Projectleider medewerkerswaarderingsonderzoek

Gemeente Amsterdam
Geen max uurtarief
Noord-holland
32-36 uur p/w
01-07-2024
30-06-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving
De directie P&O bestaat sinds 1 februari 2022 in haar huidige vorm. Opgavegericht, wendbaar en vertrouwen zijn de leidende thema’s voor de concern-brede organisatieopgaven. P&O sluit hierop aan met de strategische HR agenda. Het project Medewerkers Waarderings Onderzoek (MWO) is hier een onderdeel van.

Vanuit goed werkgeverschap willen we dat medewerkers met plezier naar hun werk gaan. Dat zij zich op hun werk gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Dat zij de ruimte en veiligheid ervaren om met leidinggevenden en collega’s in gesprek te gaan over wat goed gaat, maar ook wat beter kan. We streven naar een inclusieve en vitale werkomgeving.

Om deze omgeving te realiseren moeten we weten hoe medewerkers de omgeving ervaren. Als we hier zicht op hebben kunnen we passende acties ondernemen om de omgeving (nog) beter te maken. Hiervoor is alleen meten en vergelijken onvoldoende. We halen regelmatig feedback op om te luisteren, te leren én te handelen. De resultaten van de metingen worden geanalyseerd om hier vervolgens mee aan de slag te gaan.

Resultaat van dit project is het organisatie breed beschikbaar stellen van drie ‘kanalen’ om feedback op te halen. Om onderstaande feedback ‘kanalen 1-3’ te kunnen inzetten wordt er, via een aanbestedingstraject, gezocht naar een externe aanbieder.

Het gehele project betreft zowel de aanbesteding hiervan als het beschikbaar stellen, de monitoring, borging en de evaluatie. De uitvoering van het centraal MWO en de centrale opvolgacties valt ook onder dit project.

We zijn op zoek naar een mede projectmanager die in duoschap met de interne projectleider het aanbestedingstraject én de uitvoering het centrale MWO organiseert, coördineert en (deels) uitvoert.

Rol projectmanager

Dit project draagt bij aan de strategische doeleinden van de organisatie, kenmerkt zich door een maatwerkaanpak waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit van werk en medewerkers en heeft een gemiddeld afbreukrisico. Als projectmanager ben je in staat om, gezamenlijk met de business, het beste resultaat te leveren. Je staat voortdurend in verbinding met business en toetst de tussenresultaten.

Complexiteit zit in tijdsdruk, soms tegenstelde belangen, onzekerheden, omvang, (financiële) risico’s en afhankelijkheden van de stakeholders. Je vervult, samen met de andere projectmanager, een centrale coördinerende, organiserende, deels uitvoerende en overbruggende rol. Samenwerking met een vertegenwoordiging van de medezeggenschap is onderdeel van dit project.

Je bent onderdeel van het projectteam en mede verantwoordelijk voor dit project. De trekker van dit project is de interne projectmanager. De taken worden in onderlinge afstemming verdeeld. De gezamenlijke opdrachtgever is de afdelingsmanager.

Als projectmanager ben je in staat buiten gebaande paden te denken, je creativiteit te laten floreren en te denken in mogelijkheden en oplossingen. Je bent enthousiasmerend voor je team en zorgt ervoor dat je projectteamleden het beste uit zichzelf kunnen halen.

Werkzaamheden
Onderstaande werkzaamheden worden verdeeld, in overleg met je duo partner; de interne projectmanager.

· Je stuurt mede het projectteam functioneel aan en overlegt met je projectmedewerkers over de voortgang en samenhang van de verschillende onderdelen;

· Je draagt mede zorg voor een (uitvoerbaar) projectplan voor de korte, middellange termijn.

· Je bewaakt mede voortgang, afhankelijkheden en risico’s op projectniveau;

. Je bent sparringpartner van de interne projectmanager

· Je draagt bij aan de adviseren en rapportage aan diverse relevante stakeholders;

· Je zorgt mede dat de eindresultaten zoals beschreven in het projectplan worden behaald;

· Je levert hands-on je bijdragen aan de implementatieproducten;

· Je zorgt er mede voor dat de omgeving goed geïnformeerd is over voortgang en impact van de veranderingen op projectniveau.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega’s zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.

De opdrachtgever(s)
Bureau Personeel en Organisatieadvies is de businesspartner van directies en management in de lijnafdelingen van de gemeente Amsterdam. Zij ondersteunen en adviseren de directies en het management bij hun opgave voor de stad. Onze bekwame, innovatieve en gedreven collega’s zetten zich met de juiste en kwalitatief goede P&O-dienstverlening in op thema’s als: Werving en selectie, Leren, ontwikkelen en inzet van talent, Werkgeverschap en arbeidsvoorwaarden en Personeelstaken

De eisen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met (functioneel) leidinggeven aan project- en/of programmateams die werken aan complexe veranderopgaven in een bestuurlijke/politieke context.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met (functioneel) leidinggeven aan project- en/of programmateams die werken aan complexe veranderopgaven in een bestuurlijke/politieke context.
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het uitwerken van een beleidskader en het ontwerpen van een gedegen implementatieproces.

De wensen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring in een overheidsorganisatie.
De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met medewerkersonderzoeken.
De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met Europese aanbestedingen.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

De opdracht sluit 24-06-2024

Je hebt nog 5 dagen om te reageren.

Reageer minstens 1 dag voor de sluitingstijd van deze opdracht.

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    (Vereist)