Programmamanager

Baarn
Geen max uurtarief
Utrecht
16-24 uur p/w
31-10-2023
31-07-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdracht
De huidige inrichting van de samenwerking is geëvalueerd. Dit heeft ertoe geleid dat een nieuwe stip op de horizon voor de gezamenlijke uitvoering van taken in het sociaal domein is vastgesteld door de colleges van de drie gemeenten. De gemeenten hebben alle drie dezelfde visie op de toekomstige uitvoering van het sociaal domein. Nabijheid, integraliteit, menselijkheid en toekomstbestendigheid staan daarbij centraal. Zij zien een unieke kans om gezamenlijk een professionele en robuuste uitvoeringsorganisatie te realiseren. Door de belangrijkste uitgangspunten van iedere gemeente te combineren ontstaat extra kwaliteit en continuïteit in hulp en zorg voor de inwoners van de drie gemeenten. Een gezamenlijke uitvoering levert zo veel meer op dan de som der delen. Dit zorgt er ook voor dat we dit kunnen doen tegen de beste maatschappelijke kosten.

De colleges van de drie gemeenten hebben de gemeentesecretarissen een bestuursopdracht gegeven. Opdracht van de programmamanager is om sturing te geven aan uitwerking van de bestuursopdracht. De uitvoering van de bestuursopdracht leidt tot:

 • Een uitgewerkt voorstel voor de inrichting van de nieuwe uitvoeringsorganisatie en de lokale toegangen;
 • Een voorstel voor de governance;
 • Een fit-gap analyse waaruit blijkt wat er moet gebeuren om de gewenste situatie te realiseren;
 • Een beeld van kosten en baten van de nieuwe samenwerking.

De taken en verantwoordelijkheden van de programmamanager zijn:

 • Sturing op tijdigheid en kwaliteit van de hierboven beschreven producten en onderliggende deelproducten per werkgroep;
 • Aansturing van het programmateam welke bestaat uit coördinatoren van verschillende werkgroepen (aansturen en ondersteunen van coördinatoren van werkgroepen);
 • Inregelen van sturing van het programmateam (maken van, en sturen op, planningen,  werkafspraken, aanpak, overlegritmiek, etc.);
 • Contact onderhouden en afspraken maken over inzet / input / betrokkenheid van  maatschappelijke stakeholders (adviesraden, cliëntraad, welzijnsorganisaties) en de huidige uitvoeringsorganisatie BBS;
 • Sturing op de uitvoering van het communicatieplan (plan reeds beschikbaar, een team communicatie is ingericht en onderdeel van het programma);
 • Rapporteren over voortgang, kwaliteit en kosten naar de ambtelijke stuurgroep.

De gemeente Baarn neemt het opdrachtgeverschap voor de programmamanager op zich namens de drie gemeenten. De volledige bestuursopdracht en de hoog-over programmastructuur worden beschikbaar gesteld.

*Deze opdracht staat uit op basis van een voorgenomen besluit dat door de colleges van de gemeenten is genomen. Op dit moment staat een adviesvraag over de bestuursopdracht uit. Begin november is definitieve besluitvorming gepland. De definitieve opdracht en gunning is onder voorbehoud van dit definitieve besluit*

De eisen

Alles uitklappen
Aantoonbare werkervaring met veranderprocessen voor gemeentelijke samenwerkingen
Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar binnen het sociaal domein
Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk 15 november 2023 voor minimaal 16 uur per week

De wensen

Alles uitklappen
Aantoonbare ervaring als (programma)manager met transitie van gemeentelijke samenwerking(en) naar / in een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie
Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk 31 oktober 2023 voor minimaal 16 uur per week
Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau
BYOD (Bring your own device) regeling is van toepassing; kandidaat beschikt over een eigen laptop en werktelefoon voor het uitvoeren van de opdracht

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.