Programmacoördinator gezondheid en/of veiligheid

Gemeente Leeuwarden
Geen max uurtarief
Friesland
36 uur p/w
15-04-2024
14-10-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Over deze vacature
We zijn tijdelijk op zoek naar een programmacoördinator gezondheid en/of veiligheid voor het programma Leeuwarden Oost. Mogelijk is de opdracht in 1 fulltime functie onder te brengen maar mogelijk zijn de pijlers ook te verdelen over 2 parttimers.

Organisatiecontext Programma Leeuwarden Oost
Om te voorkomen dat 20 focusgebieden in Nederland blijvend achter raken is er een Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid gelanceerd waarbij er drie hoofdoelen zijn gesteld op het gebied. Dit is betere woningen, meer perspectief op leren en werken en de verbetering van de veiligheid. Naast het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid draait het programma Preventie met Gezag. Het kabinet zet fors in op het voorkomen dat jongeren en jongvolwassenen de (ondermijnende) criminaliteit in gaan of hier verder in afglijden. Preventie met Gezag is onderdeel van het Programma Leeuwarden Oost en valt onder de pijler Veiligheid. Leeuwarden Oost is één van de 20 focusgebieden. Het programma Leeuwarden Oost wil in de komende 20 jaar de kwaliteit van leven van bewoners in de noordoostelijke wijken van Leeuwarden verbeteren. We hebben daarbij een hoofdambitie: we willen dat de bewoners van Leeuwarden Oost een beter perspectief krijgen op stabiel werk, goed onderwijs, een goede woning, een veilige leefomgeving en een goede gezondheid. Ons doel is om met ruim 50 partners vanuit een onafhankelijk programmabureau in de Leeuwarden-Oost-wijken de kloof met de rest van de stad te dichten. Dat programmabureau maakt het mogelijk om slagvaardig en in samenhang met onze partners te opereren. Onze aanpak is daarmee vergelijkbaar met NPRZ in Rotterdam Zuid. Binnen het programma Leeuwarden Oost willen we systeemdoorbraken realiseren, innoveren en grootschalige samenwerkingen aangaan. We hebben onze ambities vastgelegd in een ambitiedocument. Dat vormt de basis voor een programmaplan op uitvoeringsniveau en een plan voor Preventie met Gezag. Alle plannen zijn te vinden op www.leeuwardenoost.nl.

Wat ga je doen?
Er zijn binnen de pijler gezondheid en veiligheid de volgende activiteiten te verdelen:
 • De coördinatie van de activiteiten binnen de pijler gezondheid zoals beschreven in het programmaplan. Het jaarplan op de website geeft een duiding van de activiteiten voor 2024 die gerealiseerd moeten worden. Partners voeren de activiteiten uit en de coördinator volgt de voortgang en helpt in het mogelijk maken en verbindt partijen aan elkaar. Je zorgt voor samenhang en onderlinge verbinding met de andere programmalijnen en zoekt daarbij de gezamenlijke kansen op versterking.
 • Vindplaatsgerichte aanpak schulden voor jongeren/ouders uitwerken met de betrokken partners waarbij de activiteiten
 • Inbedding van de organisatie en aanpak van het gezinslab met mogelijke vervolgactiviteiten.
 • Monitoring concretiseren van de pijler gezondheid in een doorontwikkeling van de doelenboom en in combinatie met de landelijke monitoring.
Veiligheid:
 • De netwerksamenwerking voor Preventie met Gezag is ingericht en is vol in ontwikkeling. Waar nodig stem je af met de partijen hoe het loopt en vervang je de projectleider PmG.
 • Naast Preventie met Gezag is breder inzet nodig op veiligheid in de wijken van Leeuwarden Oost. Per wijk moet daarom de veiligheidssituatie worden onderzocht op basis van een integrale analyse (aanvullend op de analyses die zijn gedaan t.b.v. de programmaplannen Leeuwarden Oost & Preventie met Gezag). Vervolgens wordt op wijkniveau een plan van aanpak opgesteld. Jij richt dit proces in en voert dit uit, samen met de relevante partners en wijkbewoners.
 • De veiligheidsplannen sluiten aan bij de (wijk)ontwikkelingen binnen de pijlers van het programma Leeuwarden Oost en bij de gemeentelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van veiligheid (o.a. plan van aanpak Ondermijning).
 • Specifiek onderdeel van de veiligheidsplannen is het onderzoeken van de impact van zorginstellingen op de leefbaarheid en veiligheid in de directe woonomgeving van deze instellingen en het doen van aanbevelingen.
 • Op basis van de wijkplannen: Ontwikkelen monitoring van de pijler veiligheid binnen de doelenboom van het programma Leeuwarden Oost en in combinatie met de landelijke monitoring.
 • Je werkt hierbij samen met de coördinator Veiligheid/projectleider PmG LO (door ziekte minder inzetbaar) en de gemeentelijk veiligheidsadviseur die is gekoppeld aan het Programma Leeuwarden Oost en PmG LO.
Wie ben jij
 • Stevige projectleidersvaardigheden: pro-actief, goed in organiseren en structureren, toont leiderschap, neemt initiatief, ziet wat er moet gebeuren en handelt daar naar;
 • Sterk in het zien en bewaken van grote lijnen, maar ook in staat en bereid om het te concretiseren en tot actie te laten komen.
 • Op alle lagen van zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau kunnen denken en handelen;
 • Stressbestendig zowel op gebied van werken onder tijdsdruk als werken onder bestuurlijke druk;
 • Goed kunnen inleven in maatschappelijke verhoudingen en op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen;
 • Hbo-Wo denk niveau.
 • Je kunt strategisch denken en daarbij de samenhang aanbrengen tussen verschillende belangen.
 • Kent de Leeuwarder wijken en het werkveld van gezondheid en/of veiligheid goed.
 • Heeft een drive om het voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben het verschil te maken, zodat hun kwaliteit van leven verbetert en ze weer perspectief ervaren in hun leven.
 • Is bekend met de wereld van het sociaal domein (armoede/gezondheid/veiligheid) en de Leeuwarder Oost wijken of heeft er minimaal affiniteit mee.

 

Competenties die wij vragen

 • Strategische mogelijk maker;
 • Resultaatgericht;
 • Proactief en zelfstandig;
 • Stevig leiderschap/projectleidersvaardigheden en stressbestendig;
 • Samenwerker/ Verbinder/ Netwerker;
 • Standvastig/Daadkrachtig;
 • Positieve energie;
 • Communicatief vaardig / schrijfvaardig;
 • Op verschillende niveaus mee kunnen praten;
 • Structuren binnen het netwerk aan partners van gezondheid en/of veiligheid kennen (Pre).

De eisen

Alles uitklappen
Akkoord met de Algemene Inhuurvoorwaarden Inhuurdesk Gemeente Leeuwarden
Aanbieder is akkoord met de volgende artikelen mbt het door-/uitlenen van personeel:
Aangeboden tarief is inclusief reiskosten
hbo/wo werk- en denk niveau;
Stevige projectleidersvaardigheden: pro-actief, goed in organiseren en structureren, toont leiderschap, neemt initiatief, ziet wat er moet gebeuren en handelt daar naar;
Is bekend met de wereld van het sociaal domein (armoede/gezondheid/veiligheid) en de Leeuwarder Oost wijken of heeft er minimaal affiniteit mee;
Op alle lagen van zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau kunnen denken en handelen;
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren