Projectleider Brabantse norm weerbare overheid in gemeente Bernheze en Oss

Gemeente Bernheze en Gemeente Oss
Max 125 p/u
Noord-Brabant
16 uur p/w
01-01-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving

De aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit heeft prioriteit, zowel landelijk als in Brabant. Al ruim een decennia werken we integraal samen met de gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst in de aanpak van ondermijning onder de vlag van het samenwerkingsverband Taskforce RIEC Brabant-Zeeland. Voor de gemeente Oss en Bernheze in het basisteam Maasland staat de aanpak van ondermijning en het verhogen van de weerbaarheid  hoog op de agenda en is dit een geprioriteerde thema in het lokaal veiligheidsbeleid. Een belangrijke voorwaarde voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit is een weerbare overheid.

Brabantse Norm Weerbare Overheid

Als basisteam gemeenten hebben wij ons geconformeerd aan de Brabantse Norm Weerbare Overheid, een handreiking van Provincie Noord-Brabant en Taskforce-RIEC Brabant Zeeland die is vastgesteld in 2022. De Brabantse norm weerbare overheid is een handreiking aan gemeenten om criminele activiteiten te signaleren en te voorkomen. Het hierin opgenomen basisniveau geeft aan wat overheidsorganisaties minimaal geregeld moeten hebben om weerbaar te zijn tegen ondermijnende criminaliteit en ongewenst gedrag. Gemeenten zijn als maatschappelijke dienstverlener met een exclusief dienstenaanbod kwetsbaar voor ongewenste invloeden van buitenaf. De vraagt om een overheid die weerbaar is tegen ondermijning. In de Brabantse Norm worden vijf thema’s beschreven:

 1. Bewustwording en organisatie

Een weerbare organisatie is open en toegankelijk, zorgt voor betrouwbare dienstverlening en is zich van medewerkers tot college en raad bewust van de risico’s van ondermijnende criminaliteit. Zij is zo georganiseerd dat signalen van ondermijning worden herkend en gemeld. Weerbaarheid en ondermijning worden structureel en organisatiebreed onder de aandacht gebracht en zijn integraal onderdeel van planvorming en uitvoering.

 1. Informatiepositie en informatiebeveiliging

Overheidsorganisaties beschikken over grote hoeveelheden informatie op basis van de uitoefening van hun wettelijke taak. Het op orde hebben van de eigen informatiepositie en beveiliging is essentieel voor het betrouwbaar en transparant uitvoeren van die wettelijke taak.

 1. Beleid en Handhaving

Het hebben van actueel beleid en het consequent uitvoeren daarvan is noodzakelijk voor de betrouwbaarheid van de overheid. In het kader van weerbaarheid is van belang dat ‘de gereedschapskist goed gevuld is’, zodat bestuurlijke instrumenten ingezet kunnen worden.

 1. Integriteit en veilige werkomgeving

Integriteit en betrouwbaarheid staan bij een weerbare overheidsorganisatie hoog in het vaandel. Daarnaast moeten ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers altijd hun taak veilig en zonder oneigenlijke druk kunnen uitoefenen. Dat vraagt ook om preventieve beveiligingsmaatregelen en adequaat reageren op zaken zoals agressie en intimidatie

 1. Communicatie

Een weerbare overheidsorganisatie is betrouwbaar en transparant in haar handelen en communiceert daarover, onder meer over de wijze waarop zij ondermijning voorkomt en bestrijdt. Communicatie draagt bij aan blijvende bewustwording over ondermijning en het belang van weerbaarheid en kan worden ingezet als interventiemiddel tegen ondermijning.

Kandidaatomschrijving:

De gemeente Bernheze en de gemeente Oss willen gezamenlijk aan de slag met de implementatie van de norm in de organisaties en het uitvoeren van de benodigde acties om een weerbare organisatie te kunnen zijn. Om dit te kunnen realiseren zijn wij op zoek naar een projectleider. Deze persoon heeft de rol van kartrekker om de thema’s binnen de norm aan te jagen én is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Op hoofdlijnen gaat het om de volgende werkzaamheden:

 • Inventariseren en het maken van een analyse hoe ver de twee gemeenten staan op bovenstaande vijf thema’s;
 • Het opstellen van een gedragen organisatiebreed plan van aanpak met daarin opgenomen de uit te voeren acties in 2024 om te voldoen aan de weerbaarheidsnorm;
 • Zorgen voor eigenaarschap en draagvlak bij het directie- en management team voor het uitvoeren van de acties uit de weerbaarheidsnorm;
 • Begeleiden van de gemeenten bij het uitvoeren/implementeren van de acties zoals beschreven in het plan van aanpak;
 • Het borgen van de acties die periodiek uitgevoerd moeten worden;
 • Indien nodig: adviseren om geld/tijd op te nemen in de begroting van 2025 voor de structurele borging van doorlopende acties.
 • Gemeente Bernheze en Oss voldoen 31-12-2024 aan de basis van de Brabantse Norm Weerbare Overheid.  Voor de onderdelen waarbij dit nog niet gelukt is er een advies over hoe dit behaald kan worden.
 • Periodiek wordt verantwoording afgelegd aan MT/DT en de basisteamdriehoek-plus over de voortgang.

De eisen

Alles uitklappen
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.