Programmamanager Barneveld Groeit

Gemeente Barneveld
Max 130 p/u
Gelderland
24 uur p/w
01-11-2023
30-04-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Medio vorig jaar is gestart met het programma Barneveld groeit! Met Barneveld groeit! (BG!) werken we stap voor stap aan een organisatie die de toekomst aan kan. Dit betekent dat we de verwachte groei van de organisatie en de (bestuurlijke) opgaves voor de komende jaren effectief invulling kunnen geven. Dit vraagt een organisatie die samenwerkt en wendbaar is, in staat is van buiten naar binnen te denken,  waar de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen en op de juiste wijze opgepakt kunnen worden.

BG! wordt gerealiseerd langs 4 verschillende ontwikkellijnen (projecten) waarmee we de organisatieontwikkeling verder vorm en invulling geven. De vier ontwikkellijnen zijn:

  1. Mens in ontwikkeling
  2. Opgavengericht werken
  3. Versterken strategisch vermogen
  4. Versterken interne Dienstverlening.

Barneveld groeit! gaat van de ‘basis neerzetten’ naar verder door ontwikkelen, implementeren en ‘doen’ . Dat doen we samen met de organisatie, vanuit de teams en met collega’s. Teams zijn het fundament van de ontwikkeling.We maken de vertaling naar concrete acties in de teams en voor medewerkers

De ambtelijk opdrachtgever voor het gehele programma is de gemeentesecretaris /algemeen directeur. De concerndirecteuren zijn volop betrokken bij de organisatieontwikkeling. Het concernteam fungeert als stuurgroep met de gemeentesecretaris als voorzitter.

Het programmateam bestaat uit de programmamanager en de trekkers (projectleiders) van de ontwikkellijnen. Zij worden ondersteund door een communicatieadviseur en een programmaondersteuner.

De projectleiders van de ontwikkellijnen werken projectmatig op basis van een plan van aanpak. Zij betrekken de medewerkers in de organisatie bij het vormgeven van de veranderingen in de dagelijkse werkpraktijk.

 

De rol van de programma manager

Opdrachtgever voor de programmamanager is de algemeen directeur. De programmanager legt  verantwoording af aan de stuurgroep/concernteam over voortgang en realisatie van de opdracht.

De programmamanager heeft als opdracht om de ingezette lijn het komende jaar samen met het programmateam langs de as van de inhoud verder programmatisch vorm en invulling te geven en de (afgesproken) doelen in samenhang te realiseren. De programmanager heeft vanuit zijn/haar expertise een belangrijke veranderkundige inbreng en weet te adviseren over en te sturen op de juiste interventies.

Eerste opdracht voor de programmamanager is om in opdracht van de stuurgroep, samen met de projectleiders het programmaplan te herijken en zo nodig bij te stellen met de focus op door ontwikkelen en implementatie.

De programmamanager stuurt het programmateam met de trekkers van de verschillende ontwikkellijnen aan, adviseert over integraliteit om doelen van BG te bereiken en over het proces van afstemming en samenwerking tussen alle betrokkenen bij de organisatieontwikkeling.

De programmamanager zorgt voor heldere afspraken over de regie en coördinatie op de uitvoering en is verantwoordelijk voor het bewaken van samenhang en voortgang van de verschillende programmalijnen.

De programmamanager rapporteert over de voortgang, knelpunten, risico’s en realisatie van het programma aan de opdrachtgever en de stuurgroep/CT en doet voorstellen voor effectieve interventies. De programmamanager is verantwoordelijk voor het beheer van het programmabudget.

De programmanager werkt nauw samen met anderen die een rol hebben in de organisatieontwikkeling. De programmamanager werkt daarnaast nauw samen met de adviseur communicatie. Tijdig inzetten van de juiste communicatiekanalen en middelen is essentieel om de organisatieverandering inhoud te geven en te versterken.

Het team HR is het thuisteam voor de rol van programmamanager en programmaondersteuner. Daarmee liggen de personele verantwoordelijkheden voor deze rollen bij de teamleider HR. Hiermee borgen we een inhoudelijke koppeling tussen de organisatieontwikkeling en het HR team.

De inschatting is dat initieel om het programma verder vorm en inhoud te geven er een inzet nodig is van gemiddeld 24 uur per week waarbij de verwachting is dat dit na verloop van tijd (ongeveer een half jaar) afgebouwd kan worden naar gemiddeld 18 uur per week

De eisen

Alles uitklappen
Je voegt een cv van maximaal 3 pagina’s A4 toe.
HBO/WO werk- en denkniveau (op cv aantoonbaar).
Je beschikt over kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling en -verandering middels programmatisch werken in de rol van programmamanager.
Je hebt aantoonbaar ruime ervaring met het implementatieproces (van denken naar doen).

De wensen

Alles uitklappen
Afgeronde HBO opleiding of WO werk- en denkniveau.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.