Operationeel Security Officer

Provincie Flevoland
Max 125 p/u
Flevoland
16 uur p/w
01-01-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
Bij de Provincie Flevoland zetten we vol in op de digitale transformatie en bouwen we daarom aan een weerbaar digitaal ICT en IV (InformatieVoorziening) fundament. Dit digitale fundament draagt bij aan veilige connectiviteit en toegang tot onze werkplekken en systemen. En aan de digitale weerbaarheid van onze organisatie, met een open en transparante informatiehuishouding. Hierbij staat efficiënt samenwerken, kennisdelen en informatie-uitwisseling hoog in het vaandel.

Doelstellingen
Wij snappen dat om grote doelen te behalen je kleine stappen moet zetten. Daarom zijn wij op zoek naar (senior) adviseur(s) informatiebeveiliging die ons helpen met het actief verrichten van risicomanagement, het inrichten van een Information Security Management System (ISMS) en het borgen van de informatiebeveiliging.

Opdracht
Als Operationeel Security Officer (OSO) draag je zorg voor de informatiebeveiliging binnen Flevoland en haar omgeving, met nadruk op het ICT- en asset- “landschap” van het expertiseteam INFRA. Dit doe je door beveiligingsbeleid te maken en implementeren, risico’s te beheersen en audits uit te voeren voor de operationele technologie (OT).

Je rapporteert naar de Programmaleider Cyberweerbaarheid infrastructuur en de Chief Information Security Officer (CISO). In deze rol deel jij je kennis en werk je aan de ontwikkeling van de het expertiseteam Infra op het vlak van informatiebeveiliging. Als OSO binnen de afdeling INFRA ben jij het aanspreekpunt voor alles wat met informatiebeveiliging te maken heeft: Opstellen en Up-to-date houden Cybersecurity Managementsysteem (CSMS), voorkomen en oplossen van incidenten, creëren van bewustzijn en het adviseren bij werkprocessen en aanbestedingen.

Je werkt als Operationeel security officer, die de programmaleider Cyberweerbaarheid infrastructuur ondersteunt bij Opstellen en Up-to-date houden Cybersecurity Managementsysteem (CSMS). Het CSMS is gebaseerd op de CSIR (deze bestaat uit de IEC 62443 & BIO norm) en heeft betrekking op de procesbesturing van bruggen, sluizen, gemalen en iVRI’s (intelligente Verkeer Regel Installaties).

Werkzaamheden kunnen onder andere zijn:
Opstellen en Up-to-date houden Cybersecurity Managementsysteem (CSMS):
 Het opstellen en up-to-date houden van een CSMS omvat het identificeren van organisatorische kwetsbaarheden, het definiëren van beveiligingsbeleid en -procedures, het implementeren van technische en organisatorische maatregelen, het monitoren van bedreigingen en het regelmatig evalueren en bijwerken van deze maatregelen.

Risicoanalyse en -beoordeling: De OSO is verantwoordelijk voor het identificeren, evalueren en beheren van beveiligingsrisico’s binnen de organisatie. Dit omvat het begrijpen van potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden die zowel de IT- als OT-infrastructuur kunnen beïnvloeden. Door deze analyse kan de OSO prioriteiten stellen en passende beveiligingsmaatregelen nemen.

Beveiligingsbeleid en -procedures ontwikkelen en implementeren: De OSO speelt een sleutelrol bij het opstellen en implementeren van beveiligingsbeleid en -procedures. Deze documenten vormen de basis voor het beveiligingskader van de provincie Flevoland en helpen medewerkers te begrijpen wat er van hen wordt verwacht om de informatiebeveiliging te waarborgen.

Beveiligingsbewustzijn bevorderen: Het creëren van een cultuur van informatiebeveiligingsbewustzijn is essentieel. De OSO organiseert trainingen, workshops en bewustmakingsprogramma’s om medewerkers en belanghebbenden op te leiden over informatiebeveiligingsrisico’s, best practices en gedragsrichtlijnen.

Beveiligingsincidenten detecteren en reageren: De OSO is verantwoordelijk voor het opzetten van systemen voor continue monitoring om verdachte activiteiten te detecteren. In geval van een beveiligingsincident leidt de OSO de respons, coördineert de herstelmaatregelen en verzorgt de rapportage. Dit minimaliseert de impact van incidenten op bij de provincie Flevoland.

Compliance en regelgeving naleven: De provincie Flevoland moet voldoen aan wettelijke vereisten op het gebied van informatiebeveiliging. De OSO zorgt ervoor dat de provincie Flevoland aan deze vereisten voldoet en dat de provincie Flevoland in lijn is met de BIO, CSIR 3.4 & Nis2.

Beveiligingsmaatregelen beheren en verbeteren: Beveiligingsmaatregelen moeten regelmatig worden geëvalueerd en aangepast aan veranderende bedreigingen en technologieën. De OSO beheert deze maatregelen, houdt ze up-to-date en optimaliseert ze voor maximale efficiëntie en effectiviteit.

Samenwerken met belanghebbenden: Cybersecurity is een inspanning van de hele organisatie. De OSO werkt nauw samen met IT- en OT- expertiseteams, management, externe leveranciers en partners om een pragmatische benadering van cybersecurity te garanderen.

Technische expertise bijhouden: Beveiligingstechnologieën en -bedreigingen evolueren voortdurend. De OSO blijft op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in beveiliging om de organisatie te beschermen tegen opkomende bedreigingen.

Rapportage en communicatie: De OSO rapporteert aan de CISO en programmaleider cyberweerbaarheid over de status van de informatiebeveiliging, incidenten, compliance en voortgang van beveiligingsinitiatieven. Dit zorgt voor transparantie en helpt bij het nemen van beslissingen.

Competenties

  • Is een netwerker, die zelfstandig zijn weg zoekt en vindt binnen de provinciale organisatie en buiten de organisatie (interprovinciaal, netwerk partijen, leveranciers)
  • Is in staat om zelfstandig zorg te dragen voor afstemming, coördinatie, vaststelling van (deel)producten en (deel)projecten en het verkrijgen van draagvlak en akkoord op directie en bestuurlijk niveau (gedeputeerde).

De eisen

Alles uitklappen
Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als informatiebeveiliging adviseur , bij een overheid, semi-overheid organisatie of vergelijkbaar (benoem dit duidelijk in het cv middels een projectbeschrijving op een aparte pagina in het cv
Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met (de coördinatie van) de beveiliging van procesbesturing bijvoorbeeld van de besturing van bruggen, sluizen, gemalen en/of verkeer regel installaties (conform de daarvoor geldende (internationale/nationale) normen (zoals de CSIR 3.0 / CSIR 3.4 en de IEC 62443) (benoem dit duidelijk in het cv middels een projectbeschrijving op een aparte pagina in het cv)

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal 1 Aantoonbare werkervaring met de toetsing op normenkaders, zoals de CSIR 3.0/CSIR 3.4 en de IEC 62443 (benoem dit duidelijk in het cv)
Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het coördineren van en/of de implementatie van beheersmaatregelen (conform de CSIR 3.0 / CSIR 3.4 en de IEC 62443) (benoem dit duidelijk in het cv)
Aantoonbare werkervaring als adviseur informatiebeveiliging
Aantoonbare werkervaring in het opstellen en implementeren van een CSMS

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.