Projectleider m.e.r. MIRT-verkenning OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer

Gemeente Amsterdam
Geen max uurtarief
Noord-holland
24-32 uur p/w
11-12-2023
10-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving

De projectorganisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project in deze fase, is op zoek naar een projectleider m.e.r. In deze functie maak je onderdeel uit het van team omgevingsmanagement, waarbinnen onder andere gewerkt wordt aan de m.e.r. procedure, het ruimtelijk ontwerp en participatie & inspraak. Deze activiteiten vormen een belangrijke input en basis voor integrale producten zoals o.a. de milieu en effect rapportage, de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse en de Structuurvisie en maatschappelijk draagvlak voor de besluitvorming en uiteindelijke vaststelling van deze producten.

Als projectleider m.e.r. ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van de m.e.r. procedure, het opleveren van de Plan-MER, het leveren van input en het in gang zetten van diverse ruimtelijke procedures conform de nieuwe omgevingswet. Hiertoe stuur je een adviesbureau aan en begeleid je dat bureau.

De producten waarlangs we het proces organiseren en structureren zijn de volgende:

Formele producten:

 • Startdocument.
 • Startbeslissing
 • Samenwerkingsovereenkomst voor de Verkenningsfase tussen de betrokken partijen
 • Nota Kansrijke oplossingsrichtingen
 • Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
 • MER
 • Ontwerp Structuurvisie
 • Structuurvisie
 • Besluit voorkeursalternatief
 • Bestuursovereenkomst waarin opgenomen afspraken over bekostiging, risicoverdeling, bevoegd gezag, projectbesluit, toekomstige beheerders, marktpartijen en mogelijk ook over projectgerelateerde woningbouw

Inhoudelijke en procesmatige producten:

 • Plan van Aanpak
 • Probleemanalyse
 • Nota van Uitgangspunten
 • Longlist mogelijke oplossingsrichtingen
 • Beoordelingskader
 • Concept of Operations (op hoofdlijn)

Zie voor meer informatie: https://open.overheid.nl/repository/ronl-d06f1162a8fad643fe85b984a1b57071f4c7a4e5/1/pdf/mirt-verkenning-ov-verbinding-amsterdam-haarlemmermeer.pdf

Werkzaamheden

 • Het opstellen van een uitvraag voor het contracteren van een adviesbureau;
 • Het begeleiden en coördineren van de werkzaamheden van dat bureau en de diverse aanpalende onderzoeken;
 • Het samen met de omgevingsmanager uitvoeren van de m.e.r -procedure;
 • Het organiseren van draagvlak bij de partners over het Plan-MER;
 • Het zelfstandig schrijven van stukken voor de planologische procedures.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega’s zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.
Lees meer over de organisatiestructuur van de gemeente Amsterdam.

De opdrachtgever(s)

Het doel van de MIRT-verkenning OV-verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer is te komen tot één voorkeursalternatief voor het OV-systeem aan de zuidwestkant van Amsterdam. Dit gebeurt door vanuit een helder geformuleerde probleemstelling te trechteren van een longlist aan oplossingsrichtingen, naar kansrijke alternatieven naar één voorkeursoplossing.

De projectorganisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de MIRT-Verkenning en het realiseren van een gedragen projectresultaat en opereert als onafhankelijke uitvoeringsorganisatie. Het projectmanagement wordt hierbij geleverd door de directie Bijzondere Projecten van de gemeente Amsterdam, uitgevoerd in opdracht van de Vervoerregio (VRA) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). De Vervoerregio en het ministerie I&W zijn gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever namens het samenwerkingsverband van de VRA, ministerie I&W, provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, GVB, KLM, Royal Schiphol Group, Schiphol Area Development Company, NS, en ProRail.

De eisen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft een hbo of wo-opleiding afgerond in de richting bedrijfskunde, milieukunde of planologie. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar relevante ervaring op m.e.r. en MER bij een adviesbureau of overheidsorganisatie, bij voorkeur in het domein van het openbaar vervoer. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
De aangeboden kandidaat heeft ervaring met de bestuurlijke/ politieke aspecten van infrastructurele projecten. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.