Projectleider opvang

Gemeente Schiedam
Geen max uurtarief
Noord-holland
24 uur p/w
17-06-2024
16-06-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Schiedam is een middelgrote stad met grootstedelijke vraagstukken. Stedelijke ontwikkeling en duurzaamheid vormen samen met de sociale ontwikkeling de drie kernopgaven van de stad. Vanuit deze opgaven wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een aantrekkelijke stad waar Schiedammers graag willen wonen, werken en verblijven. Dit doen we binnen de keten stadsontwikkeling door het ontwikkelen van (strategisch) beleid, het maken van ruimtelijke uitvoeringsplannen, het voeren van grondbeleid en door het realiseren van ruimtelijk-fysieke projecten. Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid, als onderdeel van stadsontwikkeling, werkt aan de ruimtelijke opgaven van Schiedam. Binnen dit team zijn de vakgebieden Wonen, Mobiliteit, Stedenbouw en Landschap, Plan Juridische Zaken, Milieu en Duurzaamheid en Planologie ondergebracht. Voor de vakgroep Wonen binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid zoeken we een ervaren projectleider voor het project Opvang ontheemden en statushouders.

Wat ga je doen?
Door internationale, landelijke en lokale ontwikkelingen, ziet Schiedam zich geconfronteerd met toenemende  opgave rond het opvangen van ontheemden. Daarnaast is de huisvesting van statushouders binnen de huidige woningmarkt een uitdaging. Schiedam zoekt een projectleider die voortvarend met dit vraagstuk aan de slag gaat. Als projectleider opvang werk je aan het in beeld brengen en ontwikkelen van mogelijke opvanglocaties in Schiedam. Het doel is om vóór medio 2025, binnen het dan geldende bestuurlijk kader, de benodigde opvangcapaciteit te realiseren. Middels de GROTICK methode voer je het projectmanagement uit en stuur je op het behalen van de planning binnen de financiële en juridische kaders. Tijdig zorg je voor de juiste bestuurlijke besluitvorming. Je leidt de interne projectgroep opvang, bestaande uit collega’s van Wonen, Welzijn, Vastgoed, Planologie, Inkoop en Veiligheid. Onderdeel van de werkzaamheden zijn het vinden van locaties, het opstellen van een ‘quick scan kansrijke locaties’. Verder onderhoud je het contact met COA, het regionale samenwerkingsverband en overige betrokken partijen. Als projectleider Opvang ben je van begin tot eind van verantwoordelijk voor een goede en gedegen uitvoering van de projecten, zowel extern als intern. Ambtelijk opdrachtgever voor het project is de manager van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid. Binnen dit team is het beleidsterrein wonen ondergebracht. Je legt verantwoording af aan je ambtelijk opdrachtgever over de voortgang en resultaten en over de kwaliteit van de algemene taakuitvoering.

Wat breng je mee?
Goed projecten leiden is een vak en het spreekt dan ook voor zich dat je ervaren bent in het managen en uitvoeren van projecten volgens een (gecertificeerde) projectmethodiek. Eerder behaalde successen deel je dan ook graag met ons. Je bent geen solist, maar werkt het liefst samen met anderen aan het realiseren van concrete resultaten. Je snapt de (bestuurlijke) context en de uiteenlopende belangen. Het beschikken over bestuurlijke sensitiviteit en ervaring met werken in een politieke omgeving is belangrijk. Je moet om kunnen gaan met een werkveld dat veel tegengestelde belangen kent en waarin de emoties soms hoog op kunnen lopen. Kennis van de situatie in Schiedam is een duidelijke pré.
Met je geboren leiderschapskwaliteiten ga je door waar anderen zouden stoppen, breng je partijen bijeen en weet je op creatieve en natuurlijke wijze commitment te organiseren op de uitvoering.
Je vindt het leuk om zelf te presenteren voor groepen en hebt daarbij gevoel voor een goede representatie. Transparantie en een open communicatie richting de stad vind je niet meer dan vanzelfsprekend en organiseer je actief. Je overziet goed wat de gevolgen kunnen zijn van je handelen en weegt morele dilemma’s met  je projectleden en opdrachtgever. Je werkt continue aan je vakkennis en persoonlijke ontwikkeling en beschikt over een afgeronde WO/HBO+-opleiding, bij voorkeur op het vlak van Civiele techniek, Planologie, Sociale- of economische geografie.

De eisen

Alles uitklappen
Ervaring in een vergelijkbare functie m.b.t. huisvestingsprojecten

De wensen

Alles uitklappen
Een afgeronde WO of HBO opleiding bij voorkeur op het vlak van Civiele techniek, Planologie, Sociale- of economische geografie.
Ervaring in een vergelijkbare functie met aandachtsgebied opvang van statushouders
Kennis van de situatie in Schiedam is een grote pre
Ervaring met de GROTICK methode

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.