Project-Controller ter ondersteuning van WISI opgaven/projecten

VNG
Max 100 p/u
Zuid-Holland
20 uur p/w
01-11-2023
31-12-2023
Freelance

Opdrachtomschrijving

1.1 Over VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): Een Inzet voor Krachtige Lokale Overheid

 • VNG Realisatie richt zich op lokale uitvoering van maatschappelijke opgaven door gemeenten, waarbij kernactiviteiten zijn:
  • Actieve participatie in gemeentenetwerken en hun partners
  • Stimuleren van samenwerking via ‘samen organiseren’
  • Ontwikkelen van standaarden ter verbetering van de dienstverlening van gemeenten
 • Als projectcontroller opereer je onder de Directie Informatiesamenleving, de autoriteit voor:
  • Kennis en overzicht van digitalisering en informatieontwikkeling
  • Bevorderen van een veilig, effectief, en doelmatig functionerende gemeente

1.2 Domein Werk, Inkomen, Schulden en Inburgering (WISI)

Een Toekomstgerichte Benadering in Dienstverlening

 • VNG (Realisatie) ambieert om:
  • Dienstverlening te synchroniseren met de leefwereld van inwoners
  • Inwoners zoveel mogelijk zelf de regie te geven
 • Dit wordt gefaciliteerd door:
  • Een moderne informatievoorziening binnen het WISI domein
  • De toepassing van de informatiekundige visie Common Ground

1.3 Programma’s Werk en Inkomen

Decentralisaties en Integrale Dienstverlening

 • Gemeenten krijgen de mogelijkheid om hun dienstverlening meer integraal aan te bieden en omgaan met diverse uitdagingen.
 • VNG speelt een cruciale rol door:
  • Vragen op te pakken
  • Op landelijk niveau samenwerking en afstemming te zoeken met ketenpartners

1.4 Omschrijving van de Opdracht

Projectcontroller: Ondersteuning en Beheer

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden:

 • Adviseren over projectbegrotingen
 • Begeleiden en bewaken van subsidieaanvragen
 • Voorbereidend werk voor financiële projectadministratie en compliance met subsidievereisten
 • Opstellen en handhaven van integrale rapportage
 • Proactief verschaffen van financiële informatie en signalering van onregelmatigheden
 • Zorgdragen voor een adequate archivering van de projectfinanciën

1.5 Resultaat van de Opdracht

Efficiënt Beheer en Subsidieaanvragen

 • De projectcontroller biedt ondersteuning in processen en verzorgt de subsidieaanvraag, de verantwoording, en afhandeling hiervan.

Concrete Resultaten:

 • Maandelijkse financiële rapportage over het Fonds GGU
 • Ondersteuning bij het opstellen van de begroting 2024/2025
 • Bijdragen aan tussentijdse (kwartaal)rapportages en overige managementinformatie
 • Analyseren van bestaande rapportages en inrichten van een rapportagecyclus
 • Bijdragen aan de uitwerking van subsidierapportages

De eisen

Alles uitklappen
Afgeronde HBO opleiding
Minimaal 10 jaar werkervaring als projectcontroller waarvan minimaal 3 jaar binnen het publieke domein Werk en inkomen.
Minimaal 3 jaar werkervaring in de rol van controller of financieel adviseur voor een overheidsorganisatie zoals het Rijk en of Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid of soortgelijk waar sprake is van subsidie aanvraag processen en budgetten.
We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop

De wensen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als project controller binnen of voor een gemeente of andere overheidsorganisatie
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het zelfstandig opstellen van financiële producten als een begroting en kwartaalrapportage
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met subsidie (aanvraag) processen in de rol van controller of financieel adviseur voor een overheidsorganisatie binnen het Rijk zoals Ministerie of uitvoerende diensten.
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het begeleiden en adviseren van het management ten aanzien van de financiële ontwikkelingen van programma en/of meerdere projecten

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.