Projectleider Lokaal Gezondheidsbeleid 2025-2028

Pijnacker-Nootdorp
Geen max uurtarief
Zuid-Holland
12-20 uur p/w
01-07-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam. 

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken. 

De afdeling Beleid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp stelt beleid op dat leidt tot regelgeving vastgesteld door college en/of raad.  

Opdracht
Om deze opdracht te realiseren zoeken wij een ervaren resultaatgerichte projectleider die een nota lokaal gezondheidsbeleid kan opstellen.

Taken die hier bij horen:
– Instellen projectwerkgroep. Aanstellen externe projectleider: opstellen projectplan;
– Delen, afstemmen projectplan met afdelingshoofd en portefeuillehouder. Bepalen vervolg afstemmingsmomenten;
– Starbijeenkomst waarin wordt opgehaald waar volgens interne partners (afdeling Beleid, Wijkzaken en het Sociaal Domein) kansen en uitdagingen voor lokaal gezondheidsbeleid liggen en waar ze zelf een rol hebben. Verder worden contactpersonen aangewezen die gedurende het proces namens de afdelingen/teams betrokken blijven;
– Consultatietraject met lokale partners SBJ (SWOP, Bibliotheek Oostland en Jongerenwerk);
– Advisering door GGD Haaglanden gedurende het traject;
– Participatietraject voor inwoners op 3 thema’s (3 avonden). Daarbij vragen we ondersteuning van externe partners GGD en Brijder preventie;
– Advisering Adviesraad Sociaal Domein (optioneel);
– Bestuurlijke behandeling in 4e kwartaal 2024 (college) t/m 1e kwartaal 2025 (raad).   

Het plan moet voldoen aan de volgende eisen:
– Positieve advisering GGD Haaglanden;
– 
Alle ingebrachte elementen/onderdelen zijn verwerkt;
– In lijn met landelijke (WPG en landelijke gezondheidsthema’s GALA), regionale (IZA/RIGA) en lokale kaders (verbinding met visie op sociaal domein, omgevingsvisie en Brede SPUK plan);
– Participatietraject afgerond;
– In het plan is toegevoegd een uitvoeringsprogramma waarin per activiteit smart is beschreven doel, inhoud, scope qua tijd/doelgroep/geld en verwachte outcome.

We vragen van de kandidaat: 
– 
Kennis van de lokale en regionale gezondheidssituatie en kennis van GGD-Haaglanden;
– Kennis van landelijke en regionale ontwikkelingen in het kader van IZA en GALA

De eisen

Alles uitklappen
Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven biedt qua verzekerde hoedanigheid, inhoudelijk dekking aan minimaal de opdrachtwaarde van de opdracht;
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Projectleider op een landelijk of regionaal gezondheidsthema, licht dit duidelijk toe;
Minimaal 1 jaar aantoonbare en inhoudelijke werkervaring in de afgelopen 5 jaar met advisering over gezondheidsbeleid;

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het werken met regionale gezondheidspartners, zoals de GGD benoem hiervan een voorbeeld in het cv
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het opstellen van beleidsnota’s
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider Sociaal Domein binnen een gemeentelijke organisatie
Aantoonbare kennis en ervaring met IZA-GALA en GGD Haaglanden

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

De opdracht sluit 20-06-2024

Je hebt nog 1 dagen om te reageren.

Reageer minstens 1 dag voor de sluitingstijd van deze opdracht.

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    (Vereist)