Projectleider invoering Wdo en Wmebv

Provincie Flevoland
Max 115 p/u
Flevoland
16 uur p/w
03-07-2024
03-07-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
Provincie Flevoland zet vol in op de digitale transitie. Onderdeel van deze digitale transitie is het thema ‘Informatie Open en Transparant’. De resultaten binnen dit thema zijn randvoorwaardelijk voor de digitale transitie. Het voldoen aan wet- en regelgeving is daarbij vanzelfsprekend essentieel, waarbij voor deze uitvraag specifiek wordt ingezet op compliancy aan de Wet digitale overheid (Wdo) en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv).

De Wdo heeft als doel het regelen van het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid. De wet stelt daarnaast open standaarden verplicht. Hiermee implementeert Nederland de EU-richtlijn over toegankelijkheid van overheidswebsites en apps. De wet is vanaf 1 juli 2023 van kracht en wordt gefaseerd ingevoerd.

De Wmebv treedt naar verwachting op 1 januari 2025 in werking. Hiermee krijgen inwoners en ondernemers het recht om officiële berichten digitaal aan gemeenten en andere overheidsorganisaties te versturen. De beide wetten hebben een relatie met elkaar en met de Wet open overheid (Woo). Invoering van deze laatste wet loopt al. De voorbereiding van de Wdo is deels gebeurd

Opdracht
Door de Wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), krijgen inwoners en ondernemers het recht om digitaal met de overheid te communiceren. De overheid is verplicht elektronische kanalen aan te wijzen die burgers en ondernemers daarvoor kunnen gebruiken én moet deze bekend maken. Voor alle diensten geldt dat de papierenweg openblijft, tenzij een specifieke wet anders voorschrijft.

Bij het gebruik van de digitale weg gelden nieuwe waarborgen, zoals notificatie, ontvangstbevestiging en termijnverlenging bij storing. Ook moeten berichten voldoen aan de eisen zoals benoemd zijn in andere informatie wetten zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet digitale overheid. Deze laatste wet heeft impact op de betrouwbaarheidsniveaus zoals wij die nu hanteren binnen provincie Flevoland.

De opdracht is om het berichtenverkeer van Provincie Flevoland te laten voldoen aan de eisen die staan beschreven in de Wmebv en de berichten te toetsen op het juiste betrouwbaarheidsniveau. Hierbij moet er ook worden voldaan aan de overige wettelijke eisen rondom digitale dienstverlening.

Als projectmanager maak je een projectopdracht, breng je de huidige situatie in kaart, maak je een plan van aanpak en zet je stappen in de implementatie. Dit doe je in samenspraak met de betrokken collega’s binnen de provincie Flevoland.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De werkdagen worden in onderling overleg vastgesteld, uiteraard rekening houdend met vakanties en zon- en feestdagen.

De eisen

Alles uitklappen
Aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
Aantoonbare relevante werkervaring met het implementeren van de Wmebv en de Wdo binnen een organisatie, beschrijf dit aan de hand van een concreet voorbeeld of voorbeelden wat jouw rol en werkzaamheden hierbij waren;
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een functie als projectleider op het snijvlak van verandermanagement, informatiemanagement én projectmanagement binnen een overheidsorganisatie, beschrijf dit aan de hand van een concreet voorbeeld of voorbeelden wat jouw rol en werkzaamheden hierbij waren;

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met projecten op het gebied van digitale dienstverleningsprocessen voor de overheid
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectleider invoering digitale wetgeving bij gemeenten en/of provincies
Aantoonbare kennis van informatiewetgeving Wmebv én Wdo

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.