Programmamanager Vitale Dorpen ad interim

Doorn
Geen max uurtarief
Utrecht
24 uur p/w
01-11-2023
17-02-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Functiebeschrijving

We zoeken iemand die vanuit ervaring in en kennis over programmamanagement het nieuwe programma Vitale Dorpen kan opstarten en tijdelijk kan aansturen. Als Programmamanager Vitale Dorpen ad interim ga jij voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug het nieuwe program­ma Vitale Dorpen opstarten en managen. Dit is – naast Buitengebied in balans – één van de twee programma die worden opgericht ter uitwerking en uitvoering van de Omgevingsvisie die onze gemeenteraad op 3 juli 2023 heeft vastgesteld. Er is reeds een fase van kwartiermaken voor beide programma’s afgerond, met als resultaat de Startnotitie Omgevingsprogramma’s (op 15 augustus 2023 vastgesteld door het college) en de notitie “Organisatorische aanvullingen”.

In het programma Vitale Dorpen willen we de vitaliteit van de dorpen in onze gemeente behouden en vergroten, met de verschillende dorpse kwaliteiten als vertrekpunt. Daarbij wordt gewerkt aan de samenhang en balans tussen de verschillende doelstellingen, zoals het vergroten van het woningaanbod, ruimte bieden voor ondernemerschap, het stimuleren van inclusiviteit en gezondheid en het toekomstbe­stendiger inrichten van de openbare ruimte. We grijpen koppelkansen aan om de kwaliteit en integraliteit flink te verbeteren.

Het betreft een functie ad interim, bedoeld ter overbrugging van de periode tot de aanstelling van de nog te werven definitieve programmamanager. Je start het programma op, inclusief de bijbehorende overlegstructuur van stuurgroep, opdrachtgeversoverleg en programmateam. Je werkt samen met het programmateam aan een plan van aanpak voor het programma, inclusief participatiestrategie. Dit draag je over aan de definitieve programmamanager.

Wat verwachten we van je?

 • Actieve sturing op de opgaven die binnen het programma vallen, zorgen voor samenhang tussen de verschillen de inspanningen en projecten
 • Het voorzitten van het programmateam en zorgen voor een heldere koers
 • Verzorgen van de agenda voor de stuurgroep, advisering aan bestuurlijk opdrachtgevers over politiek-bestuurlijke aspecten en rapporteren aan stuurgroep, college en gemeenteraad
 • Het organiseren van de benodigde capaciteit en middelen
 • Het onderhouden van contacten met andere programma’s/thema’s en met externe partijen
 • Het opstellen van een plan van aanpak
 • Het opstellen van een participatiestrategie als onderdeel van het plan van aanpak
 • Het inrichten en beheren van monitoring, zowel inhoudelijk als financieel
 • Bewaking van het financiële overzicht; bijdrage vanuit het programma aan de begrotingscyclus

Wat kun je?

 • Afgeronde WO-opleiding
 • Een opleiding in programmatisch werken en/of programmamanagement
 • Aantoonbare ervaring in programmamanagement
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met het organiseren van omvangrijke participatietrajecten
 • Ruime werkervaring bij/voor gemeentes

Wat breng je mee?

 • Verbindend en positief
 • Ambitieus
 • In staat zelfstandig te werken
 • Uitstekend gevoel voor ambtelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Sterk analytisch inzicht, werkt en denkt integraal;
 • Resultaatgericht

De eisen

Alles uitklappen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4
Wij behouden het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV voorkomen
In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Indien deze informatie ontbreekt, behouden wij het recht de aanbieding ter zijde te leggen
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.