Opdracht: Adviseur Omgevingsvergunningen Milieu

Rijksvastgoedbedrijf
Max 110 p/u
Utrecht
36 uur p/w
26-02-2024
26-08-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie & directie

 

Rijksvastgoedbedrijf

 

Het Rijksvastgoedbedrijf is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12,4 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak aan gebouwen en circa 94.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons/organisatie voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

 

 

De directie Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouw gebonden (technische) installaties en terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf, zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand.

 

 

Vastgoedbeheer

 

De afdeling Assetmanagement vervult de eigenaars- of verhuurdersrol van panden en

object van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor de Rijksportefeuille is het Rijksvastgoedbedrijf eigenaar van het vastgoed met alle daarbij behorende rechten en plichten. Voor de Defensieportefeuille treedt het Rijksvastgoedbedrijf op namens de materieelbeheerder van het vastgoed. De afdeling is onderverdeeld in zes secties: Asset Kantoren, Asset Justitie en Veiligheid, Asset Specialties en Bijzondere Specialties, Asset Defensie, Inspecties en Instandhouding en Omgevingsmanagement.

 

 

Cluster Verkrijgen vergunningen

 

Het cluster Verkrijgen vergunningen is onderdeel van de sectie Omgevingsmanagement en

wij verkrijgen, bewaken en beheren het procedureel juridische proces van toestemmingen op het gebied van milieu, natuur, bouwen, reclame, inrit, sloop en kap.

 

Project

Opstellen van aanvragen voor Omgevingsvergunningen milieu/natuur.

 

Opdrachtomschrijving

Als adviseur Omgevingsvergunningen milieu en natuur verzorg jij de aanvragen voor toestemmingen milieu en natuur voor Defensieactiviteiten. Denk hierbij aan toestemmingen voor het uitvoeren van schietoefeningen, activiteiten op militaire vliegbases en kazernes. Je bereidt zelfstandig (onderdelen van) de aanvraag / melding voor en werkt hierin zelfstandig, samen met een projectleider, de opdrachtgever (Defensie) en andere collega’s.

 

In de functie van adviseur Omgevingsvergunningen milieu ben jij de specialist als het aankomt op aanvragen en meldingen. Je vraagt informatie op en verwerkt deze tot een overzichtelijke aanvraag of melding. Hierin neem je zelfstandig beslissingen over de inhoud, ben je in staat de opdrachtgever en projectleider hierover te adviseren en plan je je werkzaamheden zelf in. Ook voer je vooroverleg met het bevoegd gezag. Waar nodig begeleid je externe onderzoeken, zoals voor geluid of stikstofdepositie en zet je deze ook uit naar de markt.

 

De locaties van de projecten zijn verspreid over het hele land. Het is meestal nodig om een goed beeld te krijgen om te reizen naar een locatie. De meeste werkzaamheden vinden plaats vanuit kantoor en thuis. Voor een goede samenwerking met collega’s en de opdrachtgever zullen ook afspraken op locatie plaats vinden. Richtlijn voor thuiswerken is maximaal 2 dagen. Het team werkt vanuit vestigingen in Utrecht, Tilburg, Arnhem en Den Haag en Utrecht is onze centrale samenwerklocatie.

 

Positie

Ons cluster Verkrijgen Vergunningen. Je werkt met een vijfentwintigtal collega’s binnen het cluster Met saamhorigheid, behulpzaamheid en de nodige humor vormen we een team. In samenwerking met projectleiders, vergunninghouders en collega’s uit andere vakdisciplines borgen we de juridische basis voor realisatie en gebruik van vastgoed. Wij zorgen voor het verkrijgen van een breed scala van toestemmingen, waarover we voorafgaand aan projecten of lopende aanvragen adviseren. Zoals toestemmingen voor bouw, sloop, kap, natuur, milieu, water en brandveiligheid.

 

Omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, te behalen resultaten en te onderhouden contacten (niet onder leiding en toezicht van het Rijksvastgoedbedrijf).

  • Inventariseren en verzamelen van de benodigde informatie voor een aanvraag;
  • Opstellen en indienen van aanvragen toestemmingen milieu/natuur;
  • Advisering aan de projectleider of opdrachtgever over de inhoud van de aanvraag;
  • Terugkoppeling aan en afstemming met de projectleider en opdrachtgever over de aanvraag;
  • Indienen van aanvragen via het DSO;
  • Inhoudelijk beoordelen van (ontwerp)beschikkingen;
  • Verkregen toestemming opleveren aan opdrachtgever en overdragen in de beheeromgeving RVB;
  • Administratie en registratie van processtappen en documenten in diverse systemen.

De eisen

Alles uitklappen
Minimaal 5 jaar ervaring met het voorbereiden en aanvragen en/of verlenen van WABO toestemmingen op in ieder geval het gebied milieu
De aangeboden kandidaat verklaart dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
De aangeboden kandidaat verklaart dat hij/zij zal meewerken aan een MIVD-screening en hiertoe alle gegevens z.s.m. zal verstrekken na een verzoek daartoe. Tevens verklaart de kandidaat kennis te hebben genomen van het verkrijgen van deze verklaring als ontbindende voorwaarde.
De aangeboden kandidaat verklaart dat hij/zij akkoord is met de documenten in de offerteaanvraag.

De wensen

Alles uitklappen
Wij verzoeken u graag te vermelden op welke basis u deze opdracht aanneemt.
De mate van ervaring met het aanvragen van omgevingsvergunningen
De mate van ervaring met het werken in teamverband bij vergunning trajecten waar meerdere vergunning disciplines/specialisten samenwerken.
De mate van ervaring met het aanvragen van vergunningen voor de Rijksoverheid / Defensieobjecten.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren