Programma adviseur

Gemeente Amsterdam
Max 125 p/u
Noord-holland
20-24 uur p/w
01-08-2024
31-07-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving
Voor het programma Bouwen en Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt een programma adviseur (20-24 uur per week) gezocht.

Als MRA hebben we een gezamenlijke opgave op het gebied van bouwen en wonen. Via het programma Bouwen en Wonen MRA werken we samen aan onze regionale ambitie om te zorgen voor voldoende, betaalbare, bereikbare en toekomstbestendige woningen, met een jaarlijkse doelstelling van 17.500 nieuwbouwwoningen en 1.500 flexwoningen. Daarover zijn door het Rijk en de regio afspraken gemaakt in de Woondeal MRA in maart 2023. Ook wordt onze regionale ambitie bekrachtigd in de nieuwe MRA-Agenda (nu: 80% versie). Voor de werkzaamheden van het MRA-programma Bouwen en Wonen zijn deze bestuurlijke afspraken leidend.

Het programma is opgebouwd uit drie inhoudelijke lijnen (1. Voldoende woningen, 2. Betaalbare en Passende woningen en 3. Toekomstbestendige en Bereikbare woningen). Daarnaast is voor het faciliteren van de programma-brede samenwerking en het sturen op samenhang tussen de drie lijnen een meer algemene lijn ingericht: Programmamanagement & Strategie.

Bestuurlijk opdrachtgever van het programma is het portefeuillehoudersoverleg (PHO) Bouwen en Wonen, bestaande uit bestuurlijk vertegenwoordigers van de deelregio’s van de MRA en de twee gedeputeerden Wonen van de provincies Noord-Holland en Flevoland. Het PHO geeft sturing aan de bestuurlijke afspraken en bepaalt de strategie en lobby. Daarnaast worden ervaringen en kennis gedeeld binnen het PHO. Het PHO komt ieder kwartaal bijeen.

Voor het faciliteren van de samenwerking is een (ambtelijk) programmateam ingericht. Dit programmateam wordt aangestuurd door een programmamanager en ondersteund door een programmasecretaris. Voor het programmateam wordt nu uitbreiding gezocht met een programma adviseur van 20 tot 24 uur per week.

Werkzaamheden
Werkzaamheden van de programma adviseur omvatten o.a.:
•    Inhoudelijke ondersteuning en advisering van de programmamanager en het programmateam Bouwen en Wonen. Denk hierbij aan het opstellen van bespreekpunten voor het programmateam-overleg, het onderhouden van het interne en externe netwerk op het gebied van bouwen en wonen en het signaleren van kansen en ontwikkelingen aan Rijkszijde;
•    Voorbereiden van het PHO (en het voorbereidende ambtelijk overleg (AO) en directeurenoverleg (DO)) samen met de programmasecretaris. De programma adviseur stemt daarbij af met de projectleiders/manager die werkzaam zijn binnen de inhoudelijke programmalijnen om tot goede bestuurlijke bespreekpunten te komen. Goed kunnen schrijven en ervaring met bestuurlijke processen binnen de overheid zijn hierbij een pré;
•    Adviseren bij de voorbereiding van incidentele overleggen tussen de regio en de Rijksoverheid, waaronder het Bestuurlijk Overleg (BO) Woondeal en het ambtelijke Woningbouw-Mobiliteit (WoMo) overleg.
•    Het ophalen van behoefte aan ondersteuning bij gemeenten ten aanzien van bouwen en wonen, bijvoorbeeld op het gebied van subsidies, monitoring en verantwoording en inzet van extra (ambtelijke) capaciteit (via o.a. de flexibele schilregeling). Kennis en ervaring met provinciale en rijkssubsidies, zoals de Startbouwimpuls en de Woningbouwimpuls, is hierbij een pré;
•    Inhoudelijk ondersteunen en adviseren van de inhoudelijke programmalijnen en sturen op samenhang tussen de lijnen;
•    Samenwerken met de andere programma’s en platforms binnen de MRA die raken aan de opgaven op het gebied van bouwen en wonen (zoals mobiliteit, ruimte en economie);
•    (Mede-)organiseren van evenementen die van belang zijn voor de regionale woningbouwopgave, zoals de MRA-stand op de PROVADA.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega’s zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.

De opdrachtgever(s)
De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 30 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal versterken. De kracht van de MRA is de diversiteit, zowel economisch als stedelijk en landschappelijk.

De metropoolregio omvat een gevarieerd gebied en strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van Beemster tot Haarlemmermeer. De regio beschikt onder meer over twee luchthavens, zeehavens, het financiële centrum van Nederland, de bloemenveiling van Aalsmeer, Media Valley en clusters van creatieve bedrijven. Daarnaast kenmerkt de regio zich door tal van aantrekkelijke historische steden en een grote landschappelijke variëteit.

Over de Metropoolregio Amsterdam

De eisen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau.
De aangeboden kandidaat is in het bezit van een universitair diploma in de richting van sociale geografie & planologie, planeconomie, stadssociologie, bestuurskunde of vastgoedontwikkeling .
De aangeboden kandidaat heeft een heldere en begrijpelijke schrijfstijl en een vlotte pen.
Minimaal 2 jaar werkervaring in gebiedsontwikkeling, woningbouw en/of, woonbeleid.

De wensen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat is in het bezit van een aanvullende opleiding/studie op het gebied van vastgoed en projectontwikkeling
De aangeboden kandidaat heeft ervaring met de ontwikkelingen op het gebied van nieuw beleid en wet- en regelgeving ten aanzien van wonen en/of woningbouw.
De aangeboden kandidaat heeft kennis van regionale en landelijke subsidiemogelijkheden op het gebied van bouwen en wonen.
De aangeboden kandidaat heeft ervaring met bestuurlijke processen en besluitvorming binnen de overheid.
De aangeboden kandidaat heeft een netwerk binnen de vastgoedsector (o.a. projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, beleggers).

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.