Projectleider informatie- en archiefbeheer

Gemeente amersfoort
Max 110 p/u
Utrecht
24 uur p/w
15-11-2023
01-04-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

De projectmanager werkt vanuit de afdeling Programma’s en Projecten van de gemeente Amersfoort, en in het bijzonder vanuit het Team Informatiseringsprojecten. Programma’s en Projecten is de gemeente brede afdeling voor programma- en projectmanagement. Het kan gaan om een fysiek project, een grondtransactie, een IT-voorziening, een meerjarig programma, een maatschappelijk initiatief, een bijzonder proces – de resultaten zijn uiteenlopend. Het Team Informatiseringsprojecten (TIP) richt zich op projecten op het gebied van IT, informatievoorziening en organisatieverandering. De groep (in- en externe) projectmanagers is verantwoordelijk voor het managen van uiteenlopende opgaven, vaak in samenwerking met afdelingen in de organisatie en altijd met experts uit de IT/IV-discipline.

De opdrachtgever voor dit project is de afdeling Informatievoorziening van de gemeente Amersfoort.


Wat ga je doen?

De gemeente Amersfoort streeft naar een open en op orde informatiehuishouding. Niet alleen vanwege de wettelijke verplichting vanuit o.a. de Archiefwet en de Wet open overheid, maar ook vanuit het oogpunt van transparantie (verantwoording van overheidshandelen), openbaarheid (recht- en bewijszoekende burger) en historisch onderzoek (erfgoed).

Binnen de gemeentelijke organisatie zien we dat de informatievoorziening- en huishouding een steeds prominentere rol innemen. Nieuwe ontwikkelingen op basis van wet- en regelgeving en innovaties zijn hier debet aan, denk aan het e-Depot.

In de Wet open overheid wordt aangegeven dat overheden de basis op orde moeten brengen. Om dit te realiseren zijn er een aantal deelprojecten die uitgevoerd moeten worden. Uitvoering geven aan deze werkzaamheden draagt zo bij aan de transparantie van de gemeente Amersfoort.

De opdracht bestaat uit verschillende deelprojecten:

Actualisatie van de DVO’s tussen gemeente Amersfoort/Archief Eemland en de aangesloten regiogemeenten.

 • Afronden Producten- en dienstencatalogus
 • Afstemming met regiogemeenten
 • Opstellen Gemeenschappelijke regeling

Depot op orde

 • Op basis van de inventarisatie een plan van aanpak maken over herinrichting depot voor fysieke archieven
 • Begeleiden van de daadwerkelijke herinrichting

Coördineren van de verhuizing van Archief Eemland

 • Afstemmen met Facilitaire zaken van de gemeente en het Eemhuis en ICT
 • Begeleiden van de daadwerkelijke verhuizing
 • Begeleiden in het opstellen van spelregels hoe om te gaan op de nieuwe werkplek

Je werkt als projectleider nauw samen met de teammanager dienstverlening, de gemeentearchivaris, informatiemanagers op gebied van informatie- en archiefbeheer en andere interne medewerkers van verschillende lean- en opgaveteams als ook externen (regiogemeenten, Eemhuis, etc.)

Kandidaatomschrijving

Wij zoeken een kandidaat die expertise en ervaring heeft met projecten op het gebied van informatie- en archiefbeheer bij organisaties. Iemand die in staat is om op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau het gesprek te voeren en zaken van strategisch niveau te vertalen naar concrete plannen van aanpak en resultaatgericht is. Kennis van gemeentelijke organisatie en processen is een vereiste en kennis van processen bij een archiefdienst een pre.

Interviewplanning

Gesprekken vinden plaats begin november op het Stadhuis Amersfoort, Stadhuisplein 1.

De eisen

Alles uitklappen
U heeft als projectleider ervaring met het uitvoeren van projecten op het gebied van informatie- en archiefbeheer bij de overheid. Dit blijkt uit uw cv.
Motivatiebrief aanleveren

De wensen

Alles uitklappen
Aantoonbare ervaring als projectleider van informatie- en archiefbeheer projecten bij de gemeente. Licht toe aan de hand van concrete beschrijving van relevante projecten bij gemeenten.
U heeft als projectleider ervaring met complexe bestuurlijke trajecten met een stevige juridische component, zoals de implementatie van de Wet open overheid of het opstellen en aangaan van gemeenschappelijke regelingen. Licht toe aan de hand van concrete beschrijving van relevante projecten.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.