Projectleider

Zuid-Holland Bereikbaar
Geen max uurtarief
Overijssel
32 uur p/w
03-07-2024
30-06-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Wie is ZHB?
Zuid-Holland Bereikbaar is een samenwerking van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Havenbedrijf Rotterdam en ProRail.

Onze hoofdtaak is het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in Zuid-Holland. Om dit te realiseren zorgen wij, met de partners, dat de hinder tijdens werkzaamheden beperkt blijft en leveren wij een bijdrage aan de duurzame mobiliteitstransitie. We hebben ongeveer 100 mensen die werken bij ZHB. Dat is een vaste basis van circa 30 medewerkers en zo’n 70 mensen in een flexibele schil.

Wat doet een Projectleider?
Een projectleider bij ZHB is een leidinggevende die verantwoordelijk is voor het beheer van alle aspecten van een project. Als projectleider stel je budgetten op en breng je tijdlijnen voor de voltooiing van het project in kaart. Je moet ervoor zorgen dat aan alle vereisten wordt voldaan. Tot de verantwoordelijkheden van een projectleider behoren onder meer:

 1. Integreren van de taken: Je bundelt verschillende activiteiten en taken die moeten leiden tot de voltooiing van een project. Vervolgens zorg je ervoor dat er een samenhang is tussen deze zaken. Het doel is om op een zo soepel mogelijke manier het gewenste resultaat te behalen;
 2. Tijdmanagement: Je zorgt ervoor dat het project succesvol wordt uitgevoerd en afgerond. Je beheert de deadlines en organiseert vergaderingen voor teamleden en belanghebbenden. Doordat alle taken binnen het project verbonden zijn met elkaar, is het belangrijk dat alles goed op elkaar aansluit. Als er problemen optreden, dien je ervoor te zorgen dat dat niet leidt tot vertraging van het project;
 3. Kwaliteitsmanagement: Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het project binnen het toegewezen budget, tijd en vereisten. Als de scope verandert, zorg jij ervoor dat het project daarop wordt afgestemd;
 4. Kostenbeheer: Voordat je aan de slag gaat, bepaal je de totale kosten en de tijd die nodig is om de taken uit te voeren. Wanneer dit allemaal is geëvalueerd, kan er worden gewerkt volgens de opgelegde voorwaarden. Je zorgt ervoor dat er wordt voldaan aan deze eisen en het toegewezen budget. Bij afwijkingen, ook tussentijds, informeer je de portefeuillehouder, belanghebbenden en in het bijzonder het PMO-team. Daarnaast factureer je tijdig de projectresultaten aan de opdrachtgever, zodat het project niet door eigen middelen wordt voorgefinancierd (dit doe je in samenspraak met het team PMO en de controller);
 5. Risicomanagement: Je evalueert de gehele omvang van het project en brengt de risico’s in kaart. Vervolgens probeer je de risico’s zo veel mogelijk te beperken. Je licht het team en de belanghebbenden in over de problemen die kunnen optreden en welke maatregelen zij moeten nemen om die te voorkomen (risicoanalyse);
 6. Communicatie: De communicatie van informatie naar alle betrokken partijen gebeurt onder jouw toezicht. Je zorgt ervoor dat de doelstellingen tijdig worden afgesproken, zodat er geen problemen ontstaan in de communicatie. Verder ben je ervoor verantwoordelijk dat alle teamleden weten wat hun taken zijn en wanneer ze die moeten afmaken;
 7. Inkoop: Je bent verantwoordelijk voor het aanbesteden van producten en diensten (mensen (via HR) en middelen). Je doet in samenspraak met de inkoper onderzoek naar producten en diensten die het beste aansluiten op het project;
 8. Human Resource Management: Projecten vereisen vaak een constante analyse en opvolging van verschillende teamleden. Je zorgt dat alle werknemers goed zijn ge-onboard om hun taken uit te voeren. In samenspraak met de HR-afdeling zorg je voor de bemensing van je project;
 9. Beheer: Je dient de behoeften van alle betrokken partijen te identificeren en te beheren. Je bent verantwoordelijk voor de communicatie met hen voor en na de voltooiing van het project. Je moet dus een goed overzicht hebben van wie er allemaal bij het project betrokken zijn.

Dit is waar jij voldoening uit haalt

 • Doorgronden van politieke en bestuurlijke verhoudingen;
 • Verantwoordelijk zijn voor het gezamenlijke eindresultaat;
 • Zorgen voor een goede afstemming van alle betrokkenen;
 • Samenwerken met het team, managers, directeuren en andere belanghebbenden in Zuid-Holland;
 • Overtuigen van stakeholders.

Daarnaast vind je het leuk om projectkansen en -risico’s in beeld te brengen en verbanden te leggen tussen interne en externe ontwikkelingen. Het vergroten van de efficiëntie en effectiviteit is voor jou een continue drijfveer. Jij realiseert de optimale inzet van mens en middelen. Met jouw oog voor wat er speelt, creëer je zowel intern als extern kansen om ZHB zichtbaar en beter te maken. Op deze manier positioneer je ZHB als een betrouwbare partner.

Wat wij aan jou waarderen
Je hebt ervaring met projectmatig werken. Denk hierbij aan aspecten van het adviesproces zoals probleemstelling, onderzoek, analyseren, adviseren, presenteren, evalueren en schriftelijk en mondeling rapporteren. Het zou mooi zijn wanneer je al ervaring hebt opgedaan in een politiek-bestuurlijke omgeving. In de rol van projectleider ben je klantgericht, innovatief en analytisch sterk en kun je daadkrachtig leidinggeven.

Vaardigheden en kwalificaties

 • Je bent in staat om een projectvoorstel op hoofdlijnen te vertalen naar een uitvoerbare aanpak met zichtbare resultaten;
 • Je hebt ervaring in het inzetten van mobiliteits- en bij voorkeur ook verkeersmanagement rond knelpunten en/of werkzaamheden bij infrastructurele projecten;
 • Je hebt bij voorkeur een bestaand netwerk in Zuid-Holland;
 • Je bent ervaren in het in samenwerking met de opdrachtgever formuleren van de projectdoelstellingen en samenwerkingsvoorwaarden;
 • Je bent in staat de juiste mix te bedenken en in te zetten van activiteiten voor de korte en de lange termijn;
 • Je bent in staat om alle benodigde informatie (kwalitatief en kwantitatief) in korte tijd te verzamelen en op basis hiervan een aanpak te ontwikkelen;
 • Je kunt zelfstandig werken en daarbij jezelf en het team prima organiseren en motiveren.

 

Competenties:

 • Organisatiesensitiviteit: Het vermogen om formele en informele organisatiestructuren te begrijpen, inzicht te hebben in de invloed van besluiten en gedragingen op andere delen van de organisatie. Dit omvat het herkennen van de effecten van beslissingen en acties op diverse belanghebbenden binnen de organisatie.
 • Resultaatgerichtheid: Gericht zijn op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten en doelstellingen, en het nemen van de nodige acties om deze te behalen.
 • Netwerken: Opbouwen en onderhouden van relaties en netwerken en deze effectief inzetten voor het bereiken van organisatiedoelstellingen.
 • Motiveren: Het vermogen om anderen te inspireren en aan te zetten tot actie of verbetering. Dit omvat het enthousiasmeren van teamleden, het tonen van commitment, en het uiten van waardering naar medewerkers.
 • Plannen en Organiseren: Vermogen om doelen en prioriteiten effectief te bepalen en de benodigde acties, tijd en middelen te plannen en organiseren om deze doelen te bereiken.
 • Zelfontwikkeling: De bereidheid en het vermogen om continu te leren en zichzelf te verbeteren, zowel professioneel als persoonlijk. Dit omvat het integreren van nieuwe kennis, het leren van fouten, en het effectief benutten van nieuwe ervaringen.

Goed om te weten
Een uitdagende rol binnen een dynamische werkomgeving waarin jij een directe bijdrage levert aan de veiligheid en doorstroming op de wegen van Zuid-Holland.

 • Je hebt een afgeronde hbo of wo opleiding.
 • je hebt minimaal 5 jaar ervaring als projectleider of in een vergelijkbare functie

De eisen

Alles uitklappen
HBO/WO werk- en denkniveau. Dit blijkt duidelijk uit het CV of uit werkervaring.
Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring als projectleider binnen het (publieke) mobiliteitsdomein.
Kandidaat heeft minimaal 5 jaar project- en procesmanagement ervaring en ervaring met monitoring en evaluatie van complexe en omvangrijke projecten.
Kandidaat heeft een zelfgeschreven motivatie toegevoegd in het CV.
In het CV dient het mobiele telefoonnummer en het e-mailadres van de kandidaat opgenomen te zijn.

De wensen

Alles uitklappen
Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring als projectleider binnen het (publieke) mobiliteitsdomein.
Kandidaat heeft minimaal 5 jaar project- en procesmanagement ervaring en ervaring met monitoring en evaluatie van complexe en omvangrijke projecten.
De competenties zoals beschreven in het profiel worden getoetst tijdens het gesprek.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.