Programmaleider overkoepelend change programma ZonMw

ZonMw
Max 137,50 p/u
Zuid-Holland
24-36 uur p/w
01-12-2023
01-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen en daarmee bijdragen aan vernieuwing in zorg, gezondheid en welzijn. Dat betekent werken bij ZonMw.

ZonMw ontwerpt programma’s en financiert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis én signaleert waar kennis nodig is. Wij ondersteunen de gehele kennisketen; van fundamenteel, praktijkgericht- en actieonderzoek tot implementatieprojecten.

ZonMw verbindt mensen en organisaties op relevante maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken die van invloed zijn op gezondheid, zorg en welzijn. We werken nauw samen met onder andere onderzoekers, zorgverleners, beleidsmakers, cliënten en burgers. Want alleen samen kunnen we het verschil maken.  Onze hoofdopdrachtgevers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Opdracht
De opdracht heeft als doel om leiding te geven aan de Change-opgaven bij ZonMw en daarmee de veranderopgave voor ZonMw te realiseren. Een korte duiding van de context hierbij:

 • Het gaat om de strategische veranderopgave voor ZonMw m.bt. stroomlijnen van subsidie instrumenten & werkwijzen, IT strategie, management- en stuurinformatie en de daarmee samenhangende herinrichting van kernapplicaties (AIMS en Corsa). Er loopt veel tegelijk, de trajecten raken ook aan elkaar. Goede en gecoördineerde uitvoering is nodig.
 • Deze veranderopgave wordt programmatisch ingevuld; de change wordt belegd in een nieuw in te richten, tijdelijke Change Office.
 • Binnen de Change Office onderscheiden we de volgende programmalijnen:
  1. Stroomlijning van subsidie instrumenten & werkwijzen;
  2. AIMS re-design;
  3. Corsa implementatie;
  4. Delfi uitfasering;
  5. IT strategie;
  6. Communicatie en change.

Taken voor de programmaleider Change:
Uitwerken inhoudelijke aanpak

 • Concretisering van ambitie, doelen, programma strategie, aanpak
 • Concretisering van de opbrengsten, benodigde inspanningen en middelen
 • Uitmondend in programmaplan

Vormgeving van de organisatie en samenwerking

 • Inrichting van de organisatie van het change programma en een heldere governance
 • Gedeelde doelen, betrokkenheid, teamvorming

Uitvoering programma

 • Aansturing van de uitvoering (na goedkeuring programmaplan)
 • Zorgen dat inspanningen tot uitkomsten leiden (resultaatgericht werken)
 • Bewaken van de voortgang, monitoren van omgeving, zorgen voor besluitvorming
 • Monitoren van inspanningen op hoofdlijnen, bewaken van samenhang en afhankelijkheden tussen projecten
 • Faciliteren van afzonderlijke projectleiders
 • Inhuur en aansturing van de benodigde externe partijen
 • Zorgen voor afstemming run en change

Faciliteren van de besluitvorming

 • Opstellen van programmaplannen, beslisdocumenten en voortgangsrapportages
 • Voorbereiden van beslissingen in MT
 • Zelf nemen van beslissingen binnen de discretionaire ruimte (bevoegdheden en beslisruimte te bepalen) en binnen het programmaplan
 • Signaleren van ZonMw brede knelpunten / ontwikkelpunten, voorstellen doen voor verbetering

Competenties:

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands);
 • Analytisch;
 • Stressbestendig, je kunt goed omgaan met de onzekerheden, onduidelijkheden en weerstand die bij veranderingen horen;
 • Flexibele en positieve instelling (wat kan er wél);
 • Organisatiesensitief;
 • Je weet mensen mee te krijgen, en aan elkaar en aan doelstellingen te verbinden ;
 • Je kunt goed onderbouwd je mening geven en standvastig opereren;
 • Resultaat- en oplossingsgericht.

De eisen

Alles uitklappen
Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als project/programmaleider gericht op realiseren van change in organisaties waaronder IT-componenten
Aantoonbare werkervaring met/kennis van veranderprocessen en – aanpakken, en de overall coördinatie, aansturing en realisatie van samenhangende/samenlopende verandertrajecten

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectleider met focus op realiseren van change, waaronder IT-componenten
Aantoonbare werkervaring op het gebied componenten rondom subsidieverstrekking
Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het aansturen en realiseren van samenhangende change projecten, o.a. zichtbaar in het vertalen van algemene beelden naar een concreet en samenhangend plan van aanpak, en de monitoring hiervan
Aantoonbare werkervaring als leidinggevende aan een change office

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.