Projectleider Implementatie Toegang Beschermd Wonen H5

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Geen max uurtarief
Zuid-Holland
24-32 uur p/w
30-10-2023
30-11-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatie gestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkers onderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
[H5: regionale samenwerking voor implementatie decentralisatie beschermd wonen
In de H5 werken Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Rijswijk, Zoetermeer en Den Haag samen om de decentralisatie van Beschermd Wonen in goede banen te leiden. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt nu bij de centrumgemeente Den Haag en vanaf 1-1-2025 is het de (financiële) verantwoordelijkheid van elke gemeente. Hiervoor moet in elke regiogemeente een eigen lokale toegang worden georganiseerd. Dit proces wordt ambtelijk begeleid door het AO: het ambtelijk overleg met vertegenwoordigers van elk van de 5 gemeenten. Voor het versterken van de coördinatie is er gekozen om te werken met een externe regionale projectleider. De leden van het AO zijn voor hem/haar de belangrijkste aanspreekpunten.

Je wordt ingehuurd door de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Opdracht
De belangrijkste focus voor de regionaal projectleider het komende jaar tot en met de formele decentralisatie per 1-1-2025 is het organiseren en inrichten van de lokale toegang bij de regiogemeenten en de aansluiting met de werkprocessen en systemen van Den Haag.

Op 1-1-2025 is er in alle gemeenten van de H5 BWMO een soepel lopend lokaal toegangsproces voor de ondersteuning van inwoners op het gebied van Beschermd Wonen. Inwoners kunnen in hun eigen gemeente terecht en spreken daar een lokale consulent; de beschikking, wachtlijstbeheer en facturatie blijft bij centrumgemeente Den Haag. Consulenten hebben voldoende kennis van de materie en zijn getraind in de gezamenlijk opgestelde protocollen en werkprocessen. Registratie, indicatiestelling en afhandeling gebeurt op een eenduidige, gelijke wijze. Zorgaanbieders, huidige en toekomstige cliënten zijn betrokken geweest bij de totstandkoming hiervan en geïnformeerd over de (mogelijke) veranderingen.

Het gaat om het ontwikkelen van onderlinge goede samenwerkingsafspraken en het inrichten van alle noodzakelijke werkprocessen,  inclusief alle documenten of applicaties waarmee informatie wordt vastgelegd of verwerkt, die ondersteunen dat

 • Elke gemeente de eigen toegang organiseert voor inwoners die een beroep doen op beschermende woonvormen;
 • Het woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen wordt toegepast;
 • Een gezamenlijke regionale wachtlijst bijgehouden kan worden in Den Haag van wachtenden op een plaats in een Wonen Intensief-voorziening (rekening houdend met een mogelijk besluit dat ook een regionale wachtlijst wordt ingevoerd voor Wonen Plus);
 • Op eenduidige wijze cliënten voor een Wonen-plusvoorziening op de wachtlijst van aanbieders kunnen worden geplaatst;
 • Geborgd is dat voor alle gemeenten op dezelfde wijze de informatie wordt verzameld die nodig is om een beschikking op te maken;
 • Gebaseerd op de processen die in Den Haag gelden (Maatwerkvoorzieningen) en de ontwikkelingen die daarbij zijn;
 • Het maken van een schatting van eventueel extra benodigde capaciteit Wmo-consulent en voor de backoffice bij elke gemeente.

Hierbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 1. Alle consulenten kunnen werken met het codeboek voor de Maatwerkarrangementen (MWA’s) Wonen
 2. De werkafspraken zijn afgestemd met aanbieders;
 3. Er zullen in alle gemeenten op onderdelen identieke werkprocessen, -instructies en een administratieprotocol gemaakt moeten worden die waarborgen dat de communicatie met aanbieders
 4. Toegangs-/backofficemedewerkers scholen in de lokale en regionale administratieve processen.

De eisen

Alles uitklappen
Aantoonbare werkervaring met leiden van verandertrajecten;
Aantoonbare werkervaring met de implementatie van werkprocessen in de Wmo uitvoering
Beschikbaar per uiterlijk 30 oktober 2023 voor 24 tot 32 uur per week
‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het leiden van verandertrajecten
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de implementatie van werkprocessen in de Wmo-uitvoering
Aantoonbare kennis in de afgelopen 5 jaar op het gebied van beleid binnen (de decentralisatie van) Beschermd Wonen (geef een duidelijk voorbeeld in het cv)
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met werken binnen een gemeentelijke organisatie
Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.