Projectleider Herontwerp Sociaal Domein

Samenwerkingsorganisatie de Wolden/Hoogeveen
Geen max uurtarief
Groningen
12 uur p/w
16-10-2023
31-12-2023
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Opdracht
In deze functie ben je de spin in het web om de kernteams die verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de uitvoeringsagenda Herontwerp Sociaal Domein, dat voortvloeit uit het Programmaplan Herontwerp Sociaal Domein dat de gemeente Hoogeveen op 17 februari 2022 heeft vastgesteld, te ondersteunen. Daarnaast ben jezelf voorzitter van het kernteam dat zich bezighoudt met sociaal domein brede vraagstukken. In die hoedanigheid ben je verantwoordelijk voor het periodiek updaten van het programma, bijvoorbeeld op basis van wensen van de gemeenteraad, danwel ontwikkelingen vanuit de externe omgeving. Met dit programma werkt de gemeente Hoogeveen aan het bereiken van doelstellingen om het sociaal domein nog beter vorm te geven en waarin de opgaven inhoud, financiën en samenwerking hand in hand gaan.

Voor de realisatie van het programma is een programmaorganisatie ingericht met een stuurgroep (bestaande uit een aantal leden van B&W), ambtelijk opdrachtgever en 4 kernteams (Jeugd, Wmo, Participatiewet en Sociaal domein breed/overstijgend). Vanuit deze kernteams wordt de uitvoeringsagenda op respectievelijke onderdelen opgepakt en uitgevoerd. Dat kan in projectvorm zijn of anderszins. Deze kernteams bestaan in ieder geval uit de betrokken afdelingsmanagers en beleidsadviseurs. De procesregisseur bewaakt de voortgang en draagt zorg voor monitoring en sturings-(rapportages).

Je monitort actief de omgeving (actoren en factoren), laat beslissingen nemen en stuurt waar nodig en waar mogelijk bij. Die bijsturing stem je zo nodig af met de opdrachtgever en andere belangrijke stakeholders.

De hoofdtaken

 • Je stuurt op realisatie van de uitvoeringsagenda en rapporteert daar periodiek over volgens een nog op te stellen PDCA-cyclus / monitoringsinstrument voor de uitvoeringsagenda van het programmaplan;
 • Je bent, samen met de kernteams, aanjager van de ontwikkeling van het sociaal domein. De uitvoeringsagenda is een dynamisch document die jaarlijks herijkt wordt met als doel de ambitie zoals geformuleerd in het programmaplan;
 • Je bent voorzitter van het kernteam sociaal domein breed;
 • Je stuurt samen met de kernteams op integrale ontwikkelingen binnen het sociaal domein en de verbinding met andere beleidsterreinen binnen de gemeente;
 • Je legt namens de kernteams verantwoording af aan de ambtelijke opdrachtgever en vertegenwoordigt samen met hem de uitvoeringsorganisatie;
 • Je bent verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van het programmaplan;
 • Je organiseert, in samenspraak met de kernteams, frequent informatiebijeenkomsten voor de gemeenteraad.
 • Je organiseert, in samenspraak met de kernteams, jaarlijks gesprekken met het werkveld, in navolging van de participatiesessies ontwikkeling herontwerp programmaplan;
 • Je stemt af met degenen die verantwoordelijk zijn voor de Herijking sociaal domein in De Wolden en bevordert daarin synergie;
 • Je rapporteert frequent aan de ambtelijk opdrachtgever.

De eisen

Alles uitklappen
Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
Aantoonbare werkervaring als procesbegeleider van bestuurlijk complexe en gevoelige programma’s of projecten
Aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein
Uiterlijk beschikbaar per 16 oktober 2023

De wensen

Alles uitklappen
Een afgeronde opleiding op wo master niveau
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring heeft in het managen van complexe projecten en initiatieven binnen het sociaal domein
Aantoonbaar vermogen om integrale ontwikkelingen binnen het sociaal domein te coördineren en de verbinding met andere beleidsterreinen binnen de gemeente tot stand te brengen
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.