Product Owner Continuity Services

Kadaster
Max 125 p/u
Gelderland
32-40 uur p/w
03-06-2024
31-05-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht komt te werken
Voor het team “Continuity Services” zijn wij op zoek naar een tijdelijke invulling van de rol Product Owner.

Wanneer het Kadaster getroffen wordt door bijvoorbeeld een cyber aanval, zal dit leiden tot verstoring van de dienstverlening: Hypotheek- en eigendomsaktes kunnen niet meer gepasseerd worden, percelen worden niet meer ingemeten, geografische kaarten zijn niet meer beschikbaar, er kunnen geen klic-meldingen meer worden gedaan, etc.

Vanwege het belang van de dienstverlening van het Kadaster is het noodzakelijk om de periode van uitval zo minimaal mogelijk te houden en te borgen dat Kadaster datasets compleet en consistent worden hersteld.

Binnen het kadaster is daarom gewerkt aan een reeks van continuïteitsvoorzieningen. Om deze voorzieningen te beheren en daar waar nodig verder te ontwikkelen is een nieuw team opgericht; het Team Continuity Services (TCS) dat vanaf januari 2024 een aantal van deze services in beheer heeft genomen en momenteel werkt aan verdere uitbouw van de dienstverlening. Het DevOps team bestaat op dit moment uit de volgende rollen: Een productowner, data engineer, continuïteitsmanager en de datamanager. Dit team is er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat we ten alle tijden in staat zijn om binnen de gestelde eisen van de business de dienstverlening te herstellen.

Het team levert een aantal diensten:

 • De Kadaster Data Kluis als borging van de beschikbaarheid van de Kadaster datasets bij grootschalige calamiteiten.
 • De Kadaster Standby Omgeving als platform voor herstel van de meest kritieke dienstverlening van het Kadaster.
 • Ketenrestore coordinatie en ondersteuning bij grootschalige (keten)restores en restoretesten.
 • Centraal technisch operationeel datamanagement.

TCS heeft als team een belangrijke rol in het geval dat een crisis zich aanbiedt. Dan zal er veel druk zijn om de keten zo snel mogelijk te herstellen. Het is daarom van belang dat de teamleden in staat zijn om met deze druk om te gaan, het hoofd koel kunnen houden.
Naast de technische en beheersmatige diensten heeft het team ook een rol in het behouden en creeëren van bewustwording en het ‘op de backlog houden’ van dit onderwerp. Dit zodat het Kadaster op élk moment in staat is de dienstverlening te herstellen conform de gestelde eisen.
Vanwege uitval van de huidige PO zoeken wij iemand die hem kan vervangen.  Omdat medio 2025/2026 de huidige PO zeer waarschijnlijk met pensioen zal gaan zal ook gewerkt worden aan interne invulling van deze rol.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • Kennis van Agile werken Scrum/Kanban.
 • Kennis van back up technologieën en data protectie middelen.
 • Kennis van BPMN processen.
 • Systeem omgeving:
  • Azure subscriptions, S3-storage;
  • Functionaliteit: datastreaming d.m.v. Azure KAFKA-service, Azure (security) services, monitoring;
  • Development tools: (waarschijnlijk alleen voor data validatie routines) Scripting, JAVA;
  • Componenten, frameworks: Minio object store in datacenter, S3-storage, KAFKA.

Opdrachtomschrijving, belangrijkste taken en verantwoordelijkheden
Inrichting en vervolgens uitvoeren van de rol van Product Owner voor dit recentelijk opgerichte team. Onder andere de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Je bent het primair aanspreekpunt binnen Kadaster als het gaat om de services die dit team levert.
 • Het inhoudelijk aansturen van het team o.a. door het stellen van duidelijke prioriteiten en het mede sturen op het werkproces en de onderlinge samenwerking als team.
 • Het stimuleren van agile gedreven werken door concrete resultaten neer te zetten met het team.
 • Je zorgt samen met de agile coach dat het team gestructureerd gaat werken.
 • Borgt het tijdig realiseren van Epic, feature en sprintplanningen.
 • Je bent samen met je teamleden verantwoordelijk voor de vertaling van vraagstukken (epics) naar features en stories op de backlog die direct realiseerbaar zijn door de teamleden.
 • Je bewaakt samen met het team de functionele en technische samenhang van de te realiseren stories.
 • Het opbouwen, doorlopend aanpassen en onderhouden van de backlog met geïdentificeerde verbeteringen, optimalisaties en weg te nemen blokkades, dit ism de betrokken productmanager(s).
 • Je bent verantwoordelijk voor het maken van documentatie daar waar nodig.
 • Je bent onderdeel van de crisisorganisatie.
 • Samenwerking zoeken en voortouw nemen richting belangrijke stakeholders zoals implementatie partners, security, risk en architectuur (dit zal bij terugkeer van de huidige PO door hem worden uitgevoerd, afspraken hierover worden separaat gemaakt).

De eisen

Alles uitklappen
Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.
Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie.
Afgeronde (bachelor) hbo-opleiding of hoger.
Minimaal 5 jaar ervaring met IT continuiteits management.
Minimaal 5 jaar ervaring als Product Owner van vergelijkbare teams.
Aantoonbare ervaring met succesvol opzetten en samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter.
Minimaal 4 jaar ervaring met een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert en werkt in een breed stakeholderveld.
Taalniveau Nederlands minimaal B2.

De wensen

Alles uitklappen
U geeft een beschrijving van aanpak (max. 300 woorden) waarin u uitlegt hoe u een team in het verleden heeft gevormd in de rol van PO waarbij u uitlegt hoe u structuur en sturing als het gaat om agile werken heeft neergezet en uitgevoerd met dit team).
U beschrijft 1 situatie waarbij u uw rol en aanpak beschrijft ingaand op een situatie waarbij krachtige persoonlijkheden binnen het team meegenomen moesten worden in de door u voorgestelde werkwijze. Hoe u de samenhang en het team werken vanuit de rol als PO daarin heeft gestimuleerd.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.