Projectleider evaluatie contractpartij

Gemeente Venlo
Geen max uurtarief
Limburg
36 uur p/w
14-07-2024
30-09-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Wij verzoeken u interesse te tonen voor een evaluatieopdracht betreffende de Sociale Basis die we ingekocht hebben bij een organisatie namens de gemeente Venlo. Sinds 1 april 2020 ondersteunt deze organisatie samen met partners onze inwoners in wijken en buurten. De gemeente Venlo en deze organisatie zijn een overeenkomst aangegaan waarin afspraken staan geformuleerd over de uitvoering van de door de gemeente geformuleerde opdracht sociale basis. Deze overeenkomst is op 1 april 2023 verlengd voor een periode van 3 jaar en loopt van rechtswege af op 1 april 2026.

Een evaluatie van de opdracht en de resultaten is van belang voor een nieuw aanbesteding traject.

De evaluatieopdracht zal maximaal drie maanden bestrijken, met een geplande startdatum van 5 augustus. Het doel van de evaluatie is om de effectiviteit, impact en verbeterpunten van de opdracht sociale basis in kaart te brengen. Hieronder vindt u de details van de gewenste evaluatie.

Doelstellingen van de Evaluatie

Het beoordelen van de effectiviteit van de opdracht Sociale Basis bij het bereiken van de vooraf geformuleerde doelstellingen. Is de verstrekte opdracht vanuit de gemeente aan deze organisatie geslaagd en beargumenteer deze.

Breng in beeld wat de oorspronkelijke opdracht is en de huidige werkwijze van deze organisatie. Welke rollen en taken hebben de actoren, welke middelen zijn beschikbaar en welke onder aannemers zijn ingezet. Het identificeren van sterke punten en succesfactoren van de opdracht. Hoe heeft deze organisatie het gebiedsgericht werken vormgegeven?

Het in kaart brengen van eventuele knelpunten en aandachtsgebieden. Het verstrekken van concrete aanbevelingen voor verbetering en toekomstige implementaties.

Scope van de Opdracht

De scope van deze evaluatie omvat:

Een grondige analyse van de projectdoelstellingen en resultaten. Een beoordeling van de impact van het project op de doelgroep. Klant- en partnertevredenheidsonderzoek.

Interviews en of enquêtes met verantwoordelijk bestuurder, beleidsadviseurs, projectleiders , medewerkers wijkteams, Gemeente Venlo, team Werk en Inkomen, team Veiligheid en wijkgericht werken , team Sport en Gezondheid, en beleidsmedewerkers van deze organisatie en andere relevante partijen. Een vergelijking van de behaalde resultaten met de oorspronkelijk geplande doelen.

Methodologie

Kwalitatieve Analyse: Diepte-interviews en focusgroepen met betrokkenen.

Documentanalyse: Review van projectdocumentatie en kwartaalrapportages.

Benchmarking: Vergelijking met vergelijkbare projecten en best practices.

Afstemming

De onderzoeker stemt wekelijks af met de projectleider van de gemeente Venlo over de voortgang van deze evaluatieopdracht.

Opleverdocumenten:

Wij verwachten de volgende deliverables van de evaluatie:

Initiële Evaluatieplan: Een gedetailleerd plan van aanpak binnen de eerste week.

Eindrapport: Een uitgebreid evaluatierapport met bevindingen, conclusies en aanbevelingen

Presentatie van Resultaten: Een presentatie van de bevindingen die wij kunnen gebruiken voor het college en raad van de gemeente Venlo.

Planning:

Start van de opdracht 5 augustus

Initiële evaluatieplan 5 tot 12 augustus

Data verzameling, interviews en analyse 13 augustus tot 3 september

Eindrapport en presentatie 31 oktober

Einde van de opdracht 1 november

De eisen

Alles uitklappen
aantoonbare passende werkervaring
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.