Projectleider opwek van energie op rijksgronden (OER)

Gooise Meren
Max 115 p/u
Noord-holland
16-20 uur p/w
01-07-2024
31-01-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden/ Muiderberg vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. De gemeente barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn oude, historische kernen, prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving. Als Projectleider in het kader van de Energietransitie krijg jij de kans om echt een verschil te maken voor onze inwoners en ondernemers en bij te dragen aan het behoud van deze prachtige woon- en werkomgeving.

Gemeente Gooise Meren is een platte en overzichtelijke organisatie en telt ongeveer 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht en met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Zo voelt iedereen zich mede-eigenaar van de oplossing.

De fijne werksfeer met korte lijntjes richting het bestuur, de ontwikkelgerichte en open mentaliteit en onderlinge hulpvaardigheid zijn punten waarop wij ons weten te onderscheiden.

Opdracht
Gemeenten staan voor de opgave om een bijdrage te leveren aan de doelen van het nationaal Klimaatakkoord om in 2030 fors minder energiegebonden CO2 uit te stoten ten opzichte van de uitstoot in 1990. Dat doen we lokaal onder andere door in te zetten op het duurzaam opwekken van energie op daken, parkeerplaatsen en langs infrastructuur.

De Regionale Energie Strategie (RES) van de regio Noord-Holland Zuid (vastgesteld zomer 2021)  is het overkoepelende beleidskader voor de transitie naar duurzame energie. Er moet de komende jaren in de regio en ook binnen het grondgebied van onze gemeente een aanzienlijke hoeveelheid duurzame energie worden opgewekt. En deze moet worden ‘verwerkt’ via de daarvoor benodigde energie-infrastructuur.

Samen met Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf werken wij binnen het landelijk programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) aan het project Zonneroute Gooi en Vechtstreek.

Hierbinnen verkennen we waar en hoe we met steun van de omgeving grootschalig energie kunnen opwekken op rijksgrond, en op de gemeentelijke en Provinciale gronden. De zoekgebieden van dit project liggen rond de A1, de A6 en het spoor. We bereiden hiermee de kaders en het beleid voor de daadwerkelijke realisatie van energieprojecten door ontwikkelaars.

Hierin werken naast Rijkswaterstaat (RWS) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Provincie Noord-Holland, de Regio Gooi- en Vechtstreek, en de gemeenten Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Blaricum en Laren, samen met ProRail en Liander.

Het project Zonneroute Gooi en Vechtstreek is in de verkenningsfase, waarin naast verder ruimtelijk onderzoek naar mogelijkheden voor opwek ook een intensief participatietraject is gestart. Een groot deel van de ruimtelijke mogelijkheden die worden onderzocht bevinden zich binnen de grenzen van onze gemeente.

We zijn op zoek naar een ervaren projectleider die vanuit onze gemeente, in nauwe samenwerking met genoemde partners, verdere invulling en uitwerking kan geven aan deze volgende fase.
Als projectleider zorg je dat de vakinhoudelijke collega’s op de juiste momenten in inbreng kunnen leveren aan het project, zorg je voor het lokale stakeholdermanagement en draag je actief bij aan de vertaling van de uitgangspunten uit de RES, zoals lokaal eigenaarschap, naar dit project.
Je neemt deel aan projectteam-overleggen en bent de linking-pin tussen het project en de gemeentelijke organisatie. Tevens adviseer je de wethouder en het college over het project en de keuzes die voorliggen in afstemming met de beleidsadviseur energietransitie opwek. Samen met de participatie-, en communicatieadviseur bereid je de participatietrajecten voor. De overlegstructuur met partners is ingericht, daarop kan de projectleider direct aansluiten.

De projectleider maakt onderdeel uit van het team Energietransitie. Dat team is onderdeel van de integrale beleidsafdeling Mens en Omgeving waar ongeveer 70 beleidsadviseurs werken aan vraagstukken in zowel het fysieke als sociale domein. Daarnaast werkt de projectleider nauw samen met de collega’s van communicatie en participatie, juridische zaken en financiën.

De eisen

Alles uitklappen
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider voor een gemeentelijke overheid;
Beschikbaar per uiterlijk 1 juli 2024 voor 16 tot 20 uur per week.

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider/procesmanager bij een overheidsorganisatie
Aantoonbare kennis van projecten in of in nauwe samenhang met grootschalige infrastructuur (laat dit blijken uit korte projectreferenties in het CV)
Aantoonbare kennis van de realisatie van grootschalige energie opwek projecten (laat dit blijken uit korte projectreferenties in het CV)
Aantoonbare werkervaring met het ruimtelijk inpassen van projecten en samenwerking met verschillende overheidspartijen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.