Projectleider BI / datamanagement

Stedin Groep
Geen max uurtarief
Zuid-Holland
40 uur p/w
17-06-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Als onderdeel van het programma Eerder beginnen / werkstroom Transparantie:

 • Projectleider BI / datamanagement
  • voor de datakwaliteit, ontsluiting, transformatie en oplevering van informatie
  • voor de buitenwereld van Stedin, zoals gemeenten, zakelijke klanten, particuliere klanten, ACM, EZK en de Tweede Kamer
  • via zeer diverse kanalen, waaronder websites, portals en rapportages van Stedin en van de gezamenlijke netbeheerders, klantcontact, stakeholdermanagers

Vanwege de hierboven beschreven aard van de opdracht en het grote aantal intern en extern betrokkenen is dit een complexe klus met een hoog afbreukrisico, die ervaring en tempo vereist.

3) Waarom is deze opdracht er? Wat is de noodzaak?

Het tempo van de energietransitie vraagt om veel sterkere versnelling van de netinvesteringen dan de netbeheerders aankunnen. Het net zal daardoor de komende jaren grotendeels ’verstopt’ zijn (netcongestie), met o.a. als gevolg dat klanten voor hun uitbreidings- of verduurzamingsplannen op wachtlijsten terecht komen. Dit heeft niet allen voor individuele klanten grote gevolgen, maar ook op landelijk niveau beïnvloedt netcongestie de klimaatambities, de economische groei en de woningbouw.

E.e.a. heeft tot gevolg dat Stedin ‘onder een vergrootglas komt’. We moeten onze klanten, stakeholders en politiek veel beter meenemen in de congestiesituatie, de knelpunten, de oplossingen, de prioritering, de planning en het handelingsperspectief. Dat is het doel van de werkstroom Transparantie.

Binnen de werkstroom Transparantie maken we onderscheid in:

 1. Informatiebehoefte inventariseren en monitoren
 2. Informatieproducten realiseren
 3. Regie op publicatie, communicatie en kanalen

We zoeken een projectleider die zich primair zal richten op het tweede onderdeel: informatieproducten realiseren. Het gaat daarbij om het initieel en periodiek (laten) maken & opleveren van de afgesproken informatieproducten. De scope betreft het geheel aan benodigde

 • datakwaliteitsverbeteringen,
 • data-ontsluiting van een veelheid aan bronnen (waaronder handmatige),
 • de daarbij benodigde automatisering,
 • de security- en juridische aspecten,
 • de benodigde data governance- en procesafspraken,
 • intern, en met relevante externe partijen zoals EDSN, NBNL

Er wordt al veel informatie gedeeld. Op onze eigen websites/portals, op gezamenlijke websites met de andere netbeheerders, door key accountmanagers in gesprekken, door callcenter medewerkers. Er zijn ook al veel interne en externe mensen hard aan het werk met informatievragen beantwoorden en verbeteracties doorvoeren. De werkstroom Transparantie brengt hier structuur in. Dat betekent niet per se alles in scope brengen, maar wél zorgen voor samenhang en overzicht. Dat betekent ook: heel veel interne samenwerking.

4) Wat is de verwachte looptijd van de opdracht en wat is de gevraagde inzet (dagen / week)?
6 maanden, full-time (eventueel 32 uur bespreekbaar), start zsm

5) Welke verwachtingen heb je van de Change Office collega (expertise, vaardigheden, etc.)?

Ervaring met grote datamanagement en/of BI-projecten in een corporate omgeving. We zoeken iemand die vanuit ervaring weet wat er nodig is om een dergelijk grote opdracht tot een succes te brengen. Iemand die vanuit ervaring weet waar de risico’s / potentiële misverstanden ‘verstopt’ zitten en hoe die te mitigeren zijn. Relevante ervaring binnen Stedin is een grote pré. Ervaring met SAFe is een pré. Persoonlijke kenmerken: luistervaardig, organisatie-sensitief, stevig, positief.
Belangrijk: hoog tempo, hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden, pragmatiek, daadkracht, volharden, gunfactor. M.a.w.: een doener, afmaker.

Veel data-ontsluiting vindt al plaats in lijnafdelingen. Automatiseringsopdrachten (features) worden uitgevoerd door de Stedin IT-organisatie. De PL krijgt m.a.w. geen eigen uitvoeringsteam, maar zal in samenwerking met deze afdelingen en mensen succesvol moeten laten zijn.

6) Wat gaat de Change Office collega doen (rol, kerntaken en verantwoordelijkheden)? Wat levert hij/zij (tussentijds) op? Wat is zijn/haar output?

 • PvA voor het deel ‘Informatieproducten realiseren’, ingepast in het overall programmaplan voor de werkstroom Transparantie
 • Planning, monitoring & voortgangsrapportage
 • Overzicht en inzicht van alle acties binnen eigen scope of elders in scope waar relevant
 • Coördinatie van de totstandkoming van:
  • Samenhangend logisch datamodel, definities
  • Data-ontsluitingsprocessen / dataflows
  • Geborgde afspraken over eigenaarschap, datagovernance en periodieke aanlevering
  • Initiëren en coördineren van verbeteracties op het gebied van
   • Datakwaliteit
   • Automatisering (features)
   • Processen

7) In welke omgeving gaat de Change Office collega aan de slag (teamgenoten, stakeholders, solistisch, etc.)?

Het programma Eerder beginnen bestaat naast Transparantie uit meerdere werkstromen. Het programmateam (de buitenboordmotor) wordt zo klein mogelijk gehouden om de business maximaal in de lead te zetten. Dat betekent dat er veel wordt samengewerkt met betrokkenen uit de business, die wijd verspreid zijn over de afdelingen Klant, Asset Management, Operations, en diverse Staven zoals Corporate Communicatie en Public Affairs. Ook zal er nauw moeten worden samengewerkt met andere strategische initiatieven zoals ‘Beter Benutten’ en ‘Meer Bouwen’.

De primaire samenwerking zal zijn met de werkstroom-lead Transparantie en de senior lead data consultant.

De eisen

Alles uitklappen
Kandidaat dient de Nederlandse taal machtig te zijn in woord en geschrift, een aanbieding op deze aanvraag is hierbij een akkoordverklaring
Kandidaat heeft een aantoonbaar WO werk en denkniveau
Kandidaat heeft 3 gelijksoortige grote projecten tot een goed einde gebracht. Waarbij de volgende punten aan de orde zijn gekomen:
Kandidaat heeft 5+ jaar ervaring met BI
Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met data kwaliteit issues
Het CV is voorzien van referenties (naam, functie en contactgegevens referent) of deze kunnen op aanvraag aangeleverd worden.

De wensen

Alles uitklappen
Ervaring met SAFe
Via welke broker dient de opdracht te lopen in het geval van gunning?
Via welke inleen-constructie wordt de kandidaat aangemeld
De kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Deze kunnen worden getoetst in een gesprek met de opdrachtgever.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.