Projectinspecteur Woningtoezicht

Gemeente Schiedam
Geen max uurtarief
Zuid-Holland
36 uur p/w
02-01-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Functieomschrijving

De woninginspecteurs van het team Vergunningen en Handhaving worden op meerdere terreinen van toezicht ingezet. Door nieuwe beleidsontwikkelingen moet het toezicht op de overbewoning, opkoopbescherming en in de toekomst op goed verhuurdersschap worden opgevoerd. Voor die taak is nu op projectbasis versterking nodig om de capaciteit van het toezicht te vergroten.

Voor de functie inspecteur woningtoezicht zijn – in het algemeen – het uitvoeren van de volgende werkzaamheden belangrijk:

 • het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken op gebied van bouw- en sloopactiviteiten, functiewijzigingen gebouwen, overbewoning, opkoopbescherming, particuliere woningverbetering, funderingsherstel en achterstallig onderhoud.
 • het uitvoeren van inspecties naar de woontechnische staat, onrechtmatig en strijdig gebruik van een gebouw of perceel, achterstallig onderhoud en een (juridische) onrechtmatigheid op grond van de Omgevingswet en/of de Huisvestingswet en/of de Verordening.
 • het houden van toezicht op activiteiten gerelateerd aan de Omgevingswet (o.a. het huidige Bouwbesluit 2012 en het toekomstige Besluit bouwwerken leefomgeving) en de Huisvestingwet (de Verordening beheer woonruimtevoorraad Schiedam 2020).
 • het opstellen van constateringsrapporten, vooraankondiging last onder dwangsom- en bestuursdwang en bestuurlijke boete.
 • het adviseren en controleren bij evenementen en exploitatievergunningen op gebied van bouwregelgeving en veiligheid.
 • het voeren van overleg met eigenaren, projectontwikkelaars, aannemers en bewoners en het bemiddelen bij conflictsituaties.
 • het periodiek overleggen met de collega-juristen, -vergunningverleners en -constructeurs en externen (brandweer, DCMR).

De eisen

Alles uitklappen
Brede kennis en minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van toezicht en handhaving ten aanzien van de Omgevingswet, Woningwet, Huisvestingswet en gemeentelijke verordeningen
Beschikt over een HBO werk- en denkniveau, door opleiding of door werkervaring verkregen.  zelfstandig, resultaat- en oplossingsgericht en tevens klantgericht werken is een vereiste. ervaring met registratieprogramma SquitXO (oud) en Rx.Mission en gevoel voor digitalisering zijn van belang
Beschikt over uitstekende communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden
Een collegiale en pro-actieve instelling en de verbinding kunnen maken met collega’s binnen het team en binnen de gemeentelijke organisatie
Gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen is belangrijk
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4
Wij behouden het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV voorkomen
In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Indien deze informatie ontbreekt, behouden wij het recht de aanbieding ter zijde te leggen
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.