Procesbegeleider Gebiedsontwikkeling Baan/Sotaweg

Kaag en Braassem
Max 120 p/u
Zuid-Holland
8-16 uur p/w
05-07-2024
31-10-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
Kaag en Braassem is een kleine organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wateren het Braassemermeer en de Kagerplassen. Sport, verenigingsleven, bloementeelt en hart voor historie zijn enkele kenmerken van de gemeente en haar inwoners.

Opdracht
Het gebied Baan/Sotaweg is een door de provincie aangewezen glastuinbouwgebied. In het gemeentelijk bestemmingsplan is ook deze bestemming verankerd. Recent is door de Greenport Aalsmeer een gebiedsplan opgesteld voor dit gebied. De gemeenteraad heeft kennis genomen van dit gebiedsplan, maar wel een aantal uitspraken gedaan over het vastleggen van de primaire glastuinbouwfunctie in het gebied voor de komende periode. Tegelijkertijd zijn er ook andere ontwikkelingen en initiatieven. De positie van grondeigenaren is divers. Sommige willen de tuinbouwfunctie voortzetten en anderen hebben geen opvolging of willen stoppen en een andere invulling van hun perceel, waarbij de woonfunctie vaak aan de orde komt. Dat transformatie naar toekomstbestendige tuinbouw haalbaar is in het gehele gebied, wordt door een deel van de ondernemers betwist.

De gemeenteraad vindt het cruciaal dat met partijen (grondeigenaren, bedrijven, inwoners) in het gebied wordt geparticipeerd, waarbij alle partijen gelijkwaardig zijn en vooraf helder is dat de ideeën heel verschillend liggen. Het realiseren van één breed gedragen plan is vanwege deze grote diversiteit aan ideeën niet realistisch. Er zullen dus gedragen deelplannen gemaakt moeten worden. Het uitgangspunt voor de concrete plannen is de toekomst van het gebied als duurzaam tuinbouwgebied, met de bevordering van transformatievermogen, en deze plannen dienen een minimale duur van 20 jaar te hebben. Tevens dient het realiteitsgehalte van de plannen te worden getoetst. De raad heeft het college verzocht om dit jaar ‘gedragen deelplannen’ te presenteren, die vervolgens kunnen worden opgenomen in de herziene Omgevingsvisie.

Het proces heeft een procesbegeleider nodig die vanuit de ontstane situatie met verschillende ideeën zoekt naar de noodzakelijke beweging in het gebiedsproces. Daarin zijn de stakeholders, participatie en gelijkwaardigheid van groot belang. Het heeft de voorkeur op basis van concrete initiatieven op kleine schaal te gaan werken met instrumenten waardoor de verschillende ideeën een plek krijgen in dit gebiedsproces.

De eisen

Alles uitklappen
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur gebiedsontwikkeling;
Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
Aantoonbare bedrijfseconomische kennis van de glastuinbouw (licht dit duidelijk toe in het CV);
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met communicatie en bottom-up participatie binnen het veld van overheid, inwoners en bedrijven.

De wensen

Alles uitklappen
Aantoonbare kennis van de (energie)infrastructuur (licht duidelijk toe waar deze kennis is opgedaan)
Aantoonbare kennis van de AOG-markt (licht duidelijk toe waar deze kennis is opgedaan)

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.