Projectleider ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Provincie Gelderland
Max 110 p/u
Gelderland
28 uur p/w
02-01-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Gelderland heeft als doelstelling om een reductie van 55% van de CO2-emissie in 2030 t.o.v. peiljaar 1990. Alle sectoren moeten daar een bijdrage aan leveren. Het maatschappelijk vastgoed is een belangrijke doelgroep, niet alleen vanwege de verduurzaming van de gebouwen zelf, maar ook vanwege de voorbeeldfunctie die de eigenaren van de gebouwen hebben.

Sinds 2021 voert de provincie het “Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed” uit. Dit door het Rijk gefinancierde programma richt zich op kleine vastgoedeigenaren, dit zijn onder andere primair en voorgezet onderwijs, zorginstellingen, culturele anbi’s, gemeenschapshuizen zoals dorps- en buurthuizen en wijkcentra en religieuze of levensbeschouwelijke instellingen.

De vastgoedeigenaren kunnen zich aanmelden en krijgen individueel advies over en ondersteuning bij verduurzaming, tot en met het aanvragen van offertes. Daarnaast hebben we de groepsaanpak voor bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld gemeenten en scholen. In een aantal bijeenkomsten werken de vastgoedeigenaren aan de eigen duurzaamheidsopgave. Het uitwisselen van ervaringen is hierbij een belangrijk onderdeel. Voor de uitvoering van de maatregelen kunnen de eigenaren een lening krijgen bij het provinciale Fonds verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed.

Inmiddels hebben al meer dan 120 eigenaren de intentieovereenkomst getekend en is een deel van de begeleidingstrajecten afgerond. Het huidige programma loopt tot en met december 2024. De verwachting is dat er een vervolg komt dat doorloopt tot in ieder geval eind 2025.

Het Programma Energietransitie en Klimaat werkt integraal aan de opgave en pakt de verduurzaming op, samen met leefbaarheid, cultuur en erfgoed en (circulaire) economie. We koppelen dit ontzorgingsprogramma aan lopende en (toekomstige) acties en projecten van deze programma’s.

De projectorganisatie bestaat uit de projectleider, coaches/adviseurs, technische experts en planners/ondersteuners.

In het geval van een verlenging wordt het aantal uren eventueel opnieuw bepaald in relatie tot het te verwachten werkaanbod.

 

De projectleider ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed:

 • is verantwoordelijk voor het aansturen van het team, de planning en de bijsturing;
 • bereidt de selectie van (nieuwe) teamleden voor en neemt deel aan de selectiecommissie;
 • is verantwoordelijk voor uitbestede werkzaamheden, zoals energiescans;
 • is verantwoordelijk voor de communicatie en werving;
 • bewaakt de voortgang en zorgt voor rapportage en monitoring, zowel intern als naar RVO;
 • bewaakt (onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever) het budget;
 • evalueert periodiek met de opdrachtgever;
 • neemt deel aan overleggen met RVO en andere provincies, samen met de opdrachtgever;
 • organiseert de overleggen met de andere programma’s binnen de provincie en de overleggen met de opdrachtgever.

De eisen

Alles uitklappen
Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding.
Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2015 - heden) als projectleider energietransitie.

De wensen

Alles uitklappen
Externe beschikt aantoonbaar over een relevant netwerk in de volgende sectoren, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. - Overheden zoals RVO, gemeenten of provincies - Adviseurs op het gebied van energie en vastgoed - Partijen die een rol kunnen spelen op het gebied van financiering - Eigenaren of beheerders van maatschappelijk vastgoed

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.