Projectleider Omgevingsvisie

Zwartewaterland
Geen max uurtarief
Gelderland
16-24 uur p/w
01-07-2024
01-01-2026
Freelance

Opdrachtomschrijving

Beleef de Gemeente Zwartewaterland
De gemeente Zwartewaterland bestaat uit 3 kernen en een mooi buitengebied. Genemuiden staat bekend om zijn grootschalige tapijtindustrie van internationale allure. Hanzestad Hasselt kent een rijke en eeuwenoude historie. Zwartsluis heeft veel watersport en scheepsbouw en fungeert als toegangspoort naar Nationaal Park Weerribben-Wieden. Zwartewaterland is dus een bedrijvige én een groene gemeente, prachtig gelegen aan het Zwartewater. Belangrijk daarbij is het behoud van evenwicht tussen economie en ecologie. Kenmerkend is verder het respect van de mensen naar elkaar en de betrokkenheid van de gemeenschappen bij onze samenleving.

Bij de gemeente Zwartewaterland werken we met ongeveer 200 mensen. Het is overzichtelijk, persoonlijk en collegiaal. Samen creëren we de beste ondersteuning voor onze inwoners, door breed te denken op een kleinschalige manier en altijd met een passende oplossing. Daarvoor maken wij ons hard. Onze kernwaarden zijn: participatief, integer, integraal en kwaliteitsgericht.

Onze organisatie kent weinig hiërarchie en veel korte lijnen. Als medewerker van Zwartewaterland draag je grote verantwoordelijkheden. Je wordt uitgedaagd om buiten vakspecialistische kaders te denken. Daarbij hanteren we vanzelfsprekend moderne arbeidsvoorwaarden. Vanuit ons kantoor in Hasselt, aan de rand van de binnenstad, ben je binnen 10 minuten op de A28. Prima bereikbaar vanaf bijvoorbeeld Zwolle, Meppel en Kampen.

Opdracht omschrijving
De gemeente Zwartewaterland stelt een omgevingsvisie op. De gemeenteraad heeft besloten om de visie stapsgewijs te ontwikkelen door middel van bouwstenen. Als projectleider Omgevingsvisie geef je leiding aan en voer je regie op het proces om te komen tot een door de gemeenteraad vastgestelde omgevingsvisie. Naast regie op het geheel, voer je specifiek ook de projectleiding op de bouwstenen ‘beleidsarme actualisatie’ en ‘ontwikkellocatie wonen en bedrijvigheid’. De eerste bouwsteen is gericht op het creëren van een goede basis voor de visie, waaronder het op visieniveau verwerken van bestaand beleid. De tweede bouwsteen richt zich op het aanwijzen van toekomstige inbreidings- en uitbreidingslocaties voor woningbouw en bedrijvigheid. De tijdshorizon van de visie is 2040.

De visieontwikkeling doe je in nauwe samenwerking met het (te werven) extern bureau dat de omgevingsvisie opstelt. Je geeft leiding aan het projectteam dat de achtereenvolgende stappen van het proces voorbereid en uitvoert. Ook draag je zorg voor tijdige betrokkenheid van en overleg met de gemeenteraad, college, MT en ambtelijk opdrachtgever. Tot je opdracht behoort ook het laten uitvoeren van een milieueffectrapportage en het inwinnen van advies bij de commissie voor de milieueffectrapportage.

Verantwoordelijkheden
De projectleider is verantwoordelijk voor de voortgang van het project omgevingsvisie in de gemeente Zwartewaterland. Concreet wordt daarbij het volgende van jou verwacht:
– Voeren van regie op de vlotte voortang van het proces en de daarin te nemen stappen;
– Opstellen participatieplan conform ons participatiebeleid, voor interne en externe communicatie, in overleg met de betrokken medewerker communicatie;
– Leidinggeven aan het projectteam;
– Samenwerken en afspraken maken met het extern bureau dat de omgevingsvisie opstelt;
– Voldoende inhoudelijke deskundigheid voor het kunnen formuleren van opdrachten en aansturen van externe bureaus en collega’s;
– Tijdig afstemmen met gemeenteraad, college, managementteam en ambtelijk opdrachtgever (programmaregisseur Omgevingswet), zodat voldoende draagvlak ontstaat voor de inhoud;
– Integrale verantwoordelijkheid voor het project, waar het betreft kwaliteit, budget, inhoud en voortgang, alsmede het up to date houden van de aanpak;
– Opstellen van memo’s, college- en raadsvoorstellen en eindredactie bij (tussentijdse)documenten.

De eisen

Alles uitklappen
Een afgeronde opleiding op hbo niveau;
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als projectleider binnen een gemeentelijke instelling;
Aantoonbare kennis van milieueffectrapportages (ligt dit duidelijk toe in het cv).

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider omgevingsvisie
Een afgeronde opleiding op wo niveau
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke en/of overheidsinstelling
Aantoonbare werkervaring met het aansturen en begeleiden van projectteams binnen een politiek-bestuurlijke omgeving (ligt dit duidelijk toe in het cv)
Aantoonbare werkervaring met het opstellen van participatieplannen conform een vooropgesteld participatiebeleid

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    (Vereist)