Projectleider ondergrondse containers

Gemeente Katwijk
Max 96 p/u
Zuid-Holland
16-24 uur p/w
01-12-2023
31-05-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdracht

Wij zoeken een resultaatgericht en communicatieve technische projectleider ondergrondse containers, met ervaring in de afvalbranche en gevoel voor draagvlak bij bewoners.

Opgave

Een andere manier van afvalinzameling is nodig om de afvalkosten beheersbaar te houden en om meer afval te scheiden leidend tot minder restafval. Uniformering en optimalisering van de afvalinzamelsystemen is daarbij een belangrijk thema, maar ook de optimalisatie van de dienstverlening, verduurzaming en efficiency van de organisatie.

College en Raad van Katwijk hebben akkoord gegeven op het plan Anders Inzamelen. Belangrijk onderdeel van dit plan is de bewoners van Katwijk beter te faciliteren in het scheiden van afval door onder andere meer ondergrondse containers te realiseren. Voor dit laatste zijn we op zoek naar een Technische Projectleider ondergrondse containers om de uitbreiding met ondergrondse containers te realiseren.

Technische Projectleider ondergrondse containers

De technisch projectleider ondergrondse containers is verantwoordelijk voor en begeleidt het proces voor realisatie van de ondergrondse containers, van het begin tot het eind. De Technisch Projectleider zorgt voor alle voorbereidingen (locaties checken, geen obstakels, zorgen dat ze in de grond komen), is betrokken bij de aanbesteding, begeleidt en voert toezicht op de uitvoering door de aannemer en verzorgt met collega’s dat de inspraak- en overige communicatie met de bewoners goed verloopt (pasjes, bewonersbrieven etc).

De Technische Projectleider maakt onderdeel uit van het projectteam Anders Inzamelen.

Verantwoordelijkheden

  • Opstellen en bewaken planning werkzaamheden ondergrondse containers
  • Oplossen knelpunten
  • Vaststellen locaties ondergrondse containers
  • Begeleiden aanbesteding keuze aannemer en leverancier containers
  • Begeleiden en uitvoeren toezicht op werkzaamheden aannemer
  • Budgetbewaking

De eisen

Alles uitklappen
'Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau.
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren