Procesbegeleider Jeugd (SKJ)

Gemeente Oosterhout
Max 80 p/u
Noord-Brabant
36 uur p/w
01-07-2024
30-06-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Wat je misschien niet verwacht

We krijgen het heus wel eens te horen: werken bij een gemeente zal wel voorspelbaar zijn. Maar niets is minder waar. Dat roepen we niet, maar laten we zien. Door de lat wat hoger te leggen dan mensen van ons verwachten. Ook onderling, als collega’s, doen we meer voor elkaar. We werken niet alleen samen, we voelen ons ook met elkaar verbonden. Dat doen we goed, want we kwamen op de shortlist van de Verkiezing tot Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2022. Met 57.925 inwoners en 550 collega’s biedt de gemeente Oosterhout de uitdagingen en kansen van een grote gemeente en de slagvaardigheid en geborgenheid van een kleinere gemeente.

Bij Oosterhout realiseer je onze ambities voor 2030. Het is fijn wonen in Oosterhout. Dat willen we zo houden en ons duurzaam voorbereiden op de toekomst. Tegelijk trekken we bedrijven door onze gunstige ligging en zorgen we daarmee voor werkgelegenheid. En bezoekers kunnen in onze gemeente hun hart ophalen in de prachtige parken en bossen, de historische Heilige Driehoek en bij de vele evenementen. Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en buurgemeenten kleuren we onze toekomst in. Als jij bij ons komt werken, krijgen we nóg meer voor elkaar!

Procesbegeleider Jeugd SKJ 

36 uur per week 

Als procesbegeleider Jeugd (SKJ) verdiep je je in de persoonlijke situatie van deze inwoners. Je bekijkt samen welk maatwerk er nodig is om hun
bewegingsvrijheid en zelfstandigheid zo lang of zo optimaal mogelijk te behouden. Dat doe je samen met collega’s en partners. Zo krijgen we meer voor elkaar!

Je rol

 • Als procesbegeleider verdiep je je in de persoonlijke situatie van de jeugdige en zijn/haar gezin; Bij het eerste contactoment ga je de vraag/vragen verhelderen en op zoek gaan naar ‘de vraag achter de vraag’;
 • Met de verzamelde gegevens vanuit de vraagverheldering maak je een analyse, waarmee je samen met het gezin een plan van aanpak opstelt;
 • Wanneer een kind/jeugdige stagneert in zijn/haar ontwikkeling is soms tijdelijke inzet van hulpverlening nodig om de ontwikkeling weer positief te stimuleren en te bevorderen. Indien inzet nodig is en samen met het gezin en de jeugdige passende inzet/hulpverlening is gevonden, zorgt een procesbegeleider jeugd voor de beschikking en een warme overdracht naar de desbetreffende hulpverlener;
 • Als procesbegeleider jeugd, houd je de regie over het proces en sluit je aan bij evaluaties daar waar nodig;
 • Bij afloop van de beschikking evalueer je gezamenlijk de situatie en wordt weer samen bekeken of de doelen zijn bereikt en of vervolginzet wel/niet nodig is;
 • Je krijgt te maken met veel verschillende vragen. Dit kunnen enkelvoudige vraagstukken zijn (opvoedingsondersteuning, therapie etc.). Maar dit kunnen ook zeer complexe vraagstukken zijn (vraagstukken rondom veiligheid, uithuisplaatsing, crisis, gesloten plaatsingen etc.). Een procesbegeleider is in staat om beide vragen op te kunnen pakken;
 • Een procesbegeleider jeugd voert het plan van aanpak uit, zodat de doelen op een inzichtelijke en methodische manier worden behaald;
 • Een procesbegeleider jeugd draagt bij aan het optimaliseren van de dienstverlening waardoor inwoners zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen worden geholpen;
 • Je signaleert behoeften van de inwoner, zodanig dat mogelijke oplossingsrichtingen geformuleerd kunnen worden;
 • Het sociaal team is volop in ontwikkeling. We streven naar een integraal team waarbij een procesbegeleider jeugd de spil kan zijn voor een inwoner. Dit vraagt specifieke jeugd kennis maar ook nieuwsgierigheid naar de andere domeinen binnen het sociaal team. Denk hierbij aan Participatie, WMO en schuldhulpverlening.

Je kwaliteiten

• Je beschikt over een afgeronde hbo- of wo opleiding, bijvoorbeeld social work of pedagogiek;
• Je hebt kennis van de sociale kaart, kennis van beroepsrichtlijnen, meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
• Je beschikt over basiskennis van sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën;
• Je hebt een analytisch vermogen voor het vertalen van de (complexe) vragen naar een plan van aanpak;
• Je beschikt over sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten en voor het motiveren, stimuleren en instrueren van inwoners en contact onderhouden met externe instanties;
• Je beschikt over een probleemoplossend vermogen, bent stressbestendig en hebt improvisatievermogen;
• Je beschikt over vaardigheden in het onderkennen en analyseren van knelpunten;
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en beschikkingen in het schrijven en bijhouden van rapporten en registratiesystemen;
• Je bent een echte teamplayer en in staat te reflecteren op persoonlijk functioneren;
• Je beschikt over aanpassingsvermogen door soepel en flexibel te reageren op veranderde omstandigheden, die bijvoorbeeld voortkomen uit politieke besluitvorming;
• Je bent SKJ geregistreerd met de verplichting deze registratie op peil te houden.

De eisen

Alles uitklappen
De kandidaat is SKJ geregistreerd met de verplichting deze registratie op peil te houden. Dit moet blijken uit het CV.
De kandidaat heeft kennis van de sociale kaart, kennis van beroepsrichtlijnen, meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit moet blijken uit het CV.
De kandidaat woont binnen een straal van 30 minuten woon werk afstand. Dit moet blijken uit het CV.
De kandidaat past binnen het team (wordt tijdens evt. intakegesprek beoordeeld).

De wensen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur richting Social Work.
De kandidaat heeft werkervaring bij een gemeente. Dit moet blijken uit het CV.
De kandidaat heeft werkervaring in een vergelijkbare functie als Procesbegeleider Jeugd SKJ of Consulent Jeugd. Dit moet blijken uit het CV.
Mate waarin kandidaat aan de volgende competenties voldoet (wordt tijdens evt. intakegesprek beoordeeld): - Stressbestendig - Samenwerken - Probleemoplossend - Pro-actief - Verandervermogen - Integer - Resultaatgericht - Communicatief vaardig - Zelfstandig - Analytisch - Netwerker - Politieke en bestuurlijke sensitiviteit

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.