Programmasecretaris Gebiedsgerichte Aanpak

Provincie Utrecht
Geen max uurtarief
Utrecht
24-32 uur p/w
01-04-2024
01-04-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Water, bodem, natuur, klimaat en landbouw vormen het kader voor het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG). In dit programma richten we ons op 9 deelgebieden, waarvoor we agenda’s en uitvoeringsprogramma’s opstellen met de opgaven, oplossingsrichtingen, kansen, knelpunten en randvoorwaarden. De optelsom van deze uitvoeringsprogramma’s moet ervoor zorgen dat de opgaven zoals beschreven in het UPLG worden gerealiseerd. GGA richt zich op de gebieden en daarbij de gebiedspartijen buiten en de afstemming binnen de provincie-organisatie.

De Secretaris GGA is sparringpartner voor de manager GGA en werkt ondersteunend aan gebiedscoördinatoren. De Secretaris GGA heeft de volgende doelstellingen:

  • Naast Manager GGA vormgeven aan het team;
  • Gebiedsoverstijgende processen inventariseren en vormgeven in afstemming met gebiedscoördinatoren, o.a. een structuur en aanpak voor de gebiedsagenda en bijbehorend proces, structuur en aanpak voor het uitvoeringsprogramma en bijbehorend proces;
  • Sparringspartner voor gebiedscoördinatoren en buddy-systemen, bijvoorbeeld ondersteunend bij intervisie van buddies en verder vormgeven integraal werken;
  • Vliegende keep om als tweede persoon mee te gaan naar bijeenkomsten, zoals ambtelijke begeleidingsgroep of werksessie, in deelgebieden met gebiedscoördinatoren;
  • Deelnemen in de ambtelijke voorbereiding van de Regionale Stuurgroep Oost en nauwe afstemming met de secretaris van de RSG Oost over agenda en aan te leveren stukken;
  • Deelnemen in expertteam voor het op te richten Loket Landbouw.

Belangrijke verbindingen zijn:

Binnen het Programma Gebiedsgerichte Aanpak Landelijk Gebied (GGA-LG), met name met de manager GGA en de gebiedscoördinatoren;

  • Uitvoeringsorganisatie zijnde Agenda Vitaal Platteland;
  • Beleidsafdelingen zoals Natuur en Landbouw, Water en Bodem, VVN, GRO en Grondzaken;
  • Ambtelijke voorbereidingsgroep van de Regionale Stuurgroepen Utrecht Oost. Inclusief leveren van annotatie voor gedeputeerde voor bestuurlijke overleg.

Samen werken we aan een vitaal landelijk gebied en een robuust bodem- en natuursysteem voor de mooie provincie Utrecht.

Wie zoeken wij?
De onderwerpen waar het om gaat (natuur, water, landbouw en klimaat) hebben jouw grote belangstelling en je bent gemotiveerd om deel te nemen aan het programma. Je bent sociaal vaardig, communicatief sterk en toegankelijk. Daarnaast ben je een gestructureerd denker en in staat om complexe processen te vertalen in toepasbare producten en processen.

De eisen

Alles uitklappen
Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Programmasecretaris/Projectleider in de richting van gebiedsontwikkeling;
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een provincie.

De wensen

Alles uitklappen
Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau in agrarische richting
Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als Programmasecretaris/Projectleider in de richting van gebiedsontwikkeling
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een provincie
Aantoonbaar afgeronde cursus op het gebied van energie / klimaatadaptatie / duurzaamheid
Uiterlijk beschikbaar per 1 april 2024

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren