Projectleider Jaarwisseling

Hilversum
Geen max uurtarief
Noord-holland
24-36 uur p/w
30-10-2023
30-01-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Gemeente Hilversum, mediastad in het groen

Zorgen voor nu en werken aan morgen

Met bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeftes die op dit moment bij de Hilversummers leven.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben, en veilige buurten vinden wij belangrijk. Het is onze wens dat inwoners voor elkaar zorgen en dat mensen zaken in hun eigen buurt of wijk kunnen regelen. En als het nodig is bieden we zorg of ondersteuning. Maar er is meer: ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda.

Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Om samen met de Hilversummers op te trekken, blijven we in contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen hun zorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij ons terecht.

Opdracht
De gemeente Hilversum heeft jaarlijks de regie over het verloop van de jaarwisseling in de gemeente. Ons doel is tweeledig: het organiseren van een evenement om een positieve en feestelijke sfeer te scheppen en het organiseren van de openbare orde en veiligheid in de hele gemeente. Dit bereiken we door nauwe samenwerking met zowel interne als externe partners en adviseurs. Het hoogtepunt van ons evenement is de centrale vuurwerkshow om 00:00 uur. Daarnaast zetten we ons in voor een aangename en veilige sfeer in heel Hilversum tijdens de jaarwisseling, inclusief speciale activiteiten voor jongeren.

Wij zijn op zoek naar een projectleider die:

 1. De algehele leiding heeft over het jaarwisselingsevenement. De projectleider zal een integrale projectgroep oprichten en deze effectief coördineren. De deelnemers aan deze projectgroep komen uit diverse afdelingen en teams binnen onze organisatie (Toezicht en Handhaving, Communicatie, Openbare Orde en Veiligheid, Verkeer en Vervoer, Vergunningen, Evenementen, en Inspectie Openbare Ruimte). Bovendien zal deze projectgroep tijdens verschillende afstemmingsmomenten worden aangevuld met professionals uit het veld en externe samenwerkingspartners, zoals de politie, de brandweer, jongerenwerkers, horecaondernemers, beveiligingsbedrijven, etc.
 2. Verantwoordelijk is voor het organiseren van de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Aan de hand van het draaiboek van vorig jaar stelt de projectleider een nieuw draaiboek op. Dit draaiboek bevat gedetailleerde informatie die inzicht geeft in de inzet van diverse disciplines tijdens de jaarwisseling. Het omvat onder andere de aanwijzing van vuurwerkvrije zones, de coördinatie van jongerenwerk, en het opstellen van een contactenlijst met alle betrokken partners.

De projectleider zal voor een periode van drie maanden worden aangesteld om de jaarwisseling te begeleiden en de organisatie ervan te professionaliseren en te standaardiseren. Gedurende deze periode zal de projectleider een draaiboek opstellen, gebaseerd op dat van vorig jaar, wat als leidraad voor de organisatie van toekomstige evenementen dient. Het opstellen van een draaiboek vormt een belangrijk onderdeel van dit professionaliseringstraject. Dit draaiboek biedt een gestructureerd plan voor de organisatie en uitvoering van het evenement en zorgt voor een efficiëntere inzet van rollen en middelen. Naast het opstellen van het draaiboek en het veiligheidsplan, is de projectleider ook verantwoordelijk voor relatiemanagement met belangrijke externe partners en adviseurs.

Voor de projectleider zijn november en december de drukste maanden. De tijdsinvestering kan in oktober oplopen tot 24 uur per week en vanaf november tot 32-36 uur. Dit is mede ook afhankelijk van welk moment de projectleider kan starten. Ten slotte wordt er in januari een afrondende evaluatie gehouden, in samenwerking met de partners en adviseurs. Daarin worden aanbevelingen gedaan voor de toekomst.

Resultaten:

 • Het organiseren van het jaarwisselingsevenement in Hilversum:
 • Het organiseren van de centrale vuurwerkshow inclusief muziek op het Marktplein;
 • Het opstellen van een veiligheidsplan;
 • De vergunning in orde maken en in samenwerking met partners zorgen voor een veilig verloop van het evenement;
 • Inzet van diverse partners zoals verkeersregelaars, beveiligers en EHBO.
 • Het opstellen van een algemeen draaiboek
  • Zorg dragen dat maatschappelijke partners op een juiste manier worden ingezet;
  • Vrijwillig vuurwerkvrije zones implementeren;
  • De vuurwerkvrije zone in het centrum organiseren;
  • Het organiseren van extra inzet op jongerenactiviteiten en veiligheid in de wijken en buurten van Hilversum;
  • Zorg dragen voor de schadeafhandeling en evaluaties.

Hoe ziet je nieuwe team eruit?
Je komt te werken in team Samenleving, in het cluster OOV, op de afdeling Leefomgeving.
Dit team wordt aangestuurd door Ruth Abma (a.i.) en waar in totaal 25 collega’s werkzaam zijn. Het team bestaat uit het cluster Wijken en Buurten (wijkregisseurs), het cluster Openbare Orde en Veiligheid, het cluster Ondermijning en Kabinetszaken.

De eisen

Alles uitklappen
Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
Aantoonbare werkervaring binnen het domein ‘Openbare Orde en Veiligheid’ bij een gemeente
Aantoonbare werkervaring met het schrijven van (complexe) voorstellen en beleidsstukken

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen het domein ‘Openbare Orde en Veiligheid’ bij een gemeente
Aantoonbare werkervaring met het organiseren van een evenement in de openbare ruimte
Aantoonbare werkervaring met het opstellen van een veiligheidsplan én draaiboek
Uiterlijk beschikbaar per 1 november 2023 voor minimaal 24 per week

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.