligheidsanalyses geïntegreerd kunnen uitvoeren in 200 congestiegebieden (sept. 2024)

Epic Congestiemanagement in Bedrijfsvoering
Voor dreigende congestieproblematiek worden oplossingsmaatregelen voorgesteld, geëvalueerd, gekozen en, na akkoord van de medewerker, geautomatiseerd afgeroepen. Benodigde capabilites:

 • Per congestiegebied worden potentiële maatregelen geïdentificeerd
 • Per congestiegebied worden potentiële maatregelen afgewogen conform besliskader
 • Per congestiegebied worden de optimale maatregelen voorgesteld
 • De voorgestelde maatregelen worden automatisch of na goedkeuring uitgevoerd en verwerkt in betreffende systemen

4) Wat is de verwachte looptijd van de opdracht en wat is de gevraagde inzet (dagen / week)?
Per direct, minimaal 12 maanden, 5 dgn per week

5) Welke verwachtingen heb je van de Change Office collega (expertise, vaardigheden, etc.)?

 • Sterk stakeholder management, zowel met de gebruikers, productmanager, product owners, consultants, (senior) management, etc
 • Kennis / begrip van Bedrijfsvoering, Netveiligheid en congestiemanagement (maar hoeft zelf geen expert te zijn)
 • Technische affiniteit
 • Ervaring met (SAFE) Agile werken
 • Sterke projectmanagement vaardigheden in een Agile context
 • Sterke communicatie
 • Resultaatgericht / focus op delivery
 • Focus op korte en lange termijn doelen kunnen houden tegelijkertijd

7) Wat gaat de Change Office collega doen (rol, kerntaken en verantwoordelijkheden)? Wat levert hij/zij (tussentijds) op? Wat is zijn/haar output?

De epics zijn nog niet gestart of volledig uitgewerkt. De epic owner initieert de 2 epics, loodst deze door het portfolioproces, stelt het epic team samen en geeft hier leiding aan, gaat zo snel mogelijk over tot executie en (laten) ontwerpen, bouwen en implementeren van de tijdelijke en definitieve oplossingen.

8) In welke omgeving gaat de Change Office collega aan de slag (teamgenoten, stakeholders, solistisch, etc.)?

De epic owner wordt onderdeel van het Blue Sky programma. Binnen dit programma werken we zo veel als mogelijk op een Agile SAFe werkwijze. Daarnaast wordt een Obeya room ingericht waarin we de epics (8 in totaal) afstemmen, voortgang en afhankelijkheden bespreken, etc.
Deze epics worden primair uitgevoerd in de context van Stedin Bedrijfsvoering op de Blaak in Rotterdam, maar vragen ook afstemming met andere afdelingen zoals Klant, Markt en IT (intern en extern).
De context is volop in beweging en ervaringen in zowel de externe als interne wereld leiden continu tot nieuwe inzichten en de noodzaak om snel en wendbaar te acteren.

 

 

De eisen

Alles uitklappen
Kandidaat dient de Nederlandse taal machtig te zijn in woord en geschrift, een aanbieding op deze aanvraag is hierbij een akkoordverklaring
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.