Projectleider Bodem en Grondwater

Provincie Utrecht
Geen max uurtarief
Utrecht
8-16 uur p/w
27-10-2023
31-10-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Binnen het team Water en Bodem voeren het cluster Bodem en Ondergrond en het cluster Grondwater de onderdelen bodem en grondwater uit het Bodem en Waterprogramma uit.

 • We zorgen er voor dat de risico’s van de resterende spoedlocaties bodemverontreiniging zijn beheerst of weggenomen.
 • We saneren nog een aantal(veelal complexe (grondwater) saneringen;
 • We zetten ons er voor in dat gebiedsgericht beheer wordt gerealiseerd in die gebieden waar de grondwaterkwaliteit als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen knellend is voor de regionale functie of ambitie (drinkwaterwinningen, stedelijk gebied);
 • Het opstellen van beleid en beheer van diffuse verontreinigingen (lood en PFAS, pesticiden), nazorg van verontreinigde en gesaneerde locaties, het beheer van voormalige stortplaatsen en het verbeteren van het beschikbaar stellen van bodeminformatie;
 • Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt de Wet Bodembescherming te vervallen. Taken ten aanzien van nog resterende verontreiniging gaan grotendeels over naar Gemeenten. Wij zorgen er voor dat deze overdracht plaatsvindt. In dit proces zorgen wij er voor dat samen met gemeenten en milieudiensten een gezamenlijk beeld wordt gevormd hoe de overdracht moet gaan plaatsvinden (ten aanzien van de pijlers: overdracht van taken, overdracht van bodemdata). Wij zorgen dat onze bodemdata op orde is en uitwisselbaar met de bodemdata van gemeenten

Wij evalueren ons grondwaterbeleid en doen onderzoek om het beleid te verbeteren. We bespreken jaarlijks de voortgang van het uitvoeringsprogramma drinkwater met onze partners. We voeren samen met onze partners projecten uit die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma.

Wij zoeken een zeer ervaren projectleider die naast technisch inhoudelijke kennis op het gebied van bodemsanering en grondwater ook aantoonbare kennis en ervaring  heeft op het gebied van procesgericht werken t.a.v. één of meerdere van bovengenoemde werkzaamheden.

 • Proces- en/of projectleiding ten aanzien van de aanpak van projecten/processen op bovengenoemde werkvelden.
 • Het indien nodig voorbereiden en uitvoeren van de bestuurlijke besluitvorming van projecten
 • Verantwoordelijk voor de voortgang en resultaat van het project/proces;
 • Verantwoordelijk voor het financiële eindresultaat;
 • de voorbereiding, aanbesteding en begeleiding van onderzoek, sanering of andere uitvoerende werkzaamheden binnen het werkveld
 • De communicatie naar betrokkenen (adviesbureau, aannemer, toezichthouder, vergunning-verlener, belanghebbenden binnen het project, aanvrager subsidie, vergunningen, gemeenten en uitvoeringsdiensten);
 • Opstellen van gebiedsgericht beleid.

De eisen

Alles uitklappen
Een afgeronde opleiding op HBO-bachelor niveau
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van bodemverontreiniging, bodemonderzoek en –sanering en werken binnen het kader van de Wet Bodembescherming
Minimaal 2 jaar ervaring in project en procesmanagement op het gebied van bodem(sanering) en grondwater
Minimaal één jaar ervaring met het opstellen van beleid ten aanzien van één van de onderwerpen uit het Water en Bodemprogramma provincie Utrecht op het onderdeel grondwater
Kennis van de Omgevingswet ten aanzien van bodem en grondwater en de aanvullingswet en -besluit Bodem

De wensen

Alles uitklappen
Een afgeronde opleiding op WO bachelor niveau
Minimaal 10 jaar aantoonbare op het gebied van bodemverontreiniging, bodemonderzoek en –sanering en werken binnen het kader van de Wet Bodembescherming
Minimaal 3 jaar ervaring in project en procesmanagement op het gebied van bodem(sanering) en grondwater

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.