Projectcoördinator

Gemeente Roosendaal
Geen max uurtarief
Noord-Brabant
16 uur p/w
01-12-2023
31-08-2024
Loondienst

Opdrachtomschrijving

In Roosendaal zetten we al geruime tijd in op de beweging naar de voorkant: de beweging van zorg naar vrij toegankelijk aanbod voor iedereen. We richten ons op het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen wat samenhangt met het geluksgevoel dat men ervaart. Daarbij bieden we mensen ondersteuning op laagdrempelige wijze op wijk- en dorpsniveau. Met onze partners faciliteren we individueel aanbod en collectief aanbod gericht op ontmoeting en verbinding in het voorliggend veld. Hiermee voorkomen we dat mensen in duurdere zorg terecht komen, terwijl ze vaak nog veel zelf kunnen. De beweging naar de voorkant wordt aangejaagd vanuit de Rijksoverheid. In samenwerking met landelijke partners zijn daarom twee akkoorden gesloten: het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Integraal Zorgakkoord. Het GALA kan op lokaal niveau uitgevoerd worden door middel van de Brede Specifieke Uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis.

Als projectcoördinator Brede SPUK GALA en IZA ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan van aanpak voor de Brede SPUK GALA en de verbinding met het IZA. Je bewaakt de integraliteit tussen verschillende beleidsterreinen en stuurt op de afspraken tussen en de uitvoering van het GALA, IZA en ons regulier beleid. Je bent coördinator van de kerngroep van beleidsambtenaren die op hun beleidsterreinen zorgdragen voor zowel beleid als uitvoering en zorgt voor de monitoring en verantwoording richting directie, college en partners. Kennis van het sociaal domein en landelijke ontwikkelingen hieromtrent zijn dan ook een vereiste. Evenals ruime ervaring als projectcoördinator en werken binnen de overheid/een gemeente.
Werkzaamheden:

  • Coördinatie van de uitvoering van het plan van aanpak voor de Brede SPUK GALA;
  • Intern de integraliteit bewaken en sturen tussen afspraken en uitvoering van het GALA, IZA en het regulier beleid;
  • Monitoring en evaluatie van de gemaakte afspraken en uitvoering;
  • Kennisdeling op regionaal en landelijke niveau door deelname aan landelijke monitorings- en evaluatiemomenten;
  • Terugkoppeling naar directie, college en partners.

Het betreft een functie van 16 uur per week in eerste instantie voor 9 maanden. De startdatum is 1 december 2023. Sollicitatiegesprekken worden gevoerd op 15 november a.s.

De eisen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft relevante werkervaring op gevraagd werkterrein bij een gemeente / overheid (blijkt uit CV)

De wensen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft minimaal 4 tot 5 jaar relevante werkervaring op het gevraagde werkterrein (blijkt uit CV)

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren