Projectleider bodem

Provincie Overijssel
Max 120 p/u
Noord-holland
24-28 uur p/w
10-07-2024
31-05-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

De eenheid Wegen en Kanalen heeft binnen de provincie Overijssel de zorg voor de provinciale infrastructuur. De eenheid is verantwoordelijk voor het bouwen en beheren van de provinciale wegen, waterwegen en de objecten die daaraan gerelateerd zijn zoals bruggen en sluizen. De eenheid zorgt ervoor dat de benodigde infrastructurele voorzieningen worden gerealiseerd en dat het benodigde onderhoud wordt uitgevoerd (in eigen beheer of via uitbesteding aan derden).

De eenheid bestaat uit de volgende teams: Project Sturing, Project Advies, Leiding, Ontwikkeling en Expertise, Verkeer- en InfraBeheer.

Deze opdracht valt binnen het team Project Sturing. Dit team zorgt voor het Dagelijks onderhoud van ons areaal en projectmanagement van groot onderhoud projecten, verkenningenstudies, planstudies, voorbereiding en realisatie op het gebied van wegen, vaarwegen, kunstwerken en voor het uitvoeren van bodemsaneringen.

Voor het onderdeel bodem hebben wij een groot portfolio met verschillende projecten. Hierbij kun je denken aan bodemsanering van provinciale spoedlocaties, asbestbodemsaneringsopgave Twente en de  overdracht van bodeminformatie naar de gemeenten.

Als projectleider Bodem ben je samen met het team Bodem verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van bodemsaneringen van complexe (veelal VOCl) grondwaterverontreinigingen op verschillende locaties in Overijssel. Je neemt een aantal lopende saneringen en spoedlocaties in de nazorgfase onder je hoede en beoordeelt op basis van de beschikbare informatie welke proces- en inhoudelijke acties nodig zijn voor de vervolgaanpak van de locaties. Denk hierbij aan het inzetten van actieve saneringsmaatregelen of het continueren van het nazorgtraject. Je beoordeelt de onderzoeksrapporten en plannen, zorgt voor de contacten met externe advies-/ingenieursbureaus, toetst de kwaliteit en zorgt voor de afstemming met het bevoegd gezag.

Jij zorgt er als projectleider voor dat de projecten die onder jouw hoede vallen binnen het cluster bodem “in control” blijven. Zowel inhoudelijk als financieel. Je werkt hierin nauw samen met andere collega’s binnen het cluster bodem en leden in jouw projectteam.  Samen met de leden van het cluster Bodem houd je regelmatig overleg en doe je aan kennisuitwisseling.

Vanuit jouw deskundigheid en talenten:

 • Bewaak jij het project, het proces en de financiële kaders;
 • Draag jij zorg voor het aanvragen van alle benodigde onderzoeken;
 • Ondersteun je de mede bodemcollega’s in de complexe bodem(sanerings-)projecten;
 • Adviseer jij over bodem gerelateerde zaken in onze civieltechnische projecten;
 • Beoordeel je de kwaliteit van de geleverde diensten en werken;
 • Ben jij verantwoordelijk voor het afstemmen met de bij het project betrokken teams, afdelingen, bestuurders, bedrijven, burgers en overige belanghebbenden;
 • Leg jij inhoudelijk verantwoording af aan de programmamanager door middel van een maandelijks projectvoortgangsoverleg.

Als projectleider Bodem ben je een echte verbinder die zowel in teamverband als zelfstandig goed kan functioneren. Je gaat proactief en resultaatgericht te werk. Je toont eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Je kunt loslaten, maar ook aanspreken en escaleren. Binnen Provincie Overijssel werken we volgens ons assetmanagementsysteem.

De eisen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.
De Kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde Hbo-opleiding (op het gebied van civiele techniek of vergelijkbaar) en functioneert en acteert op Hbo-niveau.
Je hebt minimaal 10 jaar relevante werkervaring als projectleider van bodemsaneringen.
Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring als projectleider bodemsanering bij een overheidsorganisatie;

De wensen

Alles uitklappen
Je hebt gevoel voor werken in politiek-bestuurlijke omgeving.
Je hebt ruime ervaring bij het werken bij of voor een Provincie.
Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken.
Mogelijk beschikt u over aanvullende ‘toegevoegde waarde’ voor de opdracht of de opdrachtnemer. In dat geval kunt u die in de toelichting beknopt beschrijven.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.