Projectleider/adviseur SMART

Zwolle
Geen max uurtarief
Overijssel
32 uur p/w
01-11-2023
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Verbreding inzet voor Zwolle:

Voor Zwolle is de opdracht van programmamanagement slimme samenleving verbreed/vervangen met de procesbegeleiding van het Dutch Metropolitan Innovations traject (zie toelichting DMI onderaan) en advies over inbedding innovatie in lopende en nieuwe initiatieven en bij het vormgeven van het Data Innovatie Expertise Team.
Deze vraag is ontstaan omdat in de oorspronkelijke rol en opdracht al steeds meer samenwerking is vormgegeven tussen de inhoudelijke opgaven en datagedreven innovaties.

DMI

De strategische en tactische procesbegeleiding van het DMI traject zowel intern tussen de domeinen en afdelingen als extern richting de andere koplopergemeenten en ministerie van I&W. Begeleiding in de huidige matching tussen de marktpartijen en hun voorstellen irt de Zwolse opgaven waar collega’s aan werken. En ook de sturing op de implementatie van deze voorstellen en uitwisseling daartussen.  Het DMI traject brengt vernieuwingen met zich mee tussen overheden en marktpartijen hoe met data en systemen om te gaan (commons en open data platforms) en tussen overheden en gebruikers hoe met bv. mobiliteitsdiensten om te gaan.

Werkzaamheden:

 • Voorbereiden bestuurlijk en directie overleg over DMI traject
 • Coördinatie implementatie 7 initiatieven in de ambtelijke organisatie van de gemeente Zwolle tussen meerdere domeinen
 • Trends en kennisontwikkeling over data, systemen en platforms signaleren en kwalificeren
 • Stakeholdermanagement koplopergemeenten en ministerie I&W

Advies innovatie lopende en nieuwe initiatieven en voor het Data Innovatie Expertise Team (DIXT):
Advies over hoe innovatie in te bedden in de gemeentelijke organisatie. Onder andere door advies te geven over innovatie voor het DIXT traject. Het onderzoek wordt intern begeleid, de adviesrol is gericht op het strategische en tactische aspect of en hoe dit vorm te geven. Hierbij is een verbinding met het programma slimme samenleving en de ervaring hoe initiatieven en innovaties te starten en te continueren. Zo ook is er verbinding met het programma datagedreven werken.

Werkzaamheden

 • Ervaringen inbrengen hoe innovaties te borgen
 • Kennis inbrengen hoe proces van samenwerking en begeleiden innovaties tussen afdelingen
 • Netwerk inbrengen met kennis van buitenaf over innovatiemanagement
 • Verbinding houden met CIO in wording
 • Stuurgroep/klankbord voor interne procesbegeleider

Toelichting DMI:

Het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem voorziet de domeinen van mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw van nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld. Het DMI-ecosysteem is een samenwerking van het bedrijfsleven, kennisinstituten, G40- en G4-gemeenten, provincies en de Ministeries van IenW en BZK, onder een gezamenlijk uniform Afsprakenstelsel. Slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing worden met behulp van het ecosysteem versneld. Het vraagt om een systeemverandering op deze thema’s en in de samenwerking.

De 7 koplopergemeenten (Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Dordrecht, Heerlen, Helmond en Zwolle) werken en ontwikkelen samen in 11 projecten aan concrete toepassingen tot doel voor opgaven als de bereikbare en leefbare stad: deelmobiliteit, buurthubs, beheer en inrichting openbare ruimte en ook informatiesysteem in de bouw en infra, urban dataplatfrom en digital twins.

Jouw profiel
Je staat voor resultaat en doet er alles aan om dit met je team te bereiken. Je wordt gewaardeerd om je flexibiliteit en inzet, maar verliest het doel niet uit het oog. Verder heb je een hands-on mentaliteit en kun je goed samenwerken. Je bent in staat te schakelen tussen verschillende niveaus en houdt overzicht.

HBO+ niveau met actuele kennis van SMART, Geoinformatie en ICT-omgevingen binnen de gemeentelijke overheid.
Bewezen ervaring met SMART projecten binnen de gemeentelijke overheid.
Kennis van projectmanagement, methodieken en standaarden als IPMA, Prince2 of  Agile/Scrum.
Energieke aanpakker, gericht op samenwerking en met een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
Proactieve, inventieve, flexibele, oplossings- en resultaatgerichte houding.
Komt snel tot de essentie met adequate adviezen en behoudt het overzicht.
Verbinder.

Heldere schrijfstijl en zeer goede mondelinge communicatieve vaardigheden.

De eisen

Alles uitklappen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4
Wij behouden het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV voorkomen
In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Indien deze informatie ontbreekt, behouden wij het recht de aanbieding ter zijde te leggen
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.