Projectleider distributienet

Gemeente Amsterdam
Max 125 p/u
Noord-holland
36 uur p/w
01-06-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving

Amsterdam heeft te maken met congestie op het elektriciteitsnetwerk. Om dit op te lossen werken Liander, TenneT, Port of Amsterdam en de gemeente Amsterdam samen in de Taskforce Congestie Amsterdam. Deze Taskforce richt zich onder andere op de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. Om het net toekomstgericht te maken is het nodig dat circa 2.600 middenspanningsruimtes worden bijgeplaatst; 1.400 in gebiedsontwikkeling en 1.200 in de bestaande stad. Schaarse ruimte en verschillende ruimtelijke systemen, waaronder UNESCO werelderfgoed en beschermd stadsgezicht, maken dat dit een enorme uitdaging voor de stad is. Voor het realiseren van deze opgave is een projectteam samengesteld. Deze gaat samen met de netbeheerder zorgen voor het zo snel en soepel mogelijk doorlopen van het proces tot uitvoering. Hiervoor is eerder in het Ontwikkelperspectief Distributienet een proces vastgelegd. Als Projectleider Ruimtelijke Inpassing Distributienet ben jij de spil tussen het projectteam en alle interne én externe belanghebbenden. Je werkt intensief samen met zowel de gemeentelijke afdelingen als diverse externe partijen, zoals bewoners, bedrijven, belangengroepen en andere stakeholders. Jouw focus ligt op het implementeren van het proces en de strategie zoals deze in het Ontwikkelperspectief Distributienet Amsterdam is opgenomen.

Je werkt in opdracht van het programma Elektriciteitsvoorziening Amsterdam (EVA). In je opdracht werk je samen met projecten in de gebiedsontwikkeling en met de partners van de Taskforce Congestie Amsterdam Taskforce Congestie Amsterdam. De Taskforce is een samenwerking tussen Alliander, TenneT, Port of Amsterdam en de Gemeente Amsterdam.

 • Je speelt een belangrijke rol in het oplossen van de congestieproblematiek in Amsterdam
 • Je draagt bij aan een tijdige en goede ruimtelijke inpassing van de elektriciteitsinfrastructuur
 • Je levert een belangrijke bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van Amsterdam!
 • Je neemt deel aan een van de meest urgente opgaven van deze tijd
 • Je gaat samenwerken met uitdagende en interessante partners waaronder de netbeheerder Liander

Werkzaamheden

 • Implementeren van het strategisch plan én proces zoals deze in het Ontwikkelperspectief Distributienet Amsterdam is opgenomen;
 • Het identificeren en analyseren van stakeholders, hun belangen en behoeften;
 • Opbouwen en onderhouden van relaties met stakeholders om draagvlak te creëren en mogelijke weerstand te minimaliseren;
 • Actief participeren in overleggen met betrokken partijen en fungeren als het aanspreekpunt voor inhoudelijk gerelateerde vraagstukken;
 • Afstemmen met opdrachtgever om te sturen op doelen, het inventariseren van mogelijke risico’s en het treffen van mitigerende maatregelen;
 • Afstemmen met deelprojectleiders om te sturen op voortgang deelproducten en het borgen van integraliteit tussen de verschillende deelproducten;
 • Bewaken van de omgevingsfactoren en zorgen voor tijdige bijsturing indien nodig;
 • Het communiceren van de voortgang en resultaten naar alle betrokken partijen.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega’s zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.

De opdrachtgever(s)

De directie Bijzondere Projecten is een directie die per 1 januari 2022 is gestart en voortkomt uit de voormalige directie Metro en Tram. Bijzondere Projecten is een uitvoeringsorganisatie en voert in opdracht van de stad en de regio complexe en risicovolle projecten uit. BP richt zich op de opgave (en het werkend krijgen van het resultaat), de omgeving en de uitvoering en heeft daarbij een transparante en slagvaardige werkwijze. Bijzondere Projecten is een organisatie in ontwikkeling. De opgave van de organisatie is daarmee tweeledig. Enerzijds projecten/programma’s succesvol realiseren  en anderzijds het doorontwikkelen van de organisatie als uitvoeringsorganisatie. Momenteel zijn programma’s/projecten in portefeuille op het gebied van Openbaar Vervoer, de Energietransitie en op gebied van Tunnels.

De eisen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft minimaal een hbo opleiding afgerond.
Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring (minimaal 3 jaar) als omgevingsmanager bij complexe ruimtelijke projecten.
De aangeboden kandidaat is per direct beschikbaar voor 36 uur per week.

De wensen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft ervaring met duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en/of de energietransitie.
De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en het omgaan met diverse stakeholders.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.