Problemmanager IKT

Kadaster
Max 116 p/u
Gelderland
36 uur p/w
01-01-2024
30-06-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team Indringend Keten Testen (IKT) is op zoek naar een Problemmanager IKT.

Algemeen/Achtergrond
Vanaf 1 januari 2024 is er met de Omgevingswet één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het rijk. De partners gaan samen de uitdaging aan om 380 gemeenten, 12 provincies, 22 waterschappen, 8 departementen en verschillende uitvoeringsorganisaties te ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet. Ook stimuleert en faciliteert het programma interbestuurlijk en integraal werken. Daarnaast ondersteunt het programma maatschappelijke partners, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet.

Dat doet het programma door:

 • te informeren over de bedoelingen van de wet;
 • hen bewust te maken van de gevolgen van de wet,
 • het ontwikkelen van een Digitaal Stelsel Omgevingswet zodat iedereen over dezelfde informatie over de fysieke leefomgeving kan beschikken.

Vanuit de interbestuurlijke samenwerking wordt door de koepelorganisaties (VNG, UvW, IPO) en het Rijk een aanvullende projectorganisatie opgezet die een belangrijk advies van het Advies College -ICT gaat uitvoeren. Dit belangrijke advies bestaat uit een Interbestuurlijke KetenTest (IKT), waarbij op een indringende wijze met Bevoegd Gezagen, Leveranciers en de DSO organisatie gezamenlijk de ondersteuning van de werkprocessen in de gehele keten getest worden. Vanuit het programma is de verwachting dat deze schaalvergroting zal leiden tot een toename van het aantal meldingen (vragen en bevindingen) waarbij een oplossing voor de kortere termijn werkbaar is, maar een structurele oplossing voor de langere termijn wenselijker is. Voor dit laatste en voor een juiste uitvoering van het  proces zijn wij daarom opzoek naar een problem manager.

Opdrachtomschrijving
De Problem manager is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het IKT bevindingenproces waarbij er naar de structurele oplossingen van bevindingen wordt gekeken. Samen met de oplospartijen (OBO’s) wordt de technische oplossing bekeken, waarbij met de koepelorganisatie en de Bevoegd Gezagen draagvlak voor de oplossing gevonden wordt. De Problem Managers is hierbij voor beide groepen de linkin pin. In voorkomende gevallen is de Problem Manager IKT de vervanger voor de IKT Bevindingen Coördinator.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Analyseren van ontvangen bevindingen voor structurelere oplossingen;
 • Op basis van de analyse resultaten bedenken van structurele oplossingen en verbeteringen;
 • Voorgestelde oplossingen bespreken en afstemmen met stakeholders (Opdrachtgever, Bouwpartijen, Beheerpartijen, Regie-organisatie etc.);
 • Bewaken van oplostijden en eventueel rappelleren bij overschrijden van afgesproken oplostijden;
 • Bewaking en communicatie van eventuele known-errors;
 • Bewaken van terugkoppelen van eventuele in te zetten TAM’s (Tijdelijke Alternatieve Maatregelen);
 • Terugkoppelen van oplossingen aan melders en business analisten;
 • In voorkomende gevallen de ondersteuning bieden aan de bevindingencoördinator.

De eisen

Alles uitklappen
U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal drie (3) pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen.
Minimaal drie (3) jaar ervaring in een dynamische omgeving waarin verschillende disciplines samenwerken.
Minimaal drie (3) jaar ervaring binnen een hiërarchische projectstructuur.
Minimaal drie (3) jaar ervaring met het werken binnen SAFe en Agile omgeving.
Minimaal drie (3) jaar ervaring met Jira, in het bijzonder Jira Service Management.
Minimaal twee (2) jaar ervaring in een regiefunctie in een dynamische omgeving waarbij meldingen en bevindingen vanuit verschillende kanalen samenkomen en gerouteerd worden binnen oplospartijen.
Minimaal één (1) jaar werkervaring als Problemmanager in een IT-omgeving.
Aantoonbare ervaring met de Omgevingswet en DSO.
Aantoonbare ervaring met in complexe omgevingen analyses (laten) uitvoeren.

De wensen

Alles uitklappen
Beschrijf uw ervaring als Problemmanager in een SAFe / Agile omgeving (max. 200 woorden).(40%)
Beschrijf hoe u de taken als Problemmanager zou gaan invullen in een complexe structuur zoals het DSO (max. 200 woorden). (40%)
Beschrijf hoe u functioneert in een multidisciplinair team (max. 200 woorden).(20%)

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.