Projectcoördinator EDC Lokale Aanpak Isolatie

Provincie Utrecht
Geen max uurtarief
Utrecht
36 uur p/w
01-03-2024
28-02-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Procedure: De provincie Utrecht behoudt zich het recht om de procedure op elk willekeurig moment in te trekken. De opdracht wordt gelijktijdig als vacature voor indienstname uitgezet. Bij gelijke geschiktheid trekt de provincie Utrecht de inhuurprocedure in.

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

SLO
Vanuit het domein Stedelijke Leefomgeving (SLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk en vitaal stedelijk gebied. Daar hoort ook het uitloopgebied bij. Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een fijne en gezonde leefomgeving, met levendige steden en dorpen en een sterke economie, waarin we sneller naar duurzame energie willen voor iedereen. We verbinden opgaven op het vlak van wonen, werken, natuur en recreatie met elkaar om tot kwalitatieve oplossingen te komen. Dit beleid voeren we zelf uit in programma’s zoals de Omgevingswet/visie, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Binnenstedelijke Ontwikkeling, Gezonde Leefomgeving en Energietransitie.

Programma Energietransitie
We willen zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat de energievoorziening ver vóór 2050 al CO2-neutraal dient te zijn. Vanuit het programma Energietransitie leveren we hier met dertig enthousiaste en deskundige collega’s een bijdrage aan. We richten ons op het stimuleren van energiebesparing, het mogelijk maken van duurzame opwek van energie en een toekomstbestendige energie-infrastructuur. De aard van de opgave vraagt om een innovatieve en inclusieve aanpak.

Energie Diensten Centrum
Het Energie Diensten Centrum (EDC) is een samenwerkingsverband van in deze fase rond de twintig Utrechtse gemeenten en Provincie Utrecht om de uitvoering van woningverduurzaming te ondersteunen en versnellen. Het EDC wordt de centrale plek waar deelnemende gemeenten samenwerken aan het realiseren van concrete projecten om woningen te verduurzamen. Dat bespaart niet alleen geld en mankracht, maar vergroot ook de slagvaardigheid. Ze kunnen er kennis delen (bijvoorbeeld over aanpakken die succesvol zijn gebleken), maar ook data, tools en (communicatie)middelen. Het EDC biedt ook de mogelijkheid om samen op te trekken bij het aanvragen van landelijke of Europese subsidies en het afsluiten van contracten met marktpartijen (bijvoorbeeld met marktpartijen die een lokale aanpak kunnen uitvoeren of die medewerkers kunnen leveren om gemeenten te ondersteunen). Om snel te kunnen starten met de samenwerking is gekozen voor een ingroeimodel. We starten met een aantal concrete projecten die kansen bieden voor samenwerking en synergie. Aan de hand van de ervaringen uit deze projecten werken de samenwerkende partijen het governance- en financieringsmodel voor het EDC in 2024 verder uit en verwachten we dat het aantal deelnemende gemeenten verder groeit.

Opdracht
Onder de noemer Energie Diensten Centrum werken Utrechtse gemeenten en de provincie samen aan concrete projecten om woningen te verduurzamen. Een van die projecten is een meerjarige collectieve ontzorgingsaanpak voor huiseigenaren in elf Utrechtse gemeenten. Het doel van de aanpak is om met de beperkte beschikbare financiële middelen, zo veel mogelijk huiseigenaren in beweging te krijgen. De Provincie Utrecht – onder de vlag van het EDC- is penvoerder voor elf gemeenten die gezamenlijk opdracht geven aan één intermediair, die huiseigenaren de komende zes jaar begeleidt bij het verduurzamen van hun woningen. De intermediair voorziet huiseigenaren van persoonlijk technisch én financieel advies en van offertes voor een passend aanbod (zoals spouwmuurisolatie, kierdichting of zonnepanelen). De intermediair monitort de voortgang op woningniveau zodat gemeenten op ieder moment weten hoe de opgave in hun gemeente vordert.

Tijdens de uitvoeringsfase wordt er doorlopend gemeten, geleerd en wordt het programma (en betreffende actie) verbeterd of blijkt dat er nieuwe producten of diensten ontwikkeld moeten worden.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de marketing en communicatie richting hun huiseigenaren. In samenspraak met de intermediair ontwikkelen de provincie en de elf gemeenten een marketing- en communicatieaanpak, inclusief communicatiemiddelen. Medio 2024 worden eerst eigenaar-bewoners van grondgebonden woningen benaderd. Mogelijk wordt de aanpak later uitgebreid met meer gemeenten, andere doelgroepen en ander aanbod. Tijdens de aanpak trekken gemeenten, provincie en intermediair intensief met elkaar op. Ze gaan met en van elkaar leren, met als doel de aanpak continu te verbeteren.

Als projectcoördinator zorg je dat de samenwerking op rolletjes loopt. Je signaleert uiteenlopende en en/of tegenstrijdige belangen en behartigt het belang van de gezamenlijke samenwerking. Je bent hierin de verbindende factie die tegelijktijdig verbeterpunten en kansen signaleert en mobiliseert hierin de juiste mensen en/of samenwerkingspartners.  Je bent eindverantwoordelijk voor de leer en verbeterstroom in het programma en beheert het budget hiervoor. Daarbij ben je verantwoordelijk dat het proces rondom samenwerking in de marketing en communicatie zoveel mogelijk synergie heeft en ben je verantwoordelijk voor het budget wat hiervoor regionaal beschikbaar is. Verder onderhoud je de contacten met de deelnemende gemeenten, de intermediair en eventuele derden. Je stuurt eventuele opdrachtnemers aan rondom marketing en communicatie. Je bereidt vergaderingen en kennisuitwisselingen voor.

De eisen

Alles uitklappen
Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsomgeving;
Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als projectcoördinator;
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met subsidieregelingen en financieringsmogelijkheden;
Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met projecten gericht op woningverduurzaming;
Aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering binnen een overheidsinstelling;

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als met projecten gericht op woningverduurzaming
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente
Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager
Aantoonbare werkervaring als projectleider met het aansturen van externe stakeholders
Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau
Aantoonbare werkervaring met het bewaken en beheren van programmabudgetten

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren