Projectleider-Bereikbaarheidsaanpak

Rijkswaterstaat
Max 137 p/u
Zuid-Holland
32 uur p/w
10-07-2024
30-04-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving:

Als Projectleider mobiliteit draag je bij aan en stimuleer je effectief en efficiënt Omgevingsmanagement voor de Renovatie van het beweegbaar deel van de Papendrechts brug, gericht op het behalen van de kwalitatieve en kwantitatieve projectdoelstellingen met beheersing van de aspecten tijd, geld en imago. Meer specifiek richt je je op het mobiliteitsvraagstuk in het economisch belangrijk netwerkgebied waarin het project zich bevindt en waarin het zware afsluitingen en daarmee zeer grote hinder voor wegverkeer en vaarwegverkeer veroorzaakt. Hierbij ben jij de spin in het web die met externe partijen, zowel bedrijven als vervoerders en overheid, afspraken maakt over in te zetten mobiliteitsmaatregelen en die vastlegt in overeenkomsten. Ook de contractvorming en het maken van slimme inhoudelijke afspraken voor de inzet van smart mobility maatregelen (waaronder in elk geval slimme reisinformatie), behoort tot je takenpakket. Vervolgens voer je op alle overeenkomsten het contractmanagement uit in samenwerking met contractmanagement en projectbeheersing. Bovendien ben je verantwoordelijk voor het succesvol doen uitvoeren van minimaal een bedrijvenaanpak door Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB) als cruciaal onderdeel van het mobiliteitsmanagement. Tot slot behoort ook het (doen) evalueren en waar nodig herhaaldelijk aanpassen van het Mobiliteitsplan bereikbaarheidsplan tot je werkzaamheden.

Meer concreet omvatten de werkzaamheden van de Projectleider mobiliteit onder meer het volgende:
• Aansturing (inclusief contractmanagement) ZHB: het succesvol doen uitvoeren van een bedrijvenaanpak (of andere mobiliteitsmanagementmaatregelen) door ZHB als cruciaal onderdeel van het mobiliteitsmanagement. Met in het bijzonder aandacht voor de fase waarin ZHB zich nog bevindt, dus expliciteren van wat WNZ wel en niet kan verwachten van ZHB met betrekking tot hun taken en verantwoordelijkheden, financieel- en planningsmanagement, effectrapportages, etc.
• Totstandkoming en het doen uitvoeren van overeenkomsten met externe partijen, onder andere op het gebied van slimme reisinformatie en -advies, de inzet van ponten voor fietsers en voor landbouwverkeer, et cetera;
• Het verder invullen van afspraken met vervoerbedrijven over instandhouding busverkeer en opschaling treincapaciteit;
• Het zoveel mogelijk meeliften op maatregelen die voor de Noord tunnel en Brug over de Noord en structureel in de Drechtsteden worden getroffen, bijvoorbeeld op het gebied van fietsstimulering op korte afstanden (lokaal en breder in Drechtsteden);
• Zoveel mogelijk samenhang brengen in bereikbaarheids- en communicatiemaatregelen (één RWS). Complexiteit daarbij is onder andere de uiteenlopende budgetten en planningen van de projecten.
• Adviesrol in gebiedsteam WNZ;
• Monitoring en evaluatie van de (verwachte en werkelijke) effecten van de diverse mobiliteitsmaatregelen en de (project overstijgende) bedrijvenaanpak. De Projectleider mobiliteit maakt deel uit van het team Omgevingsmanagement en rapporteert aan de Omgevingsmanager arbeidsplan tot je werkzaamheden.

Meest essentiële competenties:
• Je hebt relevante kennis en ervaring (minimaal 5 jaar) op het gebied van stakeholdersmanagement (stakeholdersgesprekken, – analyse) en beschikt over een politiek-bestuurlijke antenne ;
• Je hebt relevante kennis en ervaring (minimaal 5 jaar) op het gebied van omgevingsmanagement t.a.v. aanleg en/of onderhoud;
• Je hebt aantoonbare ervaring met het werken met/voor/in een IPM team;
• Je hebt relevante ervaring(en) met publiekscommunicatie in infrastructurele projecten;
• Je hebt bij voorkeur kennis van de bedrijfsvoering binnen Rijkswaterstaat;
• Je hebt relevante ervaring(en) met de totstandkoming van en uitvoering geven aan een bereikbaarheidsplan in het afgelopen jaar;
• Je hebt relevante kennis en ervaring met processtappen landelijke Rijkswaterstaat Hinderaanpak;
• Je hebt relevante kennis en ervaring met samenhang bereikbaarheidsaanpak en interne RWS-processen (beslismomenten/ budgetaanvragen);
• Je hebt relevante kennis en ervaring met het opstellen, volgen, en/of waar nodig bijstellen en borgen van een planning voor de bereikbaarheidsaanpak;
• Je hebt relevante kennis en ervaring met coördinatie ambtelijke en bestuurlijke processen met omringende wegbeheerders rondom vaststelling (tussen)producten van de Hinderaanpak (in samenhang met OM-processen van project, RWS-WNZ en Zuid-Holland Bereikbaar);
• Je hebt relevante kennis en ervaring in aansturing Zuid-Holland Bereikbaar: uitvragen conform WNZ-werkwijze, oog houden voor project- en gebiedsdoelstellingen, borging kwaliteit, proces- en contractafspraken, samenhang met andere projecten (gebiedsgerichte benadering);
• Je hebt relevante kennis en ervaring in coördinatie raakvlakken pakketten verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement, reis- en route informatie en (bereikbaarheids)communicatie;
• Je bent nieuwsgierig, neemt initiatief, staat open voor nieuwe dingen, hebt empathisch vermogen en gaat graag de dialoog aan;
• Je bent accuraat, proactief, oplossingsgericht, communicatief vaardig en kunt snel schakelen;
• Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

De eisen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau aangetoond door een afgeronde opleiding of diploma op wo-niveau en/of minimaal 5 jaar werkervaring op het niveau van senior adviseur bereikbaarheidsaanpak;
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring van minimaal 5 jaar met tactisch en uitvoerend omgevingsmanagement;
De aangeboden kandidaat heeft bij minimaal 2 renovatieprojecten een rol gehad met vergelijkbare taken/verantwoordelijkheden en complexiteiten t.a.v. de coördinatie van de totstandkoming van de overeenkomsten ten aanzien van, uitvoering en bijstelling van mobiliteitsmaatregelen en heeft dit opgedaan in de laatste 4 jaar (i.v.m. snelle ontwikkelingen in het vakgebied);
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het opstellen en uitvoeren (inhoudelijk en procesmatig) van een bereikbaarheidsplan;
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en minimaal 5 jaar ervaring met verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement, omgevingsmanagement en communicatie (i.v.m. nauwe samenhang met takenpakket verkeersmanager en communicatieadviseur).

De wensen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met de RWS organisatie bij voorkeur WNZ en met Zuid Holland Bereikbaar;
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring in samenwerkingsprocessen met diverse stakeholders, verschillende belangen, verwachtingen en niveaus, met de volgende specialismen:
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met projectleiding m.b.t. diverse samenwerkingsvormen- of contracten met omgevingspartijen.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

De opdracht sluit 17-06-2024

Je hebt nog 2 dagen om te reageren.

Reageer minstens 1 dag voor de sluitingstijd van deze opdracht.

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    (Vereist)