Projectleider Mobiliteit

Gemeente De Ronde Venen
Max 130 p/u
Utrecht
12 uur p/w
30-10-2023
30-04-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt gemeente De Ronde Venen. Een groene oase in een waterrijk gebied met acht kleurrijke dorpen, waar zo’n 45.000 mensen met plezier wonen en werken.
In Mijdrecht staat het gemeentehuis. De thuishaven van ruim 300 hardwerkende en betrokken collega’s. ‘Samen voor elkaar’ echoot door de gangen. Het is de essentie van de organisatieontwikkeling die onze organisatie toekomstbestendig maakt.

We hebben grote opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, woningbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en een circulaire en inclusieve economie. Deze ambities maken we waar door een intensieve samenwerking met collega’s van alle teams, onze inwoners, partners in de gemeente, het college en de raad.

Wil je meer over ons weten, kijk dan op: https://www.werkenvoorderondevenen.nl/ of op https://youtu.be/c7aPP9bMjlc.

Opdracht
Gemeente De Ronde Venen wil ook in 2040 een bereikbare, leefbare en verkeersveilige gemeente zijn. Daarnaast wil de gemeente in 2050 klimaatneutraal zijn. Dit betekent dat er nu keuzes gemaakt moeten worden in hoe we omgaan met mobiliteit. De ontwikkelingen van woningbouw en bedrijvigheid die gaan plaatsvinden in De Ronde Venen vragen om een verandering in het mobiliteitssysteem. De zogenoemde mobiliteitstransitie moet de komende jaren in De Ronde Venen vormkrijgen: actieve en duurzame mobiliteit moet een grotere plaats in het mobiliteitssysteem krijgen, naast de automobiliteit.

Als projectleider mobiliteit ga je de komende maanden aan de slag met twee specifieke opgaven die passen in de beschreven transitie.

1) Het uitvoeren van een quick scan naar de mogelijkheid om de tramlijn vanuit Uithoorn door te trekken naar Mijdrecht;

De quick scan zelf kan extern worden uitgevoerd. Aan jou de taak om de opdracht uit te zetten met de juiste onderzoeksvragen en het vervolgens te begeleiden. Hierbij heb je oog voor de samenhang met andere ruimtelijke en mobiliteitsontwikkelingen en doorzie je mogelijke consequenties. Je zorgt voor de politiek-bestuurlijke afstemming en afronding.

2) Het komen tot een gedragen ontwerp voor een fietsverbinding tussen Mijdrecht en de N212 over het Bellopad.

Het college heeft de wens om op de voormalige spoorbaan (het Bellopad) tussen de N212 in Wilnis en de Rondweg in Mijdrecht een verbinding te maken voor fietsers en wandelaars. Het is een pad dat verschillende groepen (wandelaars, hondenbezitters, natuurliefhebbers) gebruiken. Niet iedereen is voorstander van een fietsverbinding op deze locatie. Het is daarom essentieel dat we zorgen voor een goede participatie-aanpak en een passend ontwerp laten maken dat aansluit bij de verschillende doelgroepen. Jij zorgt ervoor dat we de juiste partijen hiervoor inschakelen. Jij bent de centrale schakel en bent in de lead voor het politiek-bestuurlijke proces. Het beoogde resultaat is een raadsbesluit over het ontwerp en de benodigde financiële middelen voor de uitvoering. Voor dit project is er projectondersteuning beschikbaar.

De eisen

Alles uitklappen
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met politiek-bestuurlijke advisering op het gebied van mobiliteit in de afgelopen 5 jaar (benoem dit duidelijk in het cv)
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider of programmacoördinator op gebied van mobiliteit in de afgelopen in de afgelopen 5 jaar

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring met politiek-bestuurlijke advisering op het gebied van mobiliteit (benoem dit duidelijk in het cv)
Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider of programmacoördinator op gebied van mobiliteit
Aantoonbare werkervaring met het (laten) opstellen van een ruimtelijk (mobiliteits)ontwerp (benoem dit duidelijk in het cv)
Aantoonbare werkervaring met aanbestedingen en het aanvragen van subsidieregelingen (benoem dit duidelijk in het cv)
Aantoonbare werkervaring met het mobiliteitsnetwerk van de MRA en U10 (benoem dit duidelijk in het cv)

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.