Projectleider

Provincie Overijssel
Max 125 p/u
Overijssel
12 uur p/w
01-11-2023
01-11-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

De projectleider is verantwoordelijk voor de projectuitvoering van het N2000 Project het Aamsveen. Een deel van de werkzaamheden in de Laggzone is reeds afgerond en hier worden nog beheerwerkzaamheden uitgevoerd.

De maatregelen voor het hoogveen gaan komend jaar volgen. De projectmanager stuurt het projectteam aan die zich gaat bezighouden met de uitvoering van de maatregelen in kader van dit hoogveenherstel. Het plan bevindt zich momenteel op Schetsontwerp-niveau. Voor de verdere uitwerking richting Definitiefontwerp-niveau, RAW-bestek en de uitvoering (incl. begeleiding) is een LIFE-subsidie aangevraagd die een groot deel van de uitvoeringskosten dekt. Het overige deel van de kosten wordt door de Provincie Overijssel gedekt. De verantwoording over deze kosten valt ook onder het takenpakket van de projectmanager.

NB: De LIFE-aanvraag behelst ook een stuk hoogveenherstel in Duitsland. Dit wordt uitgevoerd door het Biostation Zwillbrock en valt qua aansturing buiten het takenpakket. Wel wordt van de projectmanager verlangt dat hij/zij regelmatig de afstemming zoekt met het Duitse deel van het hoogveenherstel.

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijk voor:

  • Aansturing van het projectteam;
  • De uitvoering van de maatregelen conform de life subsidie en alle vanuit de subsidie vereiste activiteiten;
  • Draagvlak voor de maatregelen bij de betrokken partijen;
  • De communicatie rondom de projectuitvoering ondersteund door technisch manager en communicatiemedewerker;
  • Contacten met de stakeholders, waarvan de Duitse Partners vanuit de Life subsidie ook een erg belangrijke is.
  • Realisatie binnen de GOKIT randvoorwaarden.

De eisen

Alles uitklappen
Externe beschikt aantoonbaar over tenminste een relevante afgeronde hbo of wo opleiding. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.
Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider bij een overheidsorganisatie in de afgelopen 10 jaar.
Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat u met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet.

De wensen

Alles uitklappen
Externe beschikt over gebiedskennis van het Aamsveen(heeft kennis van/ervaring met de specifieke hydrologische, ecologische en landbouwkundige kenmerken van het gebied).
Externe is omgevingssensitief, snapt het (bestuurlijk) krachtenveld van de Ontwikkelopgave N2000 en heeft feeling bij de regionale cultuur/gewoontes.
Externe is bedreven in het sturen op GOKIT aspecten.
Externe heeft ervaring in projecten waarbij grensoverschrijdend samen werken met internationale partners.
Externe heeft ervaring heeft ervaring met de contractvorming en aanbesteding van projecten.
Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.