Programmamanager

Huizen
Max 140 p/u
Noord-holland
24-28 uur p/w
15-11-2023
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtgever
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening ‘Goed geregeld, graag gedaan!’

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega’s, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Huizen, gelegen tussen Almere en Hilversum/Utrecht, is een van de grootste gemeenten in Nederland zonder treinverbinding. Een groot gemis, want de behoefte aan passend openbaar vervoer groeit. Om ervoor te zorgen dat iedereen die in ’t Gooi woont of werkt op tijd en filevrij kan reizen is het project HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) in ’t Gooi in het leven geroepen. Opdracht van dit project is het realiseren van een snelle en betrouwbare busverbinding vanuit Hilversum naar Huizen en verder naar Amsterdam en omgekeerd.

Opdracht
Er is binnen een ontwikkelingsprogramma een integraal inpassingsplan oost-west Huizen opgesteld. Zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Huizen delen de visie dat er een cruciale rol is weggelegd voor het openbaar vervoer in de duurzame schaalsprong van het mobiliteitssysteem. Daarom is het uitgangspunt van het programma dat de nieuwe verbinding moet voldoen aan de HOV-eisen van snel, betrouwbaar en hoogfrequent vervoer. Tegelijkertijd blijkt uit het speciaal voor dit programma opgestelde Maatschappelijk Programma van Eisen, waarin de input van jarenlange gesprekken met bewoners, bedrijven en belangenpartijen is verzameld, dat verkeersveiligheid en de fiets belangrijke thema’s zijn evenals de versterking van het groen en de biodiversiteit en de bereikbaarheid van winkelcentrum Oostermeent. Daarom zijn ook die thema’s als uitgangspunten meegenomen.

Door te kijken naar kansen heeft de gemeente Huizen, met instemming van de provincie Noord-Holland, het toekomstige HOV-tracé in haar gemeente opnieuw opgepakt. Door in de geest van de Omgevingswet verschillende disciplines te verenigen heeft de verruimde projectscope geleid tot het integrale inpassingsplan HOV Huizen/OWA. Met de HOV-eisen van snel, betrouwbaar en hoogfrequent vervoer voorop en daarnaast de maatschappelijke thema’s van verkeersveiligheid en de fiets en de bereikbaarheid van winkelcentrum Oostermeent heeft Huizen gedegen maatregelen voorgesteld die kunnen rekenen op het langverwachte draagvlak.

Het project
Na een lang proces is besloten gebruik te maken van de bestaande infrastructuur met optimalisaties in kruispuntoplossingen om aan de HOV-eisen voldoen. Dat heeft geleid tot het integraal inpassingsplan oost-west as (OWA). Dit integrale plan richt zich niet alleen op de bereikbaarheid per openbaar vervoer, maar op een inpassing van HOV met een brede scope naar de omgeving. Tijdens de planvorming is de relatie tussen het HOV en andere ruimtelijke functies zoals mobiliteit, natuur & duurzaamheid, wonen, economie en sport & bewegen en verkeersveiligheid beschouwd.

Het project is in de markt gezet als een bouwteam/tweefasencontract en in 2022 aanbesteed. Inmiddels is met de aannemer  de bouwteamsamenwerking (opnieuw) gestart met als doel in het eerste kwartaal 2024 te komen tot een Uitvoerings Ontwerp (UO) en bestek. In het tweede kwartaal 2024 is  de start van de uitvoeringsfase gepland.

 Projectbureau
Het projectbureau is samengesteld uit projectmedewerkers van/namens de gemeente Huizen en de aannemer. Het reguliere assetmanagement is eveneens bij het project betrokken en levert zijn bijdrage aan het project, onder meer met het oog op het beheer van de assets. De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats vanuit het projectbureau dat in het directe ontwikkelgebied is gelegen.

De huidige programmamanager (projectleider) gaat op wereldreis, waardoor per 1 januari 2024 moet worden voorzien in een nieuwe programmamanager (projectleider). In verband met een warme overdracht zoeken wij kandidaten die per 15 november 2023 kunnen toetreden tot het project-/bouwteam. Deze programmamanager (projectleider) wordt belast met het in bouwteamsamenwerking afronden van het DO/UO en bestek en vervolgens bij te dragen aan het proces naar en in de uitvoeringsfase.

De eisen

Alles uitklappen
Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
Uiterlijk beschikbaar per 15 november 2023 voor 24 tot 28 uur per week
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider/programmaleider of programmamanager

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als projectleider openbare ruimte binnen een gemeente
Aantoonbare werkervaring met bewonersparticipatie in de afgelopen 5 jaar (benoem dit duidelijk in het cv)
Aantoonbare werkervaring met werken in een bestuurlijk-politieke omgeving in de afgelopen 5 jaar
Een maximum uurtarief van €140,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren